www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Tørvegravning i Boring Kær

 

 

Tørvegraven på Boring sø, (ca. 1918).

Gamle Madsen graver tørv med ketch i tørvegraven på Boring sø.

 

 

På billedet øverst ses: Peder Madsen fra Boring er i færd med at grave tørv i kæret. Han bruger en ketch til at trække tørvedyndet op i sin tørvebåd. Peder Madsen har arbejdet i tørvegraven et stykke tid, for båden er helt sidetung af tørvedynd!

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

I 'Hansgaarden's tørveskifte, Boring kær (1915-20).

 

På billedet ses fra venstre: Ole Johan Olesen, (ca. 30 år); Peder Pedersen, (ca. 28 år);

og på den anden side af hestene ses Peter Pedersen, senior, (ca. 72 år9, alle fra Boring skov.

Ole Johan Olesen, sen. gårdejer på Hansgård, født 14.08.1887 i Boring; sen. gift med Ebba Plügg i 1924. Peder Pedersen, (junior), Raskvej 45, Boring skov, født 13.06.1885 i Boring skov; sen. gift m. Ane Marie Magdelene Seligmann; Peter Pedersen (senior), født den 4.04.1845 i Boring; gift m. Marie Lindhardtsen.

 

De tre tørvearbejdere er i færd med at opgrave og fylde tørvedyndet op i den hestetrukne tørvegig, for senere at hælde/eller tippe tørvedyndet over i tørveforme i Boring Kær.

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

Tørveskifte i Boring kær. Foto ca. 1917.

Peder Pedersen (junior), & Kristian Jensen, Egeballe.

 

 

På billedet ses fra venstre: Peder Pedersen, (junior), Raskvej 45, & Kristian Jensen, Egeballe, der nogle år senere blev gdr. på ”Teglværksgaarden”, Møllersmindevej 1, i Boring, s.m. hustruen Sofie Madsen. Peder Pedersen & Kristian Jensen ses mens de arbejder i tørveskiftet i Boring kær; de er i færd med at fylde tørveformene med tørvedynd fra den hestetrukne tørvegig.

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

I 'Boringsøgaard's tørveskifte, Boring kær (1917). 

 

 

På billedet ses: Ebba Olesen, f. Plügg, og Augusta Friis, Egeballe, stakker tørv i Niels Hansens tørveskifte under 1. Verdenskrig, sommeren 1917. Det er uden tvivl deres første sommer på "Søgaarden", for Niels Hansen byggede gården i 1917.

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

 

 

Opdateret

27.05.2013.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Landsbysamfund »

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

Gæstebog »

 

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Uldum Kær »

Billeder af tørvegravning i Uldum kær, og Boring kær.

Se side 224.