www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 Rask Mølle Borgerband

Læs her!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

 De gode gl. dage - Boring & Rask Mølle i 1950´! 

 

 

På festbilledet fra Oens Forsamlingshus i 1958, ses:

 

Marie & Ejnar Andersen, Kirsten & Thorkild,

er her gæster ved venners sølvbryllupsfest.


Marie & Ejnar Andersen

 

Butiks- & anlægsgartner på Hovedgaden i Rask Mølle.

 

Anlægsgartner Anker Ejnar Andersen er født den 7.04.1900 i Merløse sogn; som søn af gartner Alfred Peter Andersen og hustru Birthe Kirstine Nielsen. Ejnar Andersen blev gift i Hornborg kirke, den 21.08.1923 med Bodil Marie Jensen, hun var født 6.09.1900 på Hornborg Gammelmark, som datter af Jens Jakob Jensen & hustru Severine Kirstine Johansen. 

Marie og Ejnar Andersens børn:1. Gerda Marie, født 1925 i Rask Mølle; 2. Britta Kirstine, kaldet Bitten, født 1929 i Rask Mølle; 3. Karen Margrethe, født 1930 i Rask Mølle, g. m. Hans Juhl Klausen, gdr. i Kalhave; sen. bosat på Bellisvej i Rask Mølle;

4.  Kirsten Sonja Andersen er født 7.07.1932 i Rask Mølle, g. m. Thorkild Andersen, gdr. i Haurum, han er født 22.12.1927. (Kildedata: kirkebøger Hornborg - Hvirring sogne).

 

 

Marie "Gartner" Andersen ses ved festbordet sammen med

datteren Kirsten & svigersønnen Thorkild, fra Haurum.

 

Kirsten & Thorkild Andersen - & Marie Andersen.

 

På billedet ses Kirsten & Thorkild Andersen, gdr. i Haurum, (t.v.),

og Marie "Gartner" Andersen, Hovedgaden i Rask Mølle.

 

Kildefoto: Rosa & Svend Bech´s fotoalbum, Åle, april 2011.

 

 

 

Anlægsgartner Anker Ejnar Andersen & hustru Marie 

ejede & drev gartnerforrening på Hovedgaden i Rask Mølle.

 

Ejnar Andersen, Rask Mølle.

 

På billedet ses Gartner Ejnar Andersen ved festbordet i Oens, 1958.

 

Festen blev afholdt i

Oens Forsamlingshus, den 25. juni 1958.

Det er gdr. på Boring Højgård

Karl Bech & hustru Ragnhild

der fejrer deres Sølvbryllupfest

med familie, naboer og venner fra Boring!


Kildefoto: Rosa & Svend Bech´s fotoalbum, Åle, april 2011.

 

 

Siden er opdateret  2.05.2015

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Rask Mølle 1895 »

Parti fra Hovedgaden

med Købmandshandel; sen. Brugsforening, sen. Bager; sen. Pizzaria.

Se side 226,

 

Rask Mølle Hovedgade»

Hovedgaden 1, fotograf Peder Madsens hus, 1895.

Hovedgaden 10, smed H.P.;

Hovedgaden 14, Ritza B.

Se page 6.

 

Møllevejen.RaskMølleC1900

Møllevejen (sen. Hovedgaden) i Rask Mølle, ca. 1900-10.

Møllegården, ca.1895; og

 Vandmøllen i Rask Mølle.

 

Marie&Ejnar Andersen»

Fest 1958. Gartner Ejnar Andersen, Marie, og datter Kirsten Andersen.

Se page 7, denne side!

 

Edith&Vagn Munkholm»

Fest 1958. Mekniker Vagn Munkholm og hustru Edith.

Se page 8,

 

Fotoatelier i Rask Mølle»

Fotograf P. Madsens hus på Hovedgaden 1, 1918.

Se page 9,