www.boringby.com

M

Forsiden

Billeder

Links

Gæstebog

Om os

Kontakt

 

 

De sidste nye opdateringer ses på denne side 2.

websiden om Boring!

Afsnitnr.

Webside:

Afsnitnr.

Webside:

billede /

tekst.

Husnr. oggadenavn, ogbegivenhed: Kilde:

webside

opdateret

9.02.2015

Side 231 

billede-

tekst opdateret

Side 231.  Sønnen fra Hanballegård, Boring 51, og datteren fra Anebjerg, Boring 35, Therkel Bisgaard Therkelsen og Ane Karoline Madsen blev gift i 1904, i 1907 købte de gården Østergård i Vester Ørum, dette blev familiens fremtidige hjem.

I dag opdatering på foto fra 1942 af farmor Ane Bisgaard s.m. Henning Bisgaard, 2 år, og Kaja Bisgaard, 3 år; samt opdatering på sølvbryllupsbillede fra 1929, hvor det er Arne Bisgaard, der står som nr. 6 fra v., og Gunnar Bisgaard der står som nr. 7 fra v..  

Kilde: lærer Bent Bisgaard.

webside

opdateret

8.02.2015

Side 167

teksten

opdateret

Side 167. Raskvejen. Teglværksarbejder Jokum Jensen fra Boring, kører med stude ved Rask Teglværk ca. 1920. Teksten er opdateret m. h. t. årstal, som nyere forskning vurderer til ca. 1920; mens vi tidliger troede, at det var faderen, teglværksejer, Jens Peter Jokumsen, der kørte med studene. Jokun Jensens hustru og børn er beskrevet, også hans forældre og søskende i Teglværkshuset.

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum. Ny tolkning af foto

af Jokum Jensen, der kører med stude, ang årstallet 1920, er Karl Christiansen, Boring Nedergård

webside

opdateret

12.10.2014.

Side 184.

billede og

tekst opdat.

Rask mølle kro, Stationspladsen 1.

Ny webside

12.10.2014

Side 240 billede og tekst

Rask mølle, hovedgaden1, fotografens hus,

Fotograf Peder Madsens søn Holger Madsen

fortæller om sit

barndomshjem i Rask Mølle.

Kilde: Holger Madsen fortæller

i avis-interview om sine

forældre Karen og fotograf

peder Madsen.

webside

opdat.

12.10.2014

Side 226

billede og

minitekst

Rask Mølle, Hovedgaden 1, fotografens hus opdateret.

Hovedgaden 3, Maler Ravns hus, teksten opdateret.

Kilde: Statens Arkiver,

Ejendomsoplysninger.

Webside

opdateret

15.09.2014

Side 36

billede og

tekst

Afsnit 36. Billede af fra 1960, af "Dukkehuset",

Boring 20. Huset var på dette tidspunkt ejet af

Ane Margrethe, f. Pedersen og Elias Ditlev Hansen.

Kilde: Svend Erik Hansen,

søn af Margrethe og Elias

Hansen, der ejede Boring 20.

Webside

opdateret

15.09.2014

Side 239

billede 

fra 1911.

Boring 20, afsnit 36. Billedet af Anders Knudsen

Andersen og familie er flyttet fra hovedsiden til

side 239. 

Kilde: Der er også Svend Erik

Hansen, der har foræret os

billedet af Boring 20, ældre hus. 

Webside

opdateret

25.08.2014.

Side 112.

billede

og tekst

Boring 30, afsnit 44, Højskolegården i Boring.

Gdr. Jørgen Laursen Vig, Boring, formand for

Danske Svineproducenter og Dansk Slagterier,

bliver udnævnt til ridder af Dannebrogsordenen,

den 6. okt. 1997.

Webside

opdateret

22.04.2014

Side 226

billede

og tekst

Hovedgaden 3. Billede af Hovedgaden i Rask Mølle.

Navne på ejere af huset, Hovedgaden 3, matr. 2n,

fra byggeåret i 1895: bl.a. bager Mikkel P. Mikkelsen;

ølbrygger Anders Andersen & familie; malermester

Therkel Sørensen Ravn & familie; malermester Viggo

Sørensen Ravn og familie; m. fl. ejere efter 1980.

Kilde: Statens Arkiver,  

kirkebøger, folketællinger;

og OIS ejendoms-

oplysninger

 

Webside

opdateret

10.04.2014

Side 226.                    

billede og tekst

Hovedgaden1. Billede af huset 1895, og billede af Møbelhuset 1999, (v. ejer Mogens Rasmussen). Navne på alle ejere af huset i 120 år, fra 1895-2014.

Kilde: Statens Arkiver, Ejendomsoplysninger.

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Webside

ny side

6.04.2014.

Side 238. billede og tekst Vandværksvej4, Rask Mølle. Elektricitetsværkets Vindmølle, 1916. Kilde: Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, m. mødelokaler på Rask Mølle skole.

Webside

ny side

6.04.2014.

Side 238 billede og tekst Vandværksvej4, Rask Mølle. Karetmagerens Hus, 1898, Rask Mølle Elektricitetsværk, 1916; Rask Mølle Vandværk, 1973; Rask Mølle Fjernvarmeværk 1981;  Rask Mølle Varmeværk, 1991. 

Kilde: fotograf Peder Hansen, Rask Mølle. Kilde: Statens OIS-ejendoms-oplysninger og Tingbogsoplysninger.

Webside opdateret

31.03.2014

Side 230. billede og minitekst.  Lindegården, Kalhavevej 53, i Kalhave. Ejere fra 1800-tallet.

Kilde: Johanne Pedersen, f. Jensen, Lupinvej 15, Rask Mølle, født, opvokset 

og bosat på Lindegården i Kalhave.

Webside opdateret

31.03.2014.

Side 230. tekster

KalhaveKøbmænd og deres familie.

Ejere af begge købmandshandeler, matr. 17b; og matr. 28b, i Kalhave i årene fra 1865-1925..

Kilde: folketællinger og kirkebøger fra 1865-1930.

Webside opdateret

29.03.2014

Side 230. billede & tekst opdateret

HøkerKnudJensen i Kalhave (1865-1901), I 1901, sælger han høkerforretningen, matr. 28b, i Kalhave, han & hustruen Karen Pedersen køber derefter gården Kalhavevej 49, matr. 34, i Kalhave skov. Efter Karen & Knud´s død i 1909 & 1911; overtager sønnerne Peder Høker & Jens Høker, gården i Kalhave skov. 

 

Kildefoto: fhv. gdr. Niels Nielsen, Lupinvej 16, i Rask Mølle; Niels har  velvilligt udlånt det historiske billede til os - til scanning - til hjemmesiden. 

Kildefoto: Fotograf Peder Madsen, Rask Mølle. Foto fra 1901.

Webside opdateret

12.03.2014

 

Side 218. tekst opdateret. Landsbysamfund. Nyt indlæg om landsbyerne  - på hjemmesiden: boringby.com,  af Formanden for Landsbyerne i Danmark, og medlem af regionsrådet, Carsten Abild. Læs indlæg, som kunne ses i Vejle & Horsens Horsens Folkeblad, den 6.marts 2014. Kilde: Læserbrev i Vejle & Horsens Folkeblad. den 6.marts 2014.

Webside opdateret

12.03.2014

Side 28. tekst opdateret Afsnit 28, Boring 11. Teksten er opdateret på ejer af huset fra 1862-1902, Niels Peter, Nielsen & hustru Karen Pedersdatter. Deres søn, Dan Peder EliasNielsen, var murermester (& Ølbrygger) i Rask Mølle, fra ca. 1895-1916. Kilde: Kirkebogen for Hvirring sogn, samt Folketællinger fra: år 1890 i Boring; år 1901 i hus matr. 2d; år 1906 & 1911 i  huset Rask Mølle Bryggeri, matr. 2o;  år 1916, Elias Nielsen var nu Ølhandler i Rask Mølle.

Webside

ny side

1.03.2014

Side 236. billede & tekst Møllersmindevej  24, (matr. 31bz), Rask Mølle. Beboelse og erhvervsejendom, ved ejer/ dir. Frank R. Andersen,

Kildefoto: EDC-ejendomsmægler,

 i Horsens. Kilde: OIS.

Webside

ny side

1.03.2014

Side 237. billede & tekst

Møllersmindevej28, (matr. 31n), Rask Mølle. Produktionsvirksomheden

R. M. Spåntag A/S., e.a. Hans J. Johansen, Rask Mølle. og Jørgen M. Knap.

Kildefoto & avisudklip

udlånt af: Hans Jørgen Johansen, Rask Mølle.

Webside

opdat.

28.02.2014

Page 6. billede & tekst. Vandværksvej3,RaskMølle. Huset bliver lavet om til et tidsvarende Vandværk og Elværk, Senere, i 1982, bliver Rask Mølle Fjernvarmeværk taget i brug på samme adresse. Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Webside

opdateret

25.02.2014.

Page 9.

billede

& tekst

Hovedgaden1, i RaskMølle. Billede af fotograf Peder Madsen & hustru Karen Madsen´s børn, der hygger sig på hovedtrappen, Hovedgaden 1. Nederst på siden fortæller Peder Madsen´s sønnedatter, Anna Høj Møller, bosat Gartnervangen i Brædstrup, om sin barndomstid i Mattrup, 1940-45. 

Kildefoto: Mildred Pedersen, f. Madsen.

Kilde: Anna Høj Møller, f. Madsen.

Webside

ny side

22.01.2014

Side 235

billede m. tekst

Afsnit 26, Gl. Skytballegård, Boring 9. Tre billeder af gravminder fra kirkegården i Hvirring, hvor gravminderne ligger nær våbenhuset v. Hvirring kirke. Gmd. Therkel Laursen, sognefoged i Boring, f. 1749, døde i 1808 i Boring; & Niels Jensen, gmd. & møller på Møllegården i Rask Mølle & hustru Anne Madsdatter Jyde, 1815-1838.  Kilde: Hvirring sogns kirkeblad, teksten er forfattet af pastor Hans-Jørgen Iversen, sognepræst v. Hvirring kirke.
Webside opdat. 16.01.2014 side 14 tekst

Møllersmindevej8,SeniorfællesskabetStenkærgård, ang nye oplysninger om de tidligere beboere: Kaj og Birgit Hansen, m.v..

Kilde: www.OIS.dk - din genvej til ejendomsdata.

Webside

opdat-

14.01.2014

Side 68 tekst Raskvej40afsnit68. fhv. gdr. Eigil Hansen, Brædstrup, tidl. Boring Skovgård, er død den 16.10.2013, (75 år gl.), bisat den 19.10.2013 v. Hvirring kirke.  Kilde: Horsens Folkeblad.

Indexside

opdat.

14.01.2014

Index

 

tekst

Index-siden er opdateret med en vigtig meddelelse ang. Udstillingen om Rask Mølle, der er ændret til Efterår 2014. Udstillingens tema er: "Butikker, håndværk & erhverv i Rask Mølle igennem 100 år". Har du en beretning eller billeder fra Rask Mølle i gl. tid - af erhvervsdrivende, håndværkere, arbejdspladser i Rask Mølle, inkl. Rask Skov Savværk. Alt har interesse!  Lokalhistorisk Forening, Rask Mølle skole. Der er åbent: 1. & 3. torsdag, fra kl. 19-21; samt hver 3. torsdag om eftermiddagen fra 15-17; (dog lukket s. m. skolens ferier).

Kilde: Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn, m. 

Webside

opdat.

7.01.2013

Page 31

billeder & tekst

opdat.

Boring 51, Hanballegård. 5 billeder af Hanballegård, foto ca 2013, og et billede af Gudenåen, der løber langs Hanballegårds matrikkel-skel mod syd og vest. Foto ca. 2013. Kildefoto: Agriteam Horsens.

Webside

opdat.

2.12.2013

side 194 tekst opdat. Honumvej i Rask Mølle. Tekst rettet ang. Anne, der havde fået et forkert efternavn. i omtalen af personer der deltager i Clara og Michael Nielsen sølvbryllup i 1960. Kilde: Karen Grethe Nielsen Skovbrynet i Rask Mølle.

Webside

ny side

2.12.2013

side 234 billeder & tekst Boring 51, Hanballegård ca. 1893; Gmd. Mikkel Therkelsen går tur med fire sønner: Therkel Bisgaard, f. 1878, Niels Holger, f. 1881; Harald, f. 1883; Karl Kristian , f. 1889; Soldaterbilleder af Karl Kristian ca. 1909, & Therkel Bisgaard, ca. 1898; Efterslægtstavle over Therkel Bisgaard Therkelsens slægt fra Østergård i Vester Ørum; To søde børn, ca. 1893: Karen & Karl Kristian Therkelsen, ca. 1893; To søstre Karen & Ane Kathrine Therkelsen, ca. 1912.

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum; udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen, bosat i Herning.

Kilde: Inga og Erik Madsen i Brædstrup, tidl. Grenå.

Kilde: Gunnar Therkelsen, Lupinvej 1, Rask Mølle.

Webside

opdateret

27.11.2013

Side 48 tekst & billede Boring 35, Anebjerg i Boring. Hovedside med navne på alle ejere af gården. Luftfoto af Anebjerg, 1956.

Kilde: Erik Madsen, Brædstrup, tidl. Grenå.

Webside

Ny side

27.11.2013

Side 231 billeder & tekst.

Side 231, Boring 35, Billede af Dtr. fra Anebjerg i Boring: Ane Karoline Madsen, gift m. Therkel Bisgaard Therkelsen, søn fra Hanballegård; parrets børn: Ellen Bisgaard, Sigurd Bisgaard, Karen Marie Bisgaard, Arne Bisgaard, Gunnar Bisgaard, 

Sølvbryllupsbillede 1929, hvor familien Bisgaard er fotograferet v. æresporten på Østergård i Vester Ørum. Billede fra familiens stue 1909 m. Ane K. & Therkel Bisgaard med 3 små børn. Billede fra 1945, af Ane Karoline med to små børnebørn: Inger 3½ år, & Therkel 1½ år gl.;  Ungdomsbilleder af Therkel Bisgaard Therkelsen, 1898, og 1902.

Nb.: Efterslægtstavle over Ane Karoline & Therkel Bisgaard Therkelsen´s børn, børnebørn, slægten fra Østergaard i Vester Ørum.

Kilde. Hans Erik Bisgaard, gdr. i V. Ørum, barnebarn af Ane Karoline Bisgaard, f. Madsen på Anebjerg.

 

Efterslægtstavle lavet af Inga & Erik Madsen, Brædstrup: for gmd. på Anebjerg i Boring: Erik Madsen (senior)´s børn, børnebørn & oldebørn på Østergaard i V. Ørum.

Webside

opdat.

27.11.2013

Page18 tekst & billeder

Page 18. Boring 35, Anebjerg i Boring. Billede af gdr. Henry Madsen og hustru Gudrun Madsen, f. Kirkegaard Sørensen. + billede af Anebjerg 1930, der på dette tidpunkt var ejet af gdr. Erik Madsen, & hustru Ane Pedersen. På siden er også fortegnelse over Erik Madsen to døtre i 1. ægteskab m. Ellen Marie Christensen:  Ane Karoline Madsen, gift Bisgaard; og Ellen Kirstine Madsen.  Erik Madsen fik 5 børn i 2. ægteskab med Ane Pedersen: Ejnar Madsen; Maren Madsen, Henry Madsen, Marie Madsen, og Midde Madsen. Billeder fra Gudrun og Henry Madsens datter Karen Margrethe´s bryllup

i 1962, familien og naboer fra Boring: Edith og Gunnar Pedersen, Boring 32; og Kristine og Aage Mikkelsen på Boring Vestergaard, Boring 36.

Kilde: Erik Madsen, Brædstrup, tidl. Grenå.

 

Webside

opdat.

12.11.2013

Side 179 tekst Side 179. Boring 32.  Jeg er blevet gjort opmærksom på, at Mildred Madsen havde en lillebror: Mads Peder Madsen, født 30.04.1892 i Boring; (død: 21.09.1893 s. st., kun 1½ år gl.).

Kilde: Marianne Christensen,

Sattrup v. Østbirk.

Webside

opdateret

12.10.2013

Side 192

 

Tryk på # 

det er link

til websiden!

Billede & tekst Side 192. Rask Mølle Ølhandel. Bryllupsbillede af brudeparret Karen & Mads Anton Olesen. Bryllupsfest på Hovedgaden i Rask Mølle, 1932. Ølhandler Anders Peter Andersens & hustru Johanne Marie Kristine´s datter Karen Elisabeth Marie Andersen blev gift med Mads Anton Olesen, præstegårdsforpagter i Lundum. + billedet af parrets fire børn.

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen i Lundum; nuv. bosat i Hedensted

Webside

opdateret

6.10.2013

Side           

137

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

Billede & tekst

Side 137. Boring 32. Familien på Boring Vestergård.

Mildred & Kristen Pedersen. Kristen Pedersens 70 års

fødselsdag fejres s.m. med børn, svigerbørn og

børnebørn hjemme på gården.

1. billede er opdateret /eller udskiftet;

2.billede med tekst er nyindsat.

Kildefoto: Mildred

Pedersens fotoalbum;

udlånt af barnebarnet

Bodil Korshøj, bosat i

 Herning, Bodil, er

født Pedersen i Boring.

Webside

opdateret

4.10.2013

Side 195

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

Billede & tekst Side 195. Billede af ølhandler Anders P. Andersens børnebørn fra Lundum. A.P. Andersens datter Karen Andersen var gift med Mads Anton Olesen i Lundum. Det er et billede af Karen & Mads Anton Olesens 4 børn: Frank, Valde, Carl, & Ulla Olesen, ca. 19448.

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen i Lundum; nuv. bosat i Hedensted

Webside

opdateret

4.10.2013.

Side 232

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

Billede & tekst

Side 232. Billede fra Rask Mølle, o. 1900-10; Møllevejen (eller Hovedgaden), hvor man ser mælkekusken køre fra Mejeriet på Mejerivej ud på Møllevejen. Billede fra Mølledammen med udsigt til Møllegården, 1895; Billede af Vandmøllen & savværket, 1897.

Bill. af børn der kælker på sneglat Kalhavevej i Rask Mølle, 1915.

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum; udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, bosat i Herning, Bodil, er født Pedersen i Boring.

Webside

opdateret

4.10.2013.

 

Page 7

Tryk på #

det er link

til websiden!

Billede & tekst. Page 7. Billeder fra festen i Oens Forsamlingshus. Marie & Ejnar Andersen, (anlægsgartner i Rask Mølle), fotograferet ved festbordet, sammen med datteren Kirsten 6 svigersønnen Thorkild Andersen, gdr. i Haurum.. Kildefoto: Svend Due Bech, p.d.t. 2011, bosat i Ale.

Webside

opdateret

4.10.2013.

Page 6

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

Billede & tekst Page 6. Rask Mølle i nyere tid - i 1950´erne. Billede af Gerda & Hans Peter Nielsens Hus & Smedeforretning på Hovedgaden 10. Vielse- & fødselsdata på Hans Peter Smed m. familie. Hovedgaden 14, bagermester Magnus Jensen & hustru Ritza, f. Lauritsen & familie. på denne side er det gl. billeder af Hovedgaden 1, i Rask Mølle, samt det gl. hus - v. varmeværket. Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum; udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, bosat i Herning, Bodil, er født Pedersen i Boring.

Webside

opdateret

25.09.2013.

Page 39

Tryk på #

det er link

til websiden!

Billede & tekst

Page 39. Billede med tekst af Niels Rasmussen Munch Nielsen, der trækker med sin ged og sin hund på grusvejen vest for Boring.

Niels Munch boede fra 1939-53 i Boringby, i huset Boring 26.

Kilde: Mildred Pedersen´s fotoalbum.

Webside

opdateret

25.09.2013

Side 82

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

billede & tekst

Side 82. Billede af stuehuset og tilbygningen der rummede Hvirring-Hornborg kommunes administrationsbygning fra 1950-1970; derefter overtog Tørring-Uldum gården Kildespring til bl.a. udbygningerne til kommunens materialgård, stuehuset til beskyttet bolig; og tilbygnings-fløjen til udleje til Rask Mølle bibliotek, Kildevej 3, i Rask Mølle.

Kilde: Mildred Pedersen´s fotoalbum.

Webside

opdateret

22.09.2013.

Side 89

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

billede & tekst.

Side 89. Huset Kalhavevej 6, blev af børnene i Rask Mølle kaldt for "Pandekagehuset" i 1940´erne, muligvis fordi ejeren Anna Poulsen havde indrette brødudsalg og kiosk i husets dagligstue. Opdat. Anna & Peter Poulsens fødselsdage, & børnenes fødselsdage i 1920-30´. 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Fødselsdage opdateret: Kirkebogen i Hvirring kirke.

webside

ny side

18.09.2013

Side 230

 

Tryk på #

det er link

til websiden!

billede &

tekst

Side 230. Familiebillede af gdr. Niels Peter Knudsen & hustru

Maren, f. Pedersen, på Teglværksminde i Kalhave, ca. 1946. Bedstefar & bedstemor: Niels Peter Knudsen & Maren har samlet børn, svigerbørn & børnebørn til familiefest hjemme på gården. Søren Knudsen, gdr. på Frydenslyst, Boring 33, var ugift på dette tidspunkt, han er med på billedet, da han er søn af Maren & Niels Peter Knudsen i Kalhave.   

Kildefot0 og oplysninger om familien: Vagn Knudsen, Vesterlund; han er søn af

Gerda & Søren Knudsen på

Frydenslyst på Boring mark, Boring 33.

webside

ny side

17.09.2013

Side 229

Tryk på #

det er link

til websiden!

billede &

tekst.

Side 229. Kort over gårdenes placering i Boring by 1790.Der er også matrikelnumre på de forskellige tvillinggårde og enkeltgårde.

Kilde:Karl Christiansen

Boring Nedergård, som

har udlånt det gl. detailkortkort

fra 1790 til os - til scanning.

Webside

ny side

Side

228

billede & tekst  Afsnit 26. Boring 26, Familien på Skytballegård til fest hos vennerne på Boring Højgård 1958. Gudrun, f. Falkenberg, & hendes mand Niels Pedersen, gdr. i Ølsted ved festbordet til sølvbryllupsfesten. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, lånt af Bodil Korshøj.

Webside

opdat.

17.09.2013

Side 212 billede og tekst Afsnit 55. Boring 44, Luftfoto af Humlegården med tekst, der er Jule- hilsen 1948, fra Kristian Hansen på Humlegården til Kristian´s bror og svigerinde: Peder Hansen & 2. hustru, Rask Skovvej 3 i Skovby. Kilde: Else & Henning Rasmussen på Haurumvej i Uldum.

Webside

opdat. 15.09.2013.

Side 19 billede og tekst Afsnit 19, Boringvej 14, Boringhøj, Karen og Kristian Sørensen bryllup i 1940 og deres forældre m.m. Kilde: Kb. for Hvirring sogn, 1940

Webside

opdateret

11.09.2013

Side 68 billede og tekst Side 68, Raskvej 40. Hele afsnittet opdateret med oplysninger om Nielsen-slægte op Boring Skovgård i Boring skov. + konfirmationsbillede af Karen Nielsen som konfirmand, 1911. Kilde: mildred Pedersens fotoalbum.

Ny webside

11.09.2013

Side 200

1 billede og tekst

Side 200. Billede af Karen Nielsen som 18-årig i 19141, Karen er datter fra Boring Skovgård. Kilde: mildred Pedersens fotoalbum.

Webside

opdateret

10.09.2013

Side 199 3 billeder med tekst.

Side 199. Billeder af Alfred Poulsen og Bodil Sommer i deres ungdom, i årene fra 1911, 1913, og 1915.

Inde på afsnit 73, kan man også finde et link til side 199.

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

Webside

opdateret

10.09.2013

Side 73

Tekst & billede

opdat.

Afsnit 73, Raskvej 48. Billedet er taget på ejendommen Raskvej 48, det er lagt ind på hovedsiden /side 73. Motivet er: Bodil & Alfred Poulsen s.m. tre sønner og familiens hund - de står /el. sidder nær stuehuset, Foto 1930. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

Webside

opdateret

8.09.2013.

Side 43 Tekst opdat. Afsnit 43, Boring 29. Oplysninger om Frode Olesen´s slægtsaner på Hansgård , samt hans slægtsaner på Anesminde i Boring.

Kilde: Frode Olesen

Boring skov.

Webside opdateret

8.09.2013.

Side 58 Tekst opdat. Afsnit 58, Boring 49. Oplysninger om Frode Olesen´s slægtsaner på Hansgård og Anesminde. Kilde: Frode Olesen, Boring skov.

Webside

opdat.

9.09.2013

Side 73 Tekst opdat. Afsnit 73, Raskvej 48, opdateret ejere af huset, Bodil Sommer & Poul Poulsens bryllup i Hvirring kirke, samt deres børns fødselsdata9i 1920-30érne. Kilde: Kirkebogen Hvirring sogn.

Webside

opdat.

7.09.2013

Side 36

tekst opdat.

Afsnit 36, Boring 20. Opdateret data fødselsdata og vielselsdata om Karen Andreassen og  Anders Knudsen Andersen, der ejede huset fra 1905-1911.

Kilde: Kirkebogen i hHornborg og Hvirring

sogn, omkr. 1903.

webside

opdat.

7.09.2013

Side 37 tekst v. afslutn. af afsnit. Afsnit 37, Boring 21: Hyrde i Boring; Knud Jensen Dal, f. 1687 i Honum, Hvirring sogn; (død omkr. 1739 i Boring); han var husfæster under Rask; husfæster i Honum i "Troldhuser"; Knud Jensen Dal´s far / Jens Jensen Dal, blev kaldt "gris", og "charmør", fordi han fik børn m. forskellige piger; hans børn kom ind på gårdene i Boring. 

Kilde: slægtsforsker

Hanne Henriksen,

Webside

opdat.

6.09.2013

Side 198 billede m. navne-felter. Honum Husflidsselskab, 1925; Afslutningsfest. Kilde: Oda Sommer,gift og bosat i Vrønding.

Webside

opdat.

6.09.2013

Side 10 billede på hoved-siden. Afsnit 10, Møllersmindevej 10, indsatte luftfoto af Stenkærgård på hovedsiden. Kilde: Sonja Eskerod Madsen, Skovby, formand, Lokal-arkivet.

Webside opdat.

5.09.2013

Side 197 billede og tekst Boring 30, Roeindkørsel på Højskolegården. Gunnar Pedersen er karl på gården, han står ved siden af 4-årige Oda Thomsen står oppe på roelæsset. Laust Thomsen og Arne Astrup står ved siden af hestevognen. Kilde: Oda Thomsen, udd. lærer, g.m. Svend Sommer i Vrønding.

Webside

opdat.

4.09.2013

Side 218 billede & tekst opdat.

Nærdemokrati & folkelige værdier. Har vi brug for landsbysamfundene; avisartikel i Vejle & Horsens Folkeblad, den 13.februar 2013,

af Carsten Abild, formand for landsbyerne i Danmark; Strandvejen 50, i Otterup. Billede af bygaden i Boring - er indsat som profilbillede.

Kilde: Carsten Abild, Strandvejen 50, Otterup.

Webside

opdat.

2.09.2013

Side 44 tekst opdat.

Boring 30, Højskolegården. Opdaterer teksten.

Til læserne: skriv endelig en mail til mig: milrid@mail.dk hvis I finder fejl på websiderne!

 Skriv også straks, hvis I ikke kan komme ind på én eller flere af websiderne, - det vil blive rettet så hurtigt som muligt!

Kilde: Milrid opdager

og retter fejl i afsnit - 

side 44.

Ny webside

2.09.2013

Side 197

(også som link fra

Side 44).

Billede og tekst Boring 30. Højskolegården. Gårdbestyrer Laust Thomsen og Edith, f. Astrup, fejrede børnefødselsdag for datteren Oda, der fyldte 3 år, i 1944. På billedet ses 3-årige Oda Thomsen, der har inviteret sine venner til fødselsdagsfest. Kilde: Oda Thomsen,  udd. lærer, g.m. Svend Sommer i Vrønding.

Webside

Opdat.

2.09.2013

Side 12

Billede og tekst

opdat.

Afsnit 12. Børnehaven Søstjernen, (aldersintegr. institution), Møllersmindevej 12, er nu sammenlagt med Skovstjernen, tidl. Rask Mølle Børnehave, 1.01.2013, og har fælles ledelse til: Rask Mølle Børneunivers

Kilde: Velkomstfolder

for børneinstitution,

Søstjernen.

Webside

opdat.

1.09.2013

Side 12

Kilde.

oplysn.

opdat.

Afsnit 12. Børnehaven Solstrålen. Møllersminde 12. Matrikel 31ø, før Børnehaven blev bygget: Gården Stenkærgårds mosedam & toft, (indtil 1950´erne), blev kaldt Springkær / Sprengkær, opnævnt efter kilden/ kildevældet af samme navn. Kildevældet lå øst for Møllersmindevej, ca. 20 meter fra vejen, midt på matr. 31aa på Kornelvej. Fødselsdata om  Karen M. & Ragnhild.

Kilde: Karen Mortensen, f. Hansen,Brædstrup.

Jens S., Boring. & Aage Søndergaard, Boring.

Webside

opdat.

1.09.2013

Side 13

Kilde-opysn. opdat.

Afsnit 13. Stenkærgård, Møllersminde 10. Oplysninger om gården Stenkærgårds mosedam og toft, der blev kaldt Springkær /Sprengkær, opnævnt efter kilden/ kildevældet af samme navn. Kildevældet lå øst for Møllersmindevej, ca. 30-50 meter fra vejen. Kilde: Karen Mortensen, Jens S. m.fl.

Webside

opdat. 29.08.2013.

Side 188

Billede

1929,

tekst

Boring 14, Boring 30. Websidens sidenr. er 188, siden hedder "Boring st. skole, 1920"; den nye opdatering er en tilføjelse  til siden - Skolebillede fra Boring st. skole 1929. Eleverne fotograferet s. m. lærer Henriksen og hans 1. hustru Agnethe Henriksen.

Kilde:

Steen Møller Pedersen, Boring.

Webside

ny

29.08.2013

Side 197

Billede

1948.

& tekst

Afsnit 44, Boring 30. 1944. Gårdbestyrer på Højskolegården i Boring, Laust Thomsen, & hustru Edith, f. Astrup, fejrer børnefødselsdag for deres lille datter, Oda, der fylder 3 år.

Kilde Oda Sommer, Vrønding.

webside opdat.

23.08.2013

Side 14 Tekst & billede Seniorbofællesskabet Stenkærgård. Møllersminde 8. Vinterbillede af Stenkærgård. Mange nye opdateringer omkring Stenkærgård 2002-2013. Kilde: uddrag fra avisartikler i Horsens Folkeblad m.m.

webside

ny side

15.08.2013

Side 196

Billede &

tekst

Sofiesminde, Boring mark, Skanderborgvej 76. Fritidslandmand & bankrådgiver i Spar Nord i Horsens, Jan Rasmussen ejede/ var medejer af Sofiesminde fra 1988 til 2005. I anledning af hans 50 års fødselsdag august 2013, & 30 års bankjubilæum, 1.08.2013, kan man på denne hjemmeside, side 196, læse uddrag fra "Dagens Portræt", (fra Horsens Folkeblad, den 10.08.2013).

Kilde: uddrag fra Horsens Folkeblad.

Webside

opdat.

8.08.2013

Side 192 Billede opdat. Rask Mølle Ølhandel. Bryllupsbillede af brudeparret Karen & Mads Anton Olesen. Bryllupsfest på Hovedgaden i Rask Mølle, 1932. Ølhandler Anders Peter Andersens & hustru Johanne Marie Kristine´s datter Karen Elisabeth Marie Andersen blev gift med Mads Anton Olesen, præstegårdsforpagter i Lundum.

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen; 

nuv. bosat i Hedensted.

Webside opdat.

15.08.2013

Side 64

 

Tekst

opdat.

Raskvej 33 i Egeballe. (Afsnit 64). Opdatering på fødselsdata for Gudrun Lindhardt Pedersen, f. 6.07.1929; og død den 12.08.2013 i Jelling. Fødselsdata for Ester lindhardt Pedersen, f. 22.02.1936. Fødselsdata for Ove Lindhardt Pedersen, født 12.12.1925; død den 8.06.2010 i Rårup. Kilde: Kb. for Hvirring s.:  & Horsens Folkeblad.

webside

opdat.

12.06.2013

Side 192

Fire

billeder

med

maxi-tekst.

Rask Mølle Ølhandel, Hovedgaden 20, Rask Mølle: 1. En avisartikel i Horsens Folkeblad, 1973: ejeren af Rask Mølle ølhandel, Anna Paula Andersen fejrer sin 75 års fødselsdag med et interview i bladet: Anna fortæller om forældrene, ølhandler Anders P. Andersen & hustru Marie, om dengang faderen efter 1. Verdenskrig ændrede den dav. købmandsbutik til ølhandel med udelukkende salg af øl & sodavand i et udsøgt sortiment; Anna fortæller, at hun overtog Rask Mølle Ølhandel efter forældrene i 1957; et avisbillede viser Anna P. Andersen ved skranken i Rask Mølle Ølhandel; 2. Ved sølvbryllupsfest i 1960, ses Anna P. Andersen sidde til bords sammen med sin lille niece Ellen Margrethe Jepsen, Kalhavevej 4 i Rask Mølle; 3. Konfirmand i 1936, Hvirring kirke, Edith Højbjerg Nielsen, f. 24.04.1922 i Rask Mølle, Edith er datter af Anna Paula Andersen, ølhandler i Rask Mølle; 4. En avisarikel fra Jyllands Posten, marts 1975, viser et arkivbillede af Anna P. Andersen ved skranken i ølhandelen, bladet fortæller, at Anna P. Andersen lukker sin ølhandel p.g.a. svigtende helbred; tre uger senere ser man Anna Paula Andersen´s dødsannonce i bladet, marts 1975.  

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen i Lundum; nuv. bosat i Hedensted.

Webside

opdat.

12.06.2013

Side 193

Fire

billeder

med

maxi-tekster

Kalhavevej 4, Rask Mølle: 1. Chauffør Aage Jepsen står ved Volvo lastbilen, s.m. sin chef i vognmandsfirmaet V. Poulsen, Højen. 2. Bryllupsbillede fra 1945, de nygifte er Aage Jepsen & Ella Andersen, f. 1906, dtr. af ølhandler Anders P. Andersen, Rask Mølle. 3. Familien Ella & Aage Jepsen + datteren Ellen Margrethe, de hygger sig i det smukke hus, Kalhavevej 4, som husbestyrerinden Ella Andersen arvede efter Bryggeren, der døde 1947 /1948. 4. Billede af huset Kalhavevej 4.

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen i Lundum; nuv. bosat i Hedensted

Webside

opdat.

12.06.2013

Side 194

Ti

billeder med

maxi-tekster

Honumskovvej 1960, Rask Mølle: Clara & Michael Andersen´s sølvbryllup, den 17.02.1960: 1. billede af sølvbrudeparret Clara & Michael med deres familie & gaver; datteren Karen Grethe Andersen, sen. gift Nielsen; samt grandkusine Anne Højbjerg Nielsen + lille datter; 2. Sølvbrudeparret Clara & Michael ved festborden, 17.02.1960; 3. Ved festen 1960, datteren Karen Grethe Andersen, & grandkusine Anne Højbjerg Nielsen + lille datter; 4. Clara Andersen i køkkenet i Honum forsamlingshus, hvor hun og ægtemanden Michael Andersen er værter; 5. bryllupsbillede af Clara & Michael Andersen, den 17.02.1935; 6. Ved festbordet gommen bror og svigerinde: Fritz Andersen & hustru Vigga; 7. Soldaterbillede fra 1945, af Vigga & Fritz Andersen´s søn Poul Andersen; 8. Familiebillede af Fritz Andersen & hustru Vigga, s. m. deres 5 børn: Ella, 12 år, Poul, 6 år, Inger, 5 år, Erik , 2 år, & Gunhild, ½ år gl..; 9. Konfirmand Poul Andersen i Rask Mølle. ; 10. Ved festen 1960: 62 årige Anne P. Andersen, ølhandler i Rask Mølle, sidder til bords sammen med sin lille niece Ellen Margrethe Jepsen, Kalhavevej 4 i Rask Mølle. 

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen i Lundum; nuv. bosat i Hedensted

Webside

opdat. 12.06.2013

Side 195

Otte

billeder 

med  

maxi-tekster

Rask Mølle Ølhandel, Hovedgaden 20: I året 1914 køber Anders P. Andersen & hustru Marie en købmandsbutik i Rask Mølle; butikken blev eft. 1. Verdenskrig ændret til Rask Mølle Ølhandel. Billeder: 1. enkekone & nuv. ølhandler, Marie Andersen fylder 80 år, i 1950; 2. Ølhandler A.P. Andersen & familie fotograferet i haven bag ølhandelen; 3. enkekone & ølhandler Marie Andersen fylder 86 år i 1956, p.d.t. syg og svag, døde et år senere; 4. Kroejer A.P. Andersen m. familie, bill. fra Flemming gæstgiveri / afholdshotel, 1913; 5. Kroejer A.P. Andersen, m. hustru, & et barn, bill. fra Flemming Købmandshandel / Kro, ca. 1907; 6. A.P. Andersen m. familie, bill. fra Tvingstrup Kro; 7. A.P. Andersen & hustru Marie´s datter Karen Andersen ses v. granitsten v. Rask Hovedgård, Skovby; 8. A.P. Andersen´s forældre, tidl. Sattrup i Østbirk: fhv. gmd. Mikkel P. Andersen & hustru Ane Kirstine, bor i aftægtsstuen hos ølhandlerfamilien, bag Rask Mølle Ølhandel, Hovedgaden 20.

Kildefoto:

Ulla Mahler, f. Olesen i Lundum; nuv. bosat i Hedensted

webside

opdat.

26.05.2013

Side

224

Billeder

&

minitekst

Uldum kær & Boring kær. Der er lagt et nyt billede af tørvearbejder, Mads Jensen

Hedensted, fra "det gl. søhus", Boring 42, hvor han sammen med et par arbejds-

kammerater graver tørv i Uldum kær. 

Nb.: De tidligere billeder af tørvegravning i Uldum og Boring kær - er nu etableret igen, således at de mange historiske billeder af tørvegravning kan ses igen!

Kildefoto:

Anne Munch,

 Nørre Vissing.

Webside

opdat.

21.05.2013

Side 190

Billed

tekst

Boring 42. Det gl. Søhus, på Boring sø, opdateret ang. det gl. billeder fra 1930, hvor nabofamilien Mads Jessen Hedensted & hustru Karen Elfrida Maunch, f. Nielsen er med på billedet fra en byggeplads i Rask Mølle.  Kilde: Lis Rasmussen, Galten.

Webside opdat.

20.05.2013

Side

54

Tekst opdat. Boring 42. Ernst Danielsens beretning om Boring søgrøft, på sin vej fra Boring til Bygholm og Horsens Fjord, hvor Ernst med sin gode iagttagelsesevne beretter om den smukke natur ved Mølledammen ved Klaksmølle, og meget andet.

Kilde: Ernst Danielsen

Anemonevej 10, Rask Mølle.

webside opdat.

16.05.2013

Side 187  tekst opdat. Raskvej 47. ang. Ruth Rasmussen, gift med fisker Jørgensen i Mesinge på Nordfyn. Interview i Billedbladet 1978. Teksten er opdateret, således at hele Billed-Bladets tekst om Ruth Jørgensen´s store gevindst - nu kan læses på websiden! Kilde: Rosa Rasmussen, Brædstrup

webside opdat.

15.05.2013

Side 10

tekst

opdat.

Møllersmindevej 17. Stenkærhus. Hele afsnit opdateret, ang, Rasmus Jensen Rasmussen og hans hustru Nicoline og børn. Kilde: Rosa Rasmussen, Brædstrup

webside opdat.

15.05.2013

Side 53

tekst

opdat.

Boring 40, Søhuset. Hele afsnit opdateret, ang. Rasmus Jensen Rasmussen og hans hustru Nicoline og børn. Kilde: Rosa Rasmussen, Brædstrup

Webside

opdat.

15.05.2013

Side 72

tekst

opdat.

Raskvej 47. hele afsnit opdateret; ang. Gunnar Rasmussen og hustru Marie og deres fire børn.

Nb. Gunnar Rasmussen er yngste søn af Rasmus Jensen og hustru Nicoline.

Kilde: Lis Rasmussen, Galten.

Rosa Rasmussen

Brædstrup.

webside

opdat.

15.05.2013

Side 74 tekst opdat.

Raskvej 50. Lille Dallas. Hele afsnit opdateret; ang. Stinne & Kristen Peter Rasmussen.

Nb.:  Kristen P. Rasmussen er ældste søn af murer & tømrer i Boring, Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline´s livshistorie.

Kilde: Rosa Rasmussen, Brædstrup. & Lis Rasmussen, Galten.

Webside

opdat.

30.04.2013

Side 92 tekst opdat.

Kalhavevej 10. Hele afsnit opdateret: ang Stinne & Kristen Peter Rasmussen, der boede i huset fra 1960-  . Kristen P. Rasmussen er ældste søn af murer & tømrer i Boring, Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline´s livshistorie.

Kilde: Lis Rasmussen,

Galten.

Webside

opdat.

30.04.2013

Side 90 tekst opdat.

Kalhavevej 7. Hele afsnit opdateret: ang. Inger Møller Mogensen´s fødselsdag i 1930, og hendes bryllup med Knud Thomsen, den 16.08.1953 i Aale kirke.

Nb.: Rasmus Jensen Rasmussen boede på ejend. Kalhavevej 7, fra 1918-21.

Kilde: Rosa Rasmussen, Brædstrup

Webside

opdat.

30.04.2013

Side 98 tekst opdat.

Kalhavevej 17. Hele afsnit opdateret: ang. Rasmus Jensen Rasmussen &

hustru Nicoline, der boede i ejendommen fra 1900-1908, s.m. deres børn.

Kilde: Rosa Rasmussen, Brædstrup

Webside

opdat.

30.04.2013

Side 97 tekst opdat.

Kalhavevej 16. Hele afsnit opdateret: ang. Helga og Johannes Jensen´s fødselsdage, og deres børns fødselsdage. Johannes Jensen byggede et

nyt rødstens stuehus i 1953, (det nuv. hus Kalhavevej 16).

Nb.: Rasmus Jensen Rasmussen købte udmarksjord med udbygninger i 1896, for

at bygge et bindingsværks stuehus til ejend. Kalhavevej 16.

Kilde: Kb. for Hvirring sogn. Kilde: Lis Rasmussen,

Galten.

Webside

opdat.

16.05.2013

Side 52 tekst opdat.

Boring 39. Hele afsnit opdateret: ang Egon & Erna Hansens bryllupsdag, og fødselsdage, samt sønnen Knud´s fødselsdag. Johanne & Kr. Anton Kristensen´s fødselsdage. Nb.: Rasmus Jensen Rasmussen & hustru Nicoline, der købte jorden fra gmd. på Boring Vestergård i 1907, & byggede ejend. i 1908. Rasmus & Nicoline boede i ejend. indtil 1911. 

Kilde: Ernst Danielsen,

R.M. Kilde: Lis Rasmussen, Galten.

Webside

opdat.

30.04.2013.

Side 53

tekst

opdat.

Boring 40. Hele afsnit opdateret; ang. nye oplysninger om Rasmus Jensen Rasmussen og Nicoline, der boede i Søhuset fra 1947-1959, de havde boet i huset som lejere fra 1911-13, dengang skulle Rasmus Jensen restaurere huset!

Kilde: Rosa Bech, Brædstrup; & Lis Rasmussen, Galten.

Webside

opdat.

30.04.2013

Side 52 tekst Boring 39. Hele afsnit opdat, nyt ang. bryllupsdage og fødselsdage i familien: Erna & Egon Hansen; Johanne og Kr. Anton Kristensen, samt nye oplysninger om Rasmus Jensen Rasmussen & Nicoline og deres familie.

Kilde: Kb. Hvirring s.;

Rosa Bech, Brædstrup; & Lis Rasmussen, Galten.

Webside opdateret

20.04.2013

Side 189

6 billeder

med tekst

Rasmus Jensen, 1950. Billede fra Rasmus Jensen Rasmussen´s 75 års fødselsdag i 1945; avisbillede fra Horsens Folkeblad af Rasmus Jensen med hø-le på Boring sø; billede af datteren Margrethe, f. 1898; billede af Margrethe, ægtemanden Sigurd Ovesen & deres to børn: Karen & Eigil Ovesen; fire  billeder sønnen Gunnar Rasmussen, f. 1907.

Kildefoto: Rosa Bech, Brædstrup.

 

Kildefoto: Lis Rasmussen, Galten.

Webside

opdateret

15.04.2013.

Side 74 1 billede m. tekst.

Raskvej 50, "LIlle Dallas". Sølvbryllupsbillede af Ingrid Kristine & Kristen Peter Rasmussen, vognm. og reservepost i Rask Mølle og Boring. Samtidig er der lidt slægtshistorie om Stinne og Kristen Peter´s forældre Nicoline & Rasmus Jensen Rasmussen. Stinne & Kristen Peter har tre børn: Johannes, Kamma & Lis. Nogle kilde- & skødeoplysninger er fra datteren Lis Rasmussen i Galten.

Kildefoto:

Rosa & Svend Bechs foto-album, 2013, Brædstrup.

Ny webside

15.04.2013.

Side 191

6 billeder

m. tekst.

Raskvej 50, "LIlle Dallas". 1). Guldbryllupsbillede af Ingrid Kristine & Kristen Peter Rasmussen, & deres tre børn - med ægtefæller. Fire billeder af Kristen Peter Rasmussen: 2). - som 2-årig. 3). - som konfirmand, 1910. 3). - som soldat, 1915-18. 4). - som 25-årig, 1921. 5). Billede fra 1930, af Stinne & Kristen Peter Rasmussen s.m. deres to små børn: Johannes 7 år gl., & Kamma, der kun er få måneder gl.. På billedet ses, at Stinne & Kristen Peter har besøg af naboparret Mads Hedensted & Karen Munch Hedensted s.m. datteren Viola Munch Hedensted. (Billedet er værdifuldt selvom det er gammelt & utydeligt).  

Kildefoto:

Rosa & Svend Bechs foto-album, 2013, Vinkelvej, i Brædstrup.

Ny webside

8.03.2013

Side 187

4 fotos:

Billeder m. mini tekst

Raskvej 47 i Boring skov. Marie & Gunnar Rasmussens børn & familie:

1. Foto 1942. Ruth og Rosa hos fotografen, som henholdsvis 4 og 2 år gl. 

2. Foto 1954. Tre søskende: Rosa, Ingerlise & Evald hos fotografen.

Dobbelt svogerskab: Rosa Rasmussen bliver gift med Svend Due Bech i 1962, og søsteren Ingerlise Rasmussen bliver gift med Kjeld Due Bech fra Boring.

3. Foto 1958: Rosa Rasmussen hos fotografen.

4. Foto 1963. Ingerlise Rasmussen hos fotografen.

Kildefoto:

Rosa & Svend Bechs fotoalbum,

nuv. Vinkelvej

i Brædstrup.

Ny webside

8.03.2013.

Side 186.

2 Fotos:

Billeder m. mini tekst

Boring 23. Boring Højgård. Foto 1962. Bryllupsbillede af Svend Due Bech

& Rosa Bech, f. Rasmussen fra deres bryllup den 19. maj 1962.

Boring 23. Børnene fra Boring Højgård: Carsten, Birgit og Erling. Foto 1975.

Kilde: Rosa

Bech´s fotoalbum.

Webside

opdat.

8.03.2013

Side 39

Opdat.

billede m. mini tekst

Boring 23, Boring Højgård. Foto ca.1962. Billede fra gårdspladsen, med transportspande på spanderækken, og gårdskatten, der sidder

og venter på aftenmalkningen.

Kilde: Rosa Bech´s fotoalbum.

Webside opdat.

8.03.2013

Side 72 Opdat. billede m. mini tekst

Raskvej 47, Boring skov. 1. Luftfoto-billede af ejendommen fra 1948.

Ejendommen havde på dette tidspunkt stråtag på udbygninger og stuehus.

2. Luftfotobillede af den ny renoverede ejendom, Foto ca. 1952.

Kilde: Rosa

& Svend Bech,

nuv. Brædstrup.

Webside

opdat.

26.02.2013.

Side 24

Opdat.

tekst

Boring Forskole, Boring 6. Ang. lærerinde frk. Anna Isager´s brev til én af sine tidligere elever fra Boring skole: Lis Rasmussen, Raskvej 50. Brevet er afsendt fra Sydslesvig, Skærsbjerg, den 6.11.1948, hvor Anna Isager p.d.t. er lærerinde.

Kilde: Lis Rasmussen, Galten.

Webside

opdat.

15.02.2012

side 52

Opdat.

af

hele

tekst-siden

Boring 39. Det var Rasmus Jensen, der opførte ejendommen i 1907-08, og ejede den indtil 1911. Opdatering af hele afsnittet! Bl.a historien om Rasmus Jensens anden søn: Kristen Peter Rasmussen, (1896-1980), husm. & vognmand i Boring, postbud i Rask Mølle; han var gift med Ingrid Kristine, f. Pallesen. Parret fik 3 børn: 1. Johannes Kr. Rasmussen, f. 1923; 2. Kamma Rasmussen, f. 1930; 3. Elisa "Lis" Rasmussen, f. 1935; gift Aakilde.

Kilde: Kb.

Hvirring sogn.

webside

ny side

26.01.20123

side

185

billede

tekst

Rask Hovedgård, Fruensvej 15-17, i Skovby. Et gl. postkort fra

ca. 1904 - bringer os ny viden om ejerne af Rask Hovedgård.

Det er Bertil Heilmann, der sætter navne på tre børn på billedet.

Kilde: Bertil Heilmand.

Kildefoto: Lokalhistorisk

arkiv i Rask Mølle.

Webside

ny side

25.01.2013

side 184 billeder & tekst

Rask Mølle Gæstgivergård. Foto ca. 1895; og Rask Mølle kro. Foto 2011. Kroens ejere og forpagtere, igennem tiderne fra 1892- til nutiden

Læs om forbindelsen mellem Thyregod - Skovby - Rask Mølle.

Kilde: Tove Mathiasen, Brynshøjvænget, Tilst.

Kilde: Bjarne Juul, Rask Mølle.

Webside opdat. 20.01.2013 side 36 billede & tekst opdat. Boring 20. Karen & Anders Knudsen Andersen, og deres 5 børn: Ane Else; Asker; Peter; Ellen og Jørgen. Familien Andersen er fotograferet foran deres hus, Boring 20. Foto 1910. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv på Rask Mølle skole. Billederne er fra afd. Margrethe Hansen, der boede i Boring 20, (1929-1985).

Webside

opdat.

17.01.2013

side 7 Tekst opdat.

Ang. Møllegården "Møllersminde", Møllersmindevej 30; og den forhåndv."Rask Møllegård", beliggende v. Mølledammen i Rask Mølle, omkr. år 1900, der var ejet af Jens Andersen fra Flemming Nørregård fra 1885-1904. Der en fælles histore at fortælle om møllegårdene; dette kan læses i slutningen af afsnit 7.

 Hvis DU kan oplyse mere om slægterne på Møllersminde og Rask Møllegård, da er du velkommen til det! Skriv et indlæg til os i kontaktboxen! 

Kilde: "Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn". Fra bogen:

Lysbilledtekster 1 & 2.

Ny webside

opdat.

8.01.2013

side 183

billede

m. tekst

Boring 53. (Afsnit 61). Bryllupsbillede af Jørgen Peter Pedersen & 2. hustru Sørine Nicoline Sørensen. Foto taget af fotograf Peder Madsen, Rask Mølle, (Jørgen Peters farbror). Jørgen Peter & Sørine Nicoline blev viet den 29.03.1900 i Ring kirke.

Parret fik 7 børn sammen, deriblandt Margrethe Pedersen, gift med Elias Hansen, Boring 20. (Jørgen Peter Pedersen havde ialt 16 børn: en søn i første ægteskab; 7 børn i 2 ægteskab; og 8 børn i sit 3. ægteskab).

Kildefoto: Lokalhistorisk arkiv i Rask Mølle.

Kildeoplysninger:

Marianne Christensen

Østbirk, aug. 2011. 

Webside

opdat.

26.11.2012

side 112

billeder

&

tekst.

To brødre fra Boring 33, Frydenslyst på Boring - får Ridderskorset i

henholdsvis 1924 og 1907: Bertel Peter Pedersen, (1840-1927) får

sin dannebrogsorden 1.10.1924, for heltemodig indsats i krigen 1864.

Og broderen Mads Pedersen (1825-1908) får sin  dannebrogsorden

i 1907, for heltemodig indsats under Treårskrigen 1848-50.

Kilde: Mildred

Pedersens

fotoalbum.

 

 

 

Ny side opdat.

d. 2.10.2012.

side 158

billeder

& tekst

Link i tilslutning til Boring 2, Billede af Boring gl. præstegård, 1904.

Boring 2. Kort over Boring by i 1790 - m. matrikelnr. og navne

på gårde på Boring-egnen. Slægtsaner 1778-2012 for ejerne

af Boring 2, Boring 47; Boring 55, &Elmegård i Trebjerre.

Chr. Skov

Larsen

Trebjerre

Webside opdat.

3.10.2012.

page 29

navne

indsat

KonfirmationHvirring1939. Vi modtog en ipad hilsen fra datteren,

hendes mor: Signe Damgård Madsen; gift Andersen - er med

på konfirmandholdet i Hvirring præstegård 1939: Signe D.M.

 er nr. 7 i 2.forreste række. Tak for henvendelsen til jer begge!

Datter Tove Damgaard

Andersen,

Skovlundvej 1a,

Dauding, Brædstrup.

webside opdat.

17.10.2012

Afsnit7

tekst

opdat.

"Rask Mølle"/ "Møllersminde", Møllersmindevej 30; Slægts-

forsker Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand, har foræret os vigtige

lokalalhistoriske oplysninger om sin Tip2-oldefar møller på

"Naulhale Mølle"/ "Møllersminde", Mads Møller Jacobsen 

(1785-1863), og hans 8 børn, samt den omfangsrige efterslægt.

Slægtsforsker

Ulla Esbjerg,

Fjellerup

Strand

webside opdat.

14.10.2012

Afsnit 55

tekst

opdat.

Boring 44. Gmd. Jacob Jacobsen & hustru Ane Elisabeth Jensdtr.,

(der ejede Humlegården 1823-1852); deres datter Anne Elisabeth

Jacobsdatter bliver gift 21.12.1867 med sin fætter, enkemand, 

gmd. & møller Jens Madsen Møller på møllegården "Rask Mølle"

/ "Møllersminde", Boring mark.

Slægtsforsker

Ulla Esbjerg,

Fjellerup

Strand

webside opdat-

18.10.2012.

Afsnit 7.

 

Møllers-mindevej

30.

tekst opdat.

Fredet Gravminde på Hvirring kirkegård - Niels Jensen af Boring.

Hustruen Anne Madsdatter Jyde var ud af en velhavende familie i Højen, hun 

var født i 1749 i Højen sogn, som datter af selvejerbonde Mads Sørensen Jyde. Anne Madsdatter Jyde blev gift i 1779 m. 1. ægtemand Jens Mikkelsen Bisgaard af Kalhave. Parret overtog "Naulhale Mølle"på Raschhovedgårds Mark, hvor han overtog fæsteskøde på møllegården på Boring mark. Efter mandens død i 1789, giftede Anne Madsdatter Jyde sig igen, i 1789 med Niels Jensen af Boring, han overtog fæsteskøde på "Rask Mølle" på Raschhovedgårds Mark i 1789. Det var Anne Madsdatter Jyde der havde pengene! Arven efter hende og ægtemanden Niels Jensen ses på kirkegården i Hvirring, hvor man kan se et fredet gravminde - med inskriptionen: her under hviler Salig Niels Jensen, f. 1760 i Boring, død 1838 Rask Mølle. Gården "Møllersminde", Boring mark - er måske Rask Mølle vugge!

Anne Madsdatter

Jyde er Ulla

Esbjergs

Tip3-oldemor.

Kilde: Slægtsforsker

Ulla Esbjerg,

Fjellerup

Strand

webside

opdat.

5.11.2012

Afsnit 60

tekst

opdat.

Boring 51. Hanballegård. Hele afsnit opdateret, specielt Mikkel Pedersen og hans 1. hustru Karen Pedersdatter og hendes familie i Ørum, Sindbjerg sogn.

Kilde: Flemming

W Petersen,

Gentofte.

webside

opdat.

5.11.2012.

Afsnit 45 Boring 32. Gl. Vestergård. Hele afsnit; specielt 1. Mikkel Pedersen Hanballe, sønnen Peder Mikkelsen m.m..2. Anne Nielsdatter, som var gift med tre gårdmænd på Gl. Vestergård; hun var mor til Jens Pedersen, gmd på Gl. Vestergård, Boring 32.

Kilde: Flemming

W Petersen,

Gentofte.

webside ny

15.11.2012

Side 180 Websidens navn: "AneMadsineL.sMorfar". Anetavle over Ane Madsine Larsens slægtsaner fra Boring skov: Boring 57, og Boring gl. præstegård, Boring 2. Kilde: Solveig Jacobsen, Odder.

webside ny

15.11.2012

Side 182 Websidens navn: <HansHøjMadsen&fam1910>. Hans Høj Madsen & hustru Anne Kirstine, f. Larsen er fotograferet s.m. deres 3 børn: Sigrid Høj Madsen, f. 1894; Dagmar Høj Madsen, f. 1897; Herluf Høj Madsen, f. 1904 i Klovborg. Fotograf Peder Madsen i Rask Mølle har taget billedet af familien Hans Høj Madsen, Pederslyst i Klovborg.   Kildefoto: Mildred Pedersen, Boring 32.

Webside ny

19.11.2012.

Side 181 Billede fra Boring gl. Vestergård. (meget værdifuld), Peder Madsen, fotograf i Boring; Peder Madsen har taget billedet af sine forældre: Mads pedersen og hustru Grethe; sin søster Marie & svoger Hans Høj Madsen og deres to små børn m.fl..

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Webside opdat

23.11.2012

afsnit 81

Rask Hovedgård. Hele afsnittet er opdateret. Der er korrigeret på Køb- & Salgsår, samt ny oplysninger om godsejerfamilien Hermann Christiansen, bl.a. Hermann Christiansens fødselsdato, og børnenes navne og fødselsdata.

Kilde: Birgit Seneca fra Kjellerup.

Kilde vedr. Køb & salg: 

Wikipedia.com

 

 

 

 

Webside opdat.

18.09.2012.

Afsnit 101 tekst opdat.

Kalhavevej 20. ang. Sigvald Sørensen der ejede huset i nogle år

indtil 1930. (Det var ikke Sigvard Sørensen, Rask Mølle)!

Sigvald er navnet.

på huset ejer.

Webside opdat. 18.09.2012.

Afsnit 38 tekst opdat.

Boring 22. ang. hushandel ca. 26.09.2012, hvor Karl

Christiansen, gdr. Boring Nedergård, køber huset.

personlig kontakt

til kilde i Boring.

Webside opdat.

18.09.2012.

Afsnit 95 tekst opdat.

Kalhavevej 14. ang. hushandel ca. 1. sept. 2012, hvor

Lars Danielsen køber huset Kalhavevej 14 af Grethe Danielsen.

Kilde: tidl. ejer, Inger Mikkelsen, Rask Mølle.

Webside opdat.

18.09.2012.

Afsnit 54 tekst opdat.

Boring 42. ang. hushandel ca. 15.08.2012, men ved endnu ikke

hvem den nye ejer af huset Boring 42 er.

Webside opdat.

21.09.2012.

Afsnit 60 tekst opdat.

Boring 51. ang. beretning om barndomstiden & besættelsestiden

1940-45 på Hanballegård.

Kilde: Ellen Bagge, f.

Therkelsen, Åle.

Webside ny

24.09.2012

Side 156

billede med

tekst.

Boring 2. Edith Henriksen, f. 1946, bryllupsbillede af Edith og Jørn

Brae, 7.01.1967. Edith skriver to indlæg i vandrebogen for III. real

1964 fra Rask Mølle skole: Læs den velskrevne beretning!

Tidsbillede på årene fra 1964 - 1983. (Henning Rasmussen,

Kalbækvej, Uldum har overdraget os Vandrebogen for III, real 1964).

Henning Rasmussen,

Kalbækvej, Uldum.

Webside opdat.

28.09.2012

Afsnit 62 tekst opdat.

Boring 55. Teksten opdateret for ejeren af ejendommen/gården

fra 1820-1869, Jørgen Jeppesen. Teksten er interessant, fordi Jørgen  Jespersen er søn fra Boring gl. præstegård, Matr. 15a, Boring 2.

Bent Skov Larsen,

Kbh. & Solveig

Jacobsen, Odder.

 

Webside opdat.

28.09.2012

Afsnit 21 tekst opdat.

Boring 2. Teksten er opdateret, da der er mange nye oplysninger

om Boring gl. præstegård, matr. 15a: bl.a. gårdejer Jeppe Jensen

& hustru Kirsten Jensdatters søn Jørgen Jeppesen, sen gdr. &

boelsm. Boring 55, i Boring skov.

Bent Skov Larsen,

Kbh. & Solveig

Jacobsen, Odder.

Webside opdat.

28.09.2012

Afsnit 57 tekst opdat.

Boring 57. Teksten er opdateret, da der er mange oplysninger

om husm. & tømrerm. Lars Andreas Larsen & hustru Johanne Kirstine Jørgensdatter,(datter fra Boring 55). Andreas Larsen & Johanne Kirstines datter: Ane Madsine Larsen, er farmor til Chr. Skov Larsen

og Bens Skov larsen;& Solveig Jacobsen, f. Larsen, Randlevvej i Odder.

Bent Skov Larsen,

Kbh. & Solveig

Jacobsen, Odder.

Webside opdat.

28.09.2012

Side 220

billede

opdat.

Maxiside 220. Satte et billede fra Rask Mølle ind på maxisiden, da det tidligere billede var forsvundet under opdatering af hjemmesiden! Red.

Webside opdat.

28.09.2012

Side 221

billede

opdat.

Oversigtsside 221. Satte et billede fra Rask Mølle ind på oversigtssiden, da det tidligere billede var forsvundet under opdatering af hjemmesiden. Red.

Webside opdat. 30.09.2012.

Afsnit 24

billede

opdat.

Boring 6. Billede sat ind af den nybyggede Boring Forskole. Foto 1907. 

Kilde: Mildred

Pedersen, Boring

Webside

ny side

13.08.2012

Page 51

billede og

mini tekst.

Boring36RaskmusM.1865. Billede af Michel Sejersen,

gmd. i kalhave, & hustru Anne Rasmussen og deres

sønner, Rasmus Mikkelsen, f. 1894 & Sejer Mikkelsen, f. 1863. 

Kilde: Milrid &

Aage Søndergårds

fotoalbum.

Webside

ny side

13.08.2012

Page 50

billede og

 tekst

Boring 36. Billede fra Inger og Tage Mikkelsens sølvbryllup

den 6.07.1977 på Boring Vestergård. Gæsterne synger

morgensang foran æresporten.

Kilde: Milrid &

Aage Søndergårds

fotoalbum.

webside

opdateret

13.08.2012

Afsnit 49

billede og

tekst

Boring 36. Billede af Inger og Tage Mikkelsen i æresporten på

Boring Vestergård, den 6.07.1977.

Kilde: Milrid &

Aage Søndergårds

fotoalbum.

Webside

opdateret

13.08.2012

Afsnit 60

tekst

opdateret

Boring 51. Tekst opdateret ang. Mikkel Pedersen Hanballes

søn, Jens Mikkelsen, gmd. i Åle, gift i 1. ægteskab med

enkekone Helvig Poulsdatter. Han blev gift i 2. ægteskab

11.02.1832 med Mette Marie Nielsdatter fra Åle.  

Kilde: Milrid &

Aage Søndergårds

fotoalbum.

Webside

opdateret

24.08.2012

Afsnit 35

tekst

opdat.

Boring 19. Jørgen Skovborg Mortensens familie og børn,

navne er opdateret.

Kilde: Marianne

Møller Mortensen.

Webside

ny side

23.08.2012.

Page 52

billeder

m. tekst

Boring 47. Ane Madsine , f. Larsen i 1868 i Boring skov.

Ane Madsine & Steffen Peter Larsen, Elmegård, Trebjerre, 

fejrer guldbryllup 17.02.1943 i Trebjerre. (navneliste på familien).

Billede af ejendomsmægler Jørgen Larsen i Odder og familie.

Kildefoto: Chr. Skov

Larsen, Elmegård

i Trebjerre.

Webside

ny side

23.08.2012

Page 53

billeder m.

tekst

Hvirring skole ca. 1905. Billede af skoleelever og lærere ved

Hvirring skole. Hjælp med at finde navne på lærere og elever.

 

Kildefoto: Chr. Skov

Larsen, Elmegård

i Trebjerre.

Webside

ny side

26.08.2012

Page 54

billede

og tekst

Boring 14. Skolebillede fra Boring st. skole, 1944. Eleverne er

fotograferet s.m. lærerparret Emilie og Henrik Johs. Henriksen,

Boring.

Kildefoto: Aage

Søndergaards

fotoalbum.

Webside opdat.

d. 17.09.2012

Page 45

billeder

& tekst

Boring 32. Billede af søstrene Mildred og Sofie, samt broderen

Øjvind kører i jumbergig, 1915. Billede af Mildred og Øjvind med en kat

i favnen, moderen Marie Madsen står i hoveddøren. Foto 1912.

Kilde: Bodil Korshøj,

f. Pedersens fotoalbum.

 

 

webside

opdateret

d. 1.08.2012.

Afsnit 63

tekst og Billede

m. tekst.

Raskvej 41. Billede af Ejendommen m. tekst.

Kilde: Steen Møller

Pedersen, Boring 16.

webside ny

side oprettet

d. 1.08.2012.

page 45.

Billeder m. lidt

tekst.

Familien på Raskvej 31, billeder af Jens Peter Møller

Pedersen og hans hustru Marie, samt hans søskende, og

soldaterbilleder, Alfred Møllers konfirmandbillede m.m.

 

Kilde: Steen Møller

Pedersen, Boring 16.

webside

opdateret

d. 1.08.2012.

afsnit 55 tekst opdat.

Boring 44. Afsnit om Humlegårdens er opdateret med få

nye oplysninger

 

Kilde: kirkebogen.

 

Webside ny

d. 1.08.2012

page 47

Billeder

med tekst.

Link fra Boring 47, Afsnit 57. Billeder af Ane Madsine Larsens sønner, hun var født på Boring 47, i 1868; hun blev gift med Steffen Peder Larsen,gdr. på gård i Trebjerre, Nr. Snedevej 86, parret fik syv sønner. Sønnen Jørgen Larsens efterkommere i Odder er kilde til billeder /teksten til  denne webside. Kilde: Solveig Jacobsen, Randlevvej, Odder.

webside

ny side

1.08.2012.

page 48

Billeder

med tekst.

Link til Møllersminde, Afsnit 7, Møllersmindevej 30, Linksiden hedder 'page 48', "Afsnit7MøllerJørgensen". Der er billeder med tilknytning til tidligere ejere af gården "Møllesminde"; samt en anetavle over slægten Mads Møller Jørgensen op gennem 1800-tallet til ca. midten af 1900-tallet.  Kilde: Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand.

Opdateret

webside

1.08.2012.

Afsnit 60 Tekst opdateret Boring 51. Hanballegård. Hans Mikkelsen Hanballe, f. 1811 i Boring, g.m.  Kirstine Sejersdatter, f. 1812 i Hornborg; og deres datter Karen Hansen, m.m.  Kilde: Flemming W. Petersen, Gentofte.

Opdateret webside

9.08.2012.

Afsnit 53

Tekst

opdateret.

Boring 40. August. 2012 Nyt hus under opførelse på grunden.

Det oprindelige hus var opført ca. 1876, det var opført af gdr. Mikkel Therkelsen på Hanballegård, huset var bygget som bolig for tjenestefolkene

på Hanballegård. 

Kilde: Gunnar Therkelsen,

Hanballegård, og skødeprotokol.

Webside

opdateret

11.08.2012

Page 43

tekst

opdateret

 

Ringridning i Boring. Opdateret i teksten ang. Svend Munch der bliver kåret som Ringridderkonge i 1935. Ændring vedr. ringridder-festpladsen lå dengang i Højgårdens toft - ved foden af Boring kirkebakke. Kilde:  Svend Bech, Brædstrup.

Webside

opdateret

11.08.2012

Afsnit 24 tekst opdateret Boring Forskole, Boring 6. Indskrevet slægtsoplysninger om lærerinde Anna Eriksen, hendes forældre og søskende. Kilde. Flemming W Petersen, Gentofte.

 

Webside

opdateret

11.08.2012

179

/

= 45

tekst

Boring 32. Teksten opdateret under billede, samt slægtsoplysninger om Mikkel Pedersen Pedersen Hanballe og Karen Pedersdatter og deres børn Kilde: Flemming W Petersen, Gentofte.

Webside opdateret

12.07.2012

page 32

tekst

navne

Hvirring kirke. Nye opdateringer af navne i tilslutning til konfirmandbilledet foran Viborg Domkirke 1943. Konfirmationsdagene var 11. okt. 1942; og 28. marts 1943. (uddrag af Kirkebogen Hvirring sogn. konfirmationsregisteret 1934-1943).

Kilde: Gunni Freddy Børner Jensen, Ballerup.

Webside opdateret

15-07-2012

page 11

billede

m. tekst

Afsnit 81. Fruensvej 15-17, Skovby. Billede af godsejer Herman Christiansen & fru Vilhelmine Marie Cathrine, f. Schytte i hyggeligt samvær med deres børn og nære venner i parken på "Rask" 1887.

Kilde: "Lokalhistorisk

Forening for Hvirring sogn", m. mødelokale 

på  Rask Mølle skole.

webside ny indsat den 16.07.2012. page 36 billeder & tekst.

Page 36. Skovby-ejendomme, om udstykningsstenen ved Rask Hovedgård. Skovby-børnene, konfimander i Hvirring sogn, 1942-1943, 

ca. 8 af konfirmanderne var fra Skovby. Gunni F. B. Jensen var én af dem, han fortæller (i mail-korrespondance med Milrid), om sit barndoms-hjem og sine forældre, Fruensvej 10, Skovby.    

Kilde: Gunni Freddy Børner Jensen,

Ballerup.

webside ny

indsat den

18.07.2012.

page 37 Billeder &  tekst 'Raskvej 39Ferguson1980'. Morten Munch kører med sin ferguson traktor s.m. sin niece. Kilde: Anne Munch, Vestervangsvej, Nørre Vissing.

webside ny

indsat den

18.07.2012.

page 38 Billeder &  tekst 'LuftfotoRaskvej 39'. Luftfotobillede af ejendommen Raskvej 39, samt hele området over mod Åle og Bjerregård. Kilde: Anne Munch, Vestervangsvej, Nørre Vissing.

webside ny

indsat den

18.07.2012.

page 39 Billeder &  tekst Niels Munch & 2-årige Anne Munch. Kilde: Anne Munch, Vestervangsvej, Nørre Vissing.

webside ny

indsat den

25.07.2012.

page 43 Billeder &  tekst Raskvej 39. Ringridning i Boring. Svend Munch bliver ringridderkonge i Boring c. 1935. Svend og Oluf Munch rider på islænderheste,  1920.

Kilde: Anne Munch, Vestervangsvej,

Nørre Vissing.

webside ny side indsat

23.07.2012

page 41 Billede & tekst. Konfirmandbillede fra Hornborg sogn 1944, m. konfirmation den 1.10.1944 i Hornborg kirke; & fra Hvirring sogn 1945, m. konfirmation i Hvirring kirke, den 18.03.1945, v. pastor Ostermann, Hornborg. Kildefoto: Karen Margr. Juhl Klausen, Rask Mølle.

Webside ny

side indsat

25.07.2012.

page 42. Billeder & tekst.

Skolekammerater samlet på 50-års dagen for Præliminærskole eksamen fra Åle skole 1962-2012. På billedet er 18 - (ud af 22) jubilarer samlet til festivitas på Skanderborghus, den 20.06.2012. For de fem  skolekammerater fra Boring kunne de samtidig fejre 60-års jubilæum fra Boring skole, hvor de begyndte i 1. klasse hos frøken Anne Eriksen i Boring i 1952 - 2012.

Kilde: Anne Munch, Vestervangsvej,

Nørre Vissing.

Webside ny

side indsat

29.07.2012

page 40

Afsnit 92. Kalhavevej 10. Opdateret data om Kristen Peter Rasmussen, landpostbud i Boring og Rask Mølle, og hans hustru Kristine Pallesen (Stinne Sø, kogekone). Parret flyttede fra Lille Dallas, Raskvej 50, i 1960 til Kalhavevej. Afsnit  74. Raskvej 50.

Kildefoto: Anne Munch, Nørre Vissing.

webside ny

side indsat

29.07.2012

page 44. Afsnit 54. Boring 42. Billede hvor Mads Hedensted graver tørv i Uldum kær, sammen med tørvearbejdere. Mads Hedensted står i tørvebåden med en tørveketch i hænderne. Foto: ca. 1930. Kildefoto: Anne Munch, Nørre Vissing.

Opdateret

webside

30.07.2012

Afsnit 54

/Side 54

tekst

og

billede.

Boring 32. Opdateret fødselsdata for Mads Hedensted og hustru, samt deres vielsesdato; samt Svend Munch og hustrus fødselsdataer m.m.

 

Indsat billede af Rosa Munch Hedensted og kusiner i tørvemosen, 1939.

Kildefoto: Anne Munch. Nørre Vissing.       

Webside lagt

ind den

15.06.2012.

Side 11 billede & tekst

Afsnit 11. Møllersmindevej 15. Murer Rasmussens

efterslægt med Sønnen Evald E. Rasmussens sønner,

der gæster Rask Mølle, den 28.04.2012..

 

Kilde: Mette Elmann

Rasmussen, kbh.

Webside lagt

ind den

15.06.2012.

Side 50 Tekst. Afsnit 50. Boring 37. Opdatering. Hele afsnit.

Webside lagt

ind den

15.06.2012.

Side 24 Afsnit 40 Afsnit 24. Boring 24. Opdatering. Hele afsnit.

Webside lagt

ind den

15.06.2012.

Album. Hvirring kirke

Konfirmation.

Billede & med

minitekst

Pastor Ruth og konfirmander fra Hvirring kirke, 1943 (+ 1942).

med udredning af navne på alle konfirmander, vha. Jens Sørensen, Boring og Edith Laugesen, Lupinvej 9, Rask Mølle. 

Kilde: Else & Henning

Rasmussen, Uldum.

Webside lagt

ind den 16.06.2012

Page 35 Billede og tekst

Rask Mølle. TørringlokumotivCa1900.

Toget Tørring-Horsens holder v. Rask Mølle station., ca. år 1900.

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

Webside lagt

ind den 16.06.2012

Page 34 Billede og tekst

Rask Mølle. DagvognenCa1900.

Fotograf Peder Madsen har taget billedet af Dagvognen,

der kører med post og passagerer Rask Mølle-Nørre- Snede.

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.

opdat. lagt

ind den 16.06.2012

Side 226 Billede og tekst Billeder fra Rask Mølle. Opdaterede tekst.  Kilde: m.s.

Webside lagt

ind den 16.06.2012

Side 227 tekst opdateret Rask Mølle Borgerband. Opdaterede tekst. Kilde: m.s.

Webside lagt

ind den 16.06.2012

Page 9 billede og tekst. BorgerforeningRMPage9 Kilde: m.s.

Opdateret side

d. 19.06.1012

Afsnit 57 tekst opdateret Boring 47, Afsnit 57. Lars Andreas Larsen, tømrer og husmand i Boring skov. Parrets yngste barn Folmer Larsen, f. 26.06.1910 i Kodallund, han var ikke kommet med i artiklen, men det er han nu!   Kilde: Solveig Jacobsen, Odder.

webside lagt ind  20.05.2012.

Page 31 festbillede

"Afsnit 60/ page 31. Gunnar&AnneMarie"  - / Page31.

Der er også et link til websiden via

Afsnit 60 - Boring 51. Hanballegård,

Kildefoto af Anne Marie & Gunnar - foto taget under Milrid & Aages sølvbryllupsfest, 1984.

webside lagt ind

den 1.06.2012.

Page 32

billede m.

navne, liste. 

"KonfirmanderHvirring1943"   / page 32.    

Der er også link til Konfirmandbilledet 1943

fra indexsiden, Boring st. skole, Boring 14.

Alle navne på konfirmanderne er udredt af Jens Sørensen, Boring 29, og Edith Laugesen, Lupinvej i R.M.

Kildefoto: Else & Henning Rasmussen, Uldum; 

samt Kb. Hvirring sogn 1934-1943.                                    

Opdat. lagt ind, d. 14.06.2012. Page 33. billeder m. tekst.

Møllersminde 11. Murermester Axel Rasmussens oldebarn, Mette Elmann Rasmussen gæster Rask Mølle s.m. sin far og farbrødre.

Opdateringer af Ester og Nellys ægtemænd og bopæl v. Assens

Kilde: Mette Elmann Rasmussen, København.

opdat. webside

d. 12.06.2012.

Side 40

 

Tekst opdateret. Afsnit 40, Boring 24. Opdateringer ang. gmd. Jørgen Hansen, og sønnen Jens Jacob Hansen. Nyt omkring Jacob Hansens 1. og 2. hustru på Boring Nedergård. Datteren Asta Sørensen, f. Hansen, Nørrevang i Stensballe, nuv. 90 år har givet gode oplysninger og billeder til Boringbogen og hjemmesiden boringby.com.  Kilde: Karl Christiansen, Boring Nedergård, Boring 24.

opdateret

webside, d.

15.06.2012.

Side 15. tekst opdateret. Afsnit 15. Møllersmindevej 4. Opdat. af Irma Bech & Frede Koch´s barnebarn Anne Wedel Bang Bech. Kilde: Irma Bech, Møllersmindevej 4, Rask Mølle.
Webside opdateret 15.06.2012. Side 40. tekst opdat.

Afsnit 40, Boring 24. Opdateringer ang. gmd. på Boring Nedergård, Jens Jacob Hansen & hans 1. hustru, Christiane Nielsine Hansen, f. Andersen, lærerinde i Boring. Parrets børn: Gunnar H.; Marie H.; Jørgen Hansen; Asta H., og Henning H. 

(Gmd. Jens Jacob Hansen & 2. hustrus børn: Knud & Eva Birthin Hansen).   

Kilde: Ulla Esbjerg, Fjellerup Strand. ang. slægtskab m. Jørgen Hansen, f. 1916 på Boring Nedergård; død 1958 i Horsens.

Webside opdateret

15.06.2012.

Side 75 tekst  Ansnit 75. Raskvej 52. opdateret tekst. Hele afsnit.

Webside opdateret

15.06.2012.

Side 103. tekst Afsnit 103. Kalhavevej 24. Opdateret tekst. Hele afsnit.

Webside opdateret

15.06.2012.

Side 76 Tekst. Afsnit 76. Raskvej 54. Opdateret tekst. Side 1.

Webside opdateret

15.06.2012.

Side 53. Tekst Afsnit 53. Boring 40. Opdateret tekst. Hele afsnit.

Webside opdateret

15.06.2012.

Side 36                Tekst Afsnit 36. Boring 20. Opdateret tekst. Hele afsnit.

Webside opdateret

15.06.2012.

Side 30

Tekst.

Afsnit 30. Boring 14. Opdateret tekst. Hels afsnit.

Billeder opdat.      

16.04.2012.

Page 29 billede & navne

Hvirring kirke. Konfirmation den 16.04.1939,

pastor Ruth og konfirmandholdet i Hvirring. 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Billeder opdat.

16.04.2012.

Page 30 billede & navne

Hvirring kirke. Konfirmation den 30.01.1938.

Pastor Grøn´s sidste konfirmandhold i Hvirring.

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Billeder opdat.

4.04.2012.

Page 8 1 billede opdat Edith & Vagn Munkholm, fotograferet ved sølvbryllupsfesten 1958. Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Billeder opdat.

4.04.2012.

Page 7

1. billede

opdat.

Marie & Ejnar Andersen fotograferet ved sølvbryllupsfesten 1958. Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

Billeder opdat.

d. 4.04.2012

Page 6

2 billeder

opdat.

Rask Mølle by. Huset m. fjernvarmeværket

Fotografens hus, Hovedgaden 1, foto c. 1898.

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.
Billeder lagt ind, 13.04.2012. Side 227 2 billeder lagt ind.

Fugleskydningspladsen i skoven i Rask Mølle. Rask Mølle Borgerband og Friluftsgudstjeneste på Boring Kirkebanke, 29.04.2010.

Kildefoto: Mortens Pape, fotograf hos Horsens Folkeblad, bestilt/købt til Boringbogen af Milrid Søndergaard, 2010.

Billeder opdat.

d. 3.04.2012

Page 5 Opdat. Boring 3. Sølvbrudeparret Mie & H.C. Therkelsen fotograferet i æresporten i Boring. Kildefoto: Mie & Hans Chr. Therkelsens fotoalbum.

Billeder opdat.

d. 3.04.2012.

Page 4 Opdat. Møllersmindevej 1. Sofie og Kr. Jensen fotograferet til sølvbryllupsfest, 1958.

Kildefoto: Mildred

Pedersen, Boring.

Billeder opdat.

d. 3.04.2012

Page 20

Opdat.

Boring 14. Skoleelever og lærere fra begge skoler i Boring 1956

Skolebillede med navne på elever og lærere.

Kilde: Anne Munch,

Nr. Vissing. 

Billeder opdat.

d. 4.04.2012.

Page 26              

Opdat..

Boring 14. Skoleelever fra Boring skole på udflugt til København, 1936. (m. navne på lærere og elever).

Kildefoto: Gunhild Pedersen, tidl. Boring.

Billeder lagt ind

d. 4.04.2012

Page 27

Opdat.

Boring 14. Skoleelever fra Boring skole C. 1932. (m. navne på lærere og elever). Kildefoto: Gunhild Pedersen, tid. Boring.

Billeder lagt ind

d. 13.04.2012.

Page 28

Afsnit 65

1 billede

lagt ind.

Raskvej 35. Billede af Marie og Karl Mortensen holder v. hestene på gårdpladsen i Egeballe; fotograferet  s.m. fire børn. Foto ca. 1932. Kildefoto: Anne Munch, Nr. Vissing.

Billeder opdat.

2.04.2012.

Page 25

 

1.billede

lagt ind

Møllersmindevej 10, Festfoto fra ca. 1960 - af familiesammenkomst hos Ella og Svend Aage Hansen, gæsterne er deres familie, både unge og ældre. 

Kilde: Milrid Pedersens fotoalbum.

Billeder opdat.

31.03.2012

Page 24

Afsnit 11

8 billeder lagt ind. Møllersmindevej 15. Billeder af landpostbud Evald E. Rasmussen og familie, 1945-65. Evald er søn af Kathinka & murer Rasmussen. Kilde: Mette Elmann Rasmussen, kbh.

Billeder opdat.

31.03.2012

Page 23

Afsnit 11

5 billeder lagt ind. Møllersmindevej 15. Billeder af Evald E. Rasmussens bryllup i 1943. Evald er søn af Kathinka og murer Axel Rasmussen. Kilde: Mette Elmann Rasmussen, kbh.

Billeder opdat.

30.03.2012.

Page 19.

Afsnit 11.

5 billeder lagt ind. Møllersmindevej 11. Billeder af Kathinka & Axel Rasmussens børn, 1921, og 1958 på parets guldbryllupsdag i Uldum i 1958. Kilde: Mette Elmann Rasmussen, kbh.
Billeder opdat 29.03.2012. Page 22. Billeder lagt ind.

Boring 30. Skolebilleder (m. navne på eleverne) fra 6.-7. klasse. 

1. Boring skole, 1953.;  2. Fuglsølejren, 1953;

3. udflugt til Svanemøllen, 1953.

Kilde: Tove

Jensen, Pedersminde Alle, Vejle.                     

Billede opdat.

den 28.03.2012.

 

Page

21

Billeder

indsat på siden

Boring 18. Billeder fra købmandsgården, bl.a. af købmand Bøge Jensen og hustru Hilda. Datteren Tove Jensen, Aase Mortensen, Kristian Mortensen, handelsmand i Boring, samt Aage Pedersen, Boring.

Kilde: Tove Jensen, Pedersholms Alle,

Vejle.

Tekst opdat. på web-

side den 15.03.2012.

Afsnit 75 Tekst opdat.

Raskvej 52. Tømrerafd. på Rask Skov Savværk A/S, lagde et nyt plankegulv (i Douglasfyr) i Hvirring kirke 1986/87. Traditionen er altid at håndværkerne skal lægge en besked i bygningen.

Bjørn Waldmann fremskaffede et sæt (6-7 stk.) af Kronprins Frederiks Erindringsmønt i sølv - i anledning af kronprinsens indtræden i Statsrådet. Disse mønter blev lagt under gulvet i kirken!

Kilde: Bjørn

Waldmann, Gilleleje.

Ny webside

den 22.03.2012

Side 207

Billede m. navne. 

Hvirring kirke. Konfirmander fotograferet i Hvirring kirke s. m. pastor Ruth;

samt navne på konfirmander.

( Hjælp os gerne med nye konfirmandnavne).

Kilde: Tove Jensen, Pedersholms Alle, Vejle.                   

Ny webside

den 19.03.2012.

Afsnit 30

Billede m.

navne.

Boring 14. Skolebillede fra Boring skole. Skoleelever fra begge skoler, 1956.

Lærer Gunnar Jensen, fru Jensen & familie. Lærerinde Frk. Anna Eriksen, Boring.

Kilde: Anne Munch, Nr. Vissing; tidl. Egeballe.

Tekst opdat. på webside: 11.03.2012

Afsnit 26

Tekst

hele afsnit

Boring 26. Skytballegård. opdaterede forskellige fødselsdatoer, samt vielser omkr. 1835, 1869 og 1900.

Kilde:Kirkebogen, Hvirring sogn og Hornborg sogn.

sporadisk - 1835 til 1900.

Tekst opdat. på webside: 10.03.2012.

Afsnit 53

Tekst

hele afsnit.

Boring 40. Keneth Hartvigsen datter: Sara Hartvigsen, f. i Åstrup 1979, Sara møder/gifter sig med sin mand Kristian Zouaoui. I 1998 køber parret et hus i Hornborg. De er begge historisk interesserede. Ejer i dag Emilie Henriksens Arkiv-samling fra krigen 1940-45. 

Kilde: Sara Hartvigsen Zouaoui

Rask Mølle.

Tekst opdat. på webside: 10.03.2012.

Afsnit 30

Tekst

hele afsnit.

Boring 14. Boring st. skole. Lærervikarer v. Boring skole i 1950´erne.

Mildred & kr. Pedersen køber Boring skole i 1960.

Kilde: Anne Munch,

Kristen Thomsen, Tove Jensen, Vejle. 

Tekst opdat. på webside: 3.03.2012.

Afsnit 103 Hele afsnit. Kalhavevej 24. Ang. Charles Pedersen og hustru Thora´s datter Inger Margrethe Pedersen; hun er med på skolebillede fra 1956, (nr. 24). Opdatering: nye oplysninger efter besøg af Erik Madsen, Boring.

Kilde:

Erik Madsen, Brædstrup.

Tekst opdat. på

webside: 1.03.2012.

Afsnit 67 Hele tekst-afsnit

Raskvej 39. Nyt om familierne: Morten Munch Nielsen og Niels Rasmussen Munch Nielsen.

 

Kilde: Anne Munch Nielsen, nr. Vissing,

v. Skanderborg.

Tekst opdateret på

webside: 14.02.2012.

Afsnit 11

Tekst

afsnittet

Møllersmindevej 15. År 1935-1947. Ny oplysninger om murermester Axel Rasmussen & hustru Kathinkas 8 børn.

Kilde: Mette Elmann

Rasmussen, København.

Tekst opdateret på

webside: 2.02.2012.

Afsnit 67

Raskvej 39.

Tekst

Hele teksten. Specielt ang. skødeoplysninger fra 1906 & 1939,

samt Niels Rasmussen Munch Nielsen & hustru Anne Marie

Nielsens forældre, og børns fødselsdage m.m..

Kilde: Anne Munch.

Nr. Vissing, Skanderbg.

Kirkebog fra Hvirring.

 Tekst opdateret på

webside, 27.01.2012

Afsnit 26

Boring 9.

Tekst

Skytballegård. Mette Marie Thomasdatters blev gift m.

gdr. Christen Therkelsen, 29.05.1808 i Ø. Snede kirke.

Kilde: Kb. Ø.Snede,

1766-1814, ops.177.

Tekst opdateret på

webside: 27.01.2012

webside

222

Billede og tekst.

Webside 222. Detailkort over egnen                                                    

omkring Boring og Rask Mølle.

Kilde: kort fra Milrids

Topografiske Atlas fra 1995.

Tekst opdateret på

webside: 27.01.2012.

Afsnit 40

Tekst

Boring 24.

Boring 24, Boring Nedergård, Hele afsnittet er

opdateret. (Jørgen Thomasen & hustru Kirstine Olesdatter Svane.

Kilde: slægtsforsker, 

Marianne Christensen og Hanne Henriksen.

Tekst opdateret på

webside: 25.01.2012.

Afsnit 57

Tekst

Boring 47

Boring 47, Peter Bruuns ejendom. Hele afsnit.

(om Solveig Jacobsens farmor, Ane Madsine Larsen).

Kilde: Solveig Jacobsen,

Randlevvej, Odder.

Tekst opdateret på

webside: 25.01.2012.

Afsnit 62

Tekst

Boring 55

Boring 55, Tage Therkelsens ejendom. Hele afsnit.

(Jørgen Jeppesen; Lars Andreas Larsen & hustru).

Kilde: kirkebogen for Hvirring

sogn, & folketællingslister.

Tekst opdateret på

webside: 5.12.2011.

Afsnit 65

Tekst

Raskvej 35

Raskvej 35 i Egeballe. Ejeren Bertel A. Thomsen

og Katrine Thomsen, husholderske, er søskende.                   

Kirkebogen for Østbirk sogn.

Bertel, f. 1871; Katrine, f. 1878.

 

Tekst opdateret på

webside: 5.12.2011.

Side 214

Tekst

Boring 10

Tekst,

Boring 10.

Boring Forsamlingshus, gymnastiklederens

navn er: Magda Munch, Egeballe.

Kilde: Anne Munch,

den 19.11.2011.

Tekst opdateret på

webside: 16.09.2011

Afsnit 34

Tekst

Boring 18.

Købmand i Boring, Søren Kristensen, f. 1843;      

hustru Kathrine Marie Kristensen, f. 1843.

Kilde: Hvirring sogns         

kirkebog. 1843.

Tekst opdateret på

webside: 16.09.2011

Afsnit 61

Tekst

Boring 53

Atelier i Boring. Fotograf Peder Madsen

og hustru Karen Eskildsen, og deres børn

Kilde: Hvirring sogns

kirkebog. 1890-

Tekst opdateret på

webside: 16.09.2011

Afsnit 46

Tekst

Boring 33

Fotograf Peder Madsen, og hustru Karen

Eskildsen, og dere børn.

Kilde: Hvirring sogns

kirkebog. 1890- .

Tekst opdateret på

webside: 16.09.2011

Afsnit 37

Tekst

Boring 21

Fotograf Peder Madsen, og hustru Karen

Eskildsen, og deres børn

Kilde: Hvirring sogns

kirkebog. 1890-.

Tekst opdateret på

webside: 16.09.2011

Side 173

Billede

Fotograf Peder Madsen, Rask Mølle, foto fra 1925.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede opdateret på

webside: 28.07.2011.

Afsnit 36

tekst

opdat.

Boring 22. Navne:Elias Hansens forældre i Vindelev;

Margrethe Hansens forældre på Honum mark, m.m.

Kirkebogen for Hvirring sogn

1927-28.

Tekst opdateret på

webside: 15.08.2011.

Afsnit 29 tekst opdat.

Boring 12. Husets byggeår: 1860. Kr. Mikkelsen

Sommer, gdr. på Boringgård, byggede huset, som

en aftægtsbolig eller lejebolig i perioden 1860-1880. 

Skødeprotokollen 1860-80.

Tekst opdateret på

webside: 15.08.2011. 

Afsnit 46. tekst opdat.

Boring 33. Frydenslyst. korrigeret et år på fotograf

Peder Madsens børns fødselsår m.m.

Kilde: Marianne Christensen

Sattrup Østbirk.

Tekst opdateret på

webside: 16.09.2011.

Afsnit 36

Tekst

 

Boring 20. Elias & Margrethe Hansen, f. Pedersen.

Margrethes forældre, hel- og halvsøskende.

Kilde: Marianne Christensen

Sattrup Østbirk.

Billede opdateret på

webside: 27.07.2011.

Afsnit

50

Tekst

opdat.

Boring 37. Nye ejere (2009-10). Afsnit opdateret.

Navne fundet i Mostrups telefonbog

2011.

Billede opdateret på

webside: 15.06.2011.

Ansnit 39

Billede &

minitekst

Boring 23. Luftfoto af Boring Højgård

fra august 1951 i høsttiden.

Rosa & Svend Bech,

Åle,  fhv. gdr. Boring Højgård.

Billede opdateret på

webside: 18.06.2011.

Page 12

Page 13

billede &

tekst

Raskvej 37. billede og tekst opdateret

af søskende Helga og Uffe Larsen, 1948.

Kilde: Helga Frederiksen

Slippen, Uldum.

Billede opdateret på

webside: 18.06.2011.

Afsnit 27 billede

Boring 10. To vinterbilleder af parcelhuset, der

tidligere fungerede som forsamlingshus i Boring.

Kirsten Wandborg, Boring 10.

Billede lagt ind på

webside:19.06.2011  

Page15     

Page 16 

billede &            

tekst

Dilettant i Boring Forsamlingshus. "Den kloge mand", 1957; "Branden på Møllegården", 1958 + program.

Mildred Pedersens      

fotoalbum.

Billede/tekst

opdat.: 16.09.2011

Page

2

billede & tekst

Fotograf Peder Madsen, Rask Mølle. foto,

+ opdatering af børnenes fødselsår m.m.

Kilde: kb. Hvirring sogn

1890-

Billede og tekst opdat.

på webside: 25.05.2011.

side 208

Billede &

navne

Dilettant i Boring forsamlingshus.

"Landmandsliv", 1956.

Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede og tekst opdat.

på webside: 25.05.2011.

side 209

Billede &

navne

Dilettant i Boring forsamlingshus.

"Min egen dreng", 1950.

Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede og tekst opdat.

på webside: 25.05.2011.

side 210

Billede &

navne

Dilettant i Boring forsamlingshus.

"Husker du i høst", 1952.

Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede og tekst opdat.

på webside: 25.05.2011.

side 211

Billede &

navne

Dilettant i Boring forsamlingshus.

"Martin kommer hjem", 1954.

Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede og tekst opdat.

på webside: 25.05.2011.

Page 1.

Billede &

navne

Dilettant i Boring forsamlingshus.

"Under skæbnens lov", 1959.

Mie & Hans Chr.

Therkelsens fotoalbum.

Tekst opdateret på

webside: 27.05.2011.

Afsnit 35 Tekst

Boring 19. opdat. af data om Stinne og

Kr. Mortensens søn Jørgen, f. 1950.

kilde: Kirkebogen for Hvirring

sogn, samt Horsens Folkeblad.

Tekst opdateret på

webside: 31.05.2011.

Afsnit 66 Tekst

Raskvej 37. Opdat. data om Martinus Larsen

& hustru Kathrine, samt børn Helga og Uffe.

Kilde: Helga Frederiksen

Slippen, Uldum.

Billeder lagt ind på

webside: 7.06.2011

Page 12

Billeder

& tekst

Raskvej 37. Familie- , slægts- , bryllups- , og

soldaterbillede af Martinus Larsen, Egeballe. 

Kilde: Helga Frederiksen

Slippen, Uldum.

Billeder lagt ind på

webside: 9.06.2011.

Page 13

Billeder

& tekst

Raskvej 37. Helga Frederiksens bryllup

i 1963 selverhvervende i Uldum m. Antikstuen 1986-

Kilde: Helga Frederiksen

Slippen, Uldum.

Billedtekst opdateret

påwebside:13.06.2011.

Side 42 Tekst

Boring 28. Opdat. indledning, Maren &

Anders Andersen bor i huset 1910-40.

Kilde: Kirkebogen for Hvirring sogn, Mildred Pedersen. 

Billedtekst lagt ind

på webside:13.06.2011.

Page 14 billeder &tekst Boring 28. Billede af huset. Tekst + billede af Maren & Anders Andersen kommer snarest! Kilde: Gunhild Sørensen, f. Pedersen på Boring 32.

 

 

 

 

Billede med minitekst, opdat.

på webside: 11.04.2011.

side 141 1898

Boring 33. Billede af gdr. Ane Pejers Nielsen

Anesminde i Boring.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. mini tekst, opdat.

på webside: d. 17.04.2011.

side 204 1940

Kongeegen plantes af boringborgere

på Grundlovspladsen i Boring midtby.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. mini tekst, opdat.

på webside: d. 17.04.2011.

side 138 1949

Grundlovsstenen hentes af boringkarle på Ejnar

Jensens gummivogn. Grundlovsanlægget i Boring.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. mini tekst, opdat.

på webside: d. 18.04.2011.

Afsnit 22 -

side 22

1975 Boring 3. Billede af gården Boring 3.

Kilde: Mie & Hans Chr.

Therkelsens fotoalbum.

Billede m. mini tekst, opdat.

på webside: d. 18.04.2011.

Page 5 1983

Boring 3. Mie & Hans Chr. Therkelsen v. stuehusets

hovedtrappe på deres sølvbryllupsdag i 1983.

Kilde: Mie & Hans Chr.

Therkelsens fotoalbum.

Billede m. mini tekst, opdat.

på webside: d. 18.04.2011.

side 175 1978

Boring 3. På gårdspladsen. Hans Chr. Therkelsen rider

på én af gårdens heste, mens Jens Henrik ser til.  

Kilde: Mie & Hans Chr.

Therkelsens fotoalbum.

Billede m. tekst, opdateret

på webside, den 14.05.2011.

afsnit 48.

1903-

1948

Boring 35. Opdatering af fødselsdatoer: 3 generationer.

Oplysninger hentet fra Hvirring sogns kirkebøger.

Kilde Mildred Pedersens

fotoalbum.

Tekst opdateret på webside,

20.05.2011.

afsnit 75,

side: 5-9.

1970-

1982.

Raskvej 52. Opdatering på teksten om Rask Skov

Savværk.

Kilde: Mildred Pedersens

udklip fra Horsen Folkeblad.

Billede og tekst opdateret på

webside, den 20.05.2011. 

Afsnit 38 1910

Boring 22. Opdatering af billede, og teksten om det

 gl. hus, Else og Rabech Berggrens vielsesdag m.m.

Kilde: Kirkebøger, samt

Mildred Pedersens fotoalbum.

Billede med tekst, opdat.

på webside: 10.04.2011.

Side 140 1908

Boring Forskole. Elevbillede fra 1908.

Lærer Henrik Henriksen,

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. minitekst, lagt

ind på webside: 11.04.2011.

Page 2

1930

1925.

Boring 21. Fotograf Peder Madsen, og

billede af Karen & peder Madsen og barnebarn.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

Side 154 1938

Boring 33. Frydenslyst. Gerda Sommer Mikkelsen,

og broderen Tage S. Mikkelsen fra Boring Vestergdr. 

Kilde: Marie Søndergaard

 & Gunnar Mikkelsens fotoalbum.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 172 1895

Boring 24. Søndagshygge på Boring Nedergård

ca. 1895.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 173 1925

Boring 21. Fotograf Peder Madsen. Han havde

fotoatelier: Boring 1890-95. Rask Mølle 1895-1937.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 174 2010

Boring 23. Rosa Bech´s 70 års fødselsdag

18. juli 2010. Gruppebillede af gæsterne.

Kilde: Rosa & Svend Bech

Elmevej i Åle.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 175 ca. 1978

Boring 3. Hans Chr. Therkelsen og Jens Henrik

Therkelsen på gårdspladsen med deres heste.

Kilde: Mie & Hans Chr.

Therkelsen, Bellisvej i R. M.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 176 1900

Skanderborgvej 75. Ellen Due Pedersen,

f. Andersen, og broderen Alfred Due Andersen.

Kilde: Marie Søndergaard

 & G. Mikkelsens fotoalbum.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 177 1920

Skanderborgvej 76. Sofie & Marius Madsen,

gdr. på Sofiesminde.

Kilde: Marie Søndergaard

 & G. Mikkelsens fotoalbum.

Billede m. mini tekst, Opdat.

 på webside: 11-04.2011.

side 178 1958

Skanderborgvej 76. Asta & Anker Pedersen,

gdr. på Sofiesminde.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

Billede med hovedtekst,

alle ejere af Boring 32, lagt

 på webside: 11-04.2011.

Før 45

nu:

side 179

Foto 1954

Bemærk: Afsnit 45 / 179 Hovedsiden til

Boring 32, Gl. Vestergård. 

Hovedteksten med ejere af gården,

Boring 32;  + foto af gården.

Kilde: Mildred Pedersens

fotoalbum.

 

Siden er Opdat.

1.05.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »

 

Maxiregister »

 

Oversigtsregister »

 

Om os »

 

Kontakt »

 

1NyhederSide206»

Opdateringer & nye indlæg på websiderne. Se side 206.

 

2NyhederPage3»

Opdateringer & nye indlæg på websiderne.

Se page 3. Denne side.

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!