www.boringby.com

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Velkommen til  "Historisk Forening"

 

R M

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

Milrids webside om Boring.    

 

Opbyggelig lokalhistorie!  

Du kan være med til at skrive historien om Boring, Rask Mølle & omegn! 

 

Boring Kirkebakke omtales i bogen om Danmarks kirker.

Parti fra Boring.

 

Boring kirke. I Boring by, syd for den befæstede stormandsgård ”Boringholm”, havde landsbyen i middelalderen sin egen kirke, der blev nedlagt en tid efter reformationen.

Kirken nævnes første gang i 1524, da den ydede et beskedent beløb af 8 Mark i ekstraskat, som kongen Frederik I. pålagde landets kirker.

Nedlæggelsen af Boring kirke, synes at være sket under sognepræst Peder Lauridsen. Kirken omtales i 1548, som den øde kirke ved Navlhale, d.v.s. Rask Mølle. (Kilde: Bogen om Danmarks kirker, Århus amt).

 

P.S. Boring Kirke blev nedlagt omkring Reformationen 1535, som det også beskrives i ovenstående tekst. Kirkebakken ligger der endnu, som en silhuet i landskabet, dog savner vi de tre elmetræer på kirkehøjen!

 

Det sidste træ gik ud under elmetræssygen først i 1980´erne.

Alle vi beboere i Boring så gerne, at der blev plantet 3 nye træer - til erstatning for de udgåede træer; men Naturfredningsnævnet har udstedt forbud mod, at der bliver plantet tre nye træer på Boring kirkebakke.                                                                     

Hvorfor forbyder Naturfredningsnævnet

at erstatte de tre træer på kirkebakken? 

Boring kirkebakke, o. år 1900.

På billedet kan I se de tre træer på kirkehøjen! 

 

Hvis der er flere der er lige så oprørte over Naturfredningsnævnets forbud mod at genskabe naturen og kirkehøjen i Boring, så gør noget aktivt ved sagen!

 

 

Matrikelkort af Boring By, 1790.

Rettelser medtaget til 1860. (Kirketomten er angivet med et kryds). Tegnet af Birgitte Andreasen.

 

 

Kilde: Karl Christiansen, Boring Nedergård, Boring 24, fra bogen om Danmarks Kirker.

 

Kortet ses i bogen der er udgivet af Nationalmuseet i København, ca. 2004:

Danmarks kirker: Århus Amt. Kirkerne i Nim – Underup – Hvirring – Hornborg – Endelave

 

Matrikelkortet, 1790, er guld værd for lokalhistorieforskeren!


.

Matrikelkortet af Boring by. Ses på side 5274, det indeholder nye oplysninger om landsbyen Boring i ældre tid.

 

Forklaring til gårdenes placering på ovenstående side:

 

Gård matr. 13 = Skytballegård,, Boring 8, flyttet og genopført i 1879.

 

Gård matr. 14 = Anesminde, Boring 29.

 

Gård matr. 15 = Den æld. Præstegård, Boring 2, flyttet og genopført i 1839.

 

Gård matr. 16 = Boringgård, Boring 8.

 

Gård matr. 18 = Højskolegården, Boring 30.

 

Gård matr. 19 = Boring gl. Vestergård, Boring 32.

 

Gård matr. 20 = Boring Højgård, Boring 23.

 

Gård matr. 21 = Boring Vestergård, Boring 26, flyttet og genopført

på gårdens udmarksjord, omkr. 1790-1800.

 

Gården (uden nr.) = " Den skjulte gård.

Arkæologerne har, i sommeren 2010, fundet grundsten og stolpehuller på matrikel 28a m.fl.,

som viser at der engang har ligget en anseelig gård på stedet, nærmere bestemt nogle meter

nord for de to huse Boring 20 og nabohuset Boring 22 m.fl..

 

Kilde: af Milrid Søndergaard, Lupinvej, Rask Mølle.

 

 

 

Websiden opdat.

18.10.2017.

Ny udstilling: index side!

Se de nye opdateringer:

Nyheder-Page 3.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »

 

Om os »

 

 

Sponsorer til websiden »

boringby.com - fra den

1.01.2011 - 31.12.2013:

Lokalhistorisk Forening

for Hvirring sogn. 

(med mødested på:

Lokalarkivet i Rask Mølle.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Landsbysamfund »

Nyt indlæg: 2013: 

40 svære år for landsbyerne.

Skriv er indlæg!

Send en mail til: Om os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

 

Gæstebog »