www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Velkommen til  "Historisk Forening"

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 Skovby - ejendomme 1921 - 2012.

Historier om personer bosat eller opvokset i Skovby.    

 

Opbyggelige lokalhistorie! 

Du kan være med til at skrive historien om Skovby.

 

 

 Ejendommen "Landlyst"

Fruensvej 10, matrikel. nr. 1-ae, Rask Hovedgaard, Hvirring sogn.

 

Ved udstykningen af herregården Rask i 1921 købte /byggede statshusmand Ejler Valdemar Thorkild Jensen & hustru Anne Kristiane Henriksen ejendommen Landlyst, Fruensvej 10, på Rask udstykningen i Skovby. 

Parret drev ejendommen som familiebrug i en årrække fra 1921 til 1956. Ejler Jensen var i sine unge dage uddannet sadelmager, han havde på ejendommen i Skovby et lille værksted, hvor han reparerede seletøj og ompolstrerede møbler for folk fra egnen. Efter 35 år på Landlyst i Skovby - købte Anne Kristiane & Ejler Valdemar Thorkild Jensen et hus i Rask Mølle i 1956. Ingen af parrets to sønner Hans Jensen, f. 1920, og Gunni Jensen, f. 1929,  havde lyst til at overtage forældrenes ejendom på Fruensvej 10, i Skovby, derfor overgik Skovby-ejendommen Landlyst, mat. 1-ae, Rask Hovedgaard, Hvirring sogn, på fremmede hænder, da Anne Kristiane & Ejler Jensen solgte ejendommen til statshusmand Martin Jensen & hustru Marie i 1956. 

 

Kilde 1.: Gunni Freddy Børner Jensen, søn af Anne & Ejler Jensen i Skovby.

Kilde 2.: Sonja Eskerod Madsens bog /hefte: "Skovby - set lokalhistorisk", udg. 2004.

 

 

Minde om udstykningen af Rask i 1921,

mindestenen blev opsat og afsløret i 1938.

 

Nord for Rask Hovedgård står denne smukke granitsten til minde om udstykningen

af Rask Hovedgård i 1921.

 

I baggrunden ses hovedbygningen på Rask Hovedgård - med sidefløjen t. h., som rummede Skovby-husmændenes mødelokaler og forsamlingshus i den store sal, samt en lærerbolig, der lå i tilslutning til skolestuen, hvor Skovby-børnene gik til skole i årene indtil 1960.

Elever fra Skovby-skolen flyttede i 1960 til den nybyggede centralskole i Rask Mølle, 2.09.1960.

 

Mindestenen for udstykningen af herregården "Rask" i 1921, blev rejst i anledning af jubilæumsåret, på 150 års dagen for stavnsbåndets ophævelse 1788-1938. Det var formanden for udstykningsforeningen, landstingsmand Mads Jensen, Åle, der skulle afsløre mindestenen på jubilæumsdagen, mandag den 19.07.1938.

 

 

Kilde: I landstingsmand Mads Jensens bog: "Erindringer fra et langt liv", fortælles om  tilværelsen på landet.

 

Kildefoto: billedet af Rask Hovedgård og mindesten for udstykningen af de 38 husmandsbrug i Skovby i 1921, stammer fra forsiden af Sonja Eskerod Madsens bog /hefte: "Skovby - set lokalhistorisk", udgivet 2004.

 

 

Milrids mail-korrespondance, juli 2012

Skovby-drengen Gunni Freddy Børner Jensen 

er født 1929 og opvokset i Skovby,  som søn af Anne & Ejler Jensen, Fruensvej 10 i Skovby.

 

 

Et konfirmandbillede fra Hvirring sogn 1942 -1943

blev lagt ud på hjemmesiden www.boringby.com i juli 2012.

 

Gunni Freddy Børner Jensen fra Ballerup sad ved computeren, en dag i juli 2012, 

han søgte på sit navn og fandt tilmed flere barndomskammerater fra Skovby 

og præstekammerater fra Hvirring kirke - på konfirmandbilledet fra 1942-1943

- dette startede mail-kontakten, hvor Gunni Jensen fortæller uddrag fra sit aktive liv:

 

 

Konfirmation den 11.10.1942 & 28.03.1943 i Hvirring kirke.
Konfirmandholdet og pastor Ruth & frue fotograferet v. Viborg Domkirke, 1942-1943.
 

På billedet ses: konfirmander fra Hvirring sogn.
12 af konfirmanderne er fra Skovby:
I 2. forreste række yderst til højre ses pastor Ruth & frue; I øverste række ses fra venstre nr. 4: Ejnar Hansen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn; øverste række ses fra venstre nr. 8.: Ritho Iversen, Rask, født i 1928 i Hvirring sogn; øverste række ses fra venstre nr. 9.: Gunni Freddy Børner Jensen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn; I 2. øverste række ses fra venstre nr. 2.: Uffe Sørensen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn; 2. øverste række ses fra venstre  nr. 5.: Edith Elisabeth Pedersen, Rask, født i 1928 i Træden sogn; I 2. øverste række ses fra venstre nr. 8.: Knud Ejgil Mathiasen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn; I 2. forreste rækkeses  fra venstre nr. 1.: Ida Margrethe Pedersen, Rask, født i 1927 i Tysted sogn, Vejle amt; 2. forreste række ses  fra venstre nr. 2.: Minna Andersen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn; 2. forreste række ses fra venstre nr. 4: Anne Lise Sørensen, Rask, født i 1929 i Åle sogn; I forreste række ses fra venstre nr. 3.: Ivan Skov Hansen, Rask, født i 1928 i Hvirring sogn; forreste række ses fra venstre nr. 4.: Hans Mathiasen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn; i forreste række fra venstre nr. 5.: Svend Aage Jensen, Rask, født i 1929 i Hvirring sogn. 
 
Kildefoto: Else og Henning Rasmussen, Uldum. 
 
Konfirmandnavne, fødselsår, forældrenes navne ses på side: KonfirmanderHvirring1943. Page 32.   
 
 
Mail fra Ballerup, den 9. juli 2012.
Milrid & Aage Søndergaard modtager den første mail fra Gunni Freddy Børner Jensen.
 
Tema: gruppebillede konfirmandhold 1942-1943.
Uddrag fra Gunni Jensens mail til Milrid & Aage, den 9. juli. 2012. 
 
Gunni Jensen skriver følgende: spændende at læse om nostalgien fra Boring / Rask Mølle og omegn. Jeg er opvokset i Skovby. En særlig overraskelse er det at se konfirmandholdet 1943 i Hvirring sogn; især da jeg selv er med på holdet - i øverste række fra venstre nr. 9.: mit navn er GUNNI JENSEN og ikke som anført Gunnar Jensen! Jeg husker ikke alle; men et par stykker af barndomsvennerne fra Skovby - kan jeg dog bidrage med: bl.a. Meta Lis Olesen, Skovby; Hans Mathiasen, Skovby, og Svend Aage Jensen, Skovby. Gad vide om hvor mange af flokken /konfirmandholdet fra 1942-1943, der mon lever endnu; (- og hvor i landet er de bosat)! 
Iøvrigt er hele hjemmesiden en fortræffelig beskrivelse af egnen, et kæmpe arbejde er der lagt i dette. Tak for det. Mange hilsner fra Gunni Freddy Børner Jensen, Ballerup.
 
 
Uddrag fra Milrids første mail til Gunni Jensen, Ballerup, den 12.07.2012.
 
Kære Gunni B. Jensen!
Tak for din mail med venlige og pæne ord om hjemmesiden, og tak for nye opdateringer til konfirmandbilledet fra 1943 på vores hjemmeside: www.boringby.com. Jeg har i dag opdateret hjemmesiden, således at dit navn nu er stavet korrekt! I Kirkebogen for Hvirring sogn er navnet korrekt, så det er undertegnede, der har lavet en skrivefejl!
 
Jeg er blevet lidt nysgerring, fordi jeg netop har kigget i bogen/hæftet: "Skovby - set lokalhistorisk", udarbejdet af Sonja Eskerod Madsen, i juli 2004, (forfatteren er nuv. formand for Hvirring Lokalhistoriske Forening).
 
I bogen kan jeg læse, at Anna og Ejler Jensen var de første ejere af ejendommen LANDLYST, Fruensvej 10 i Skovby. Det vil sige, at Anna og Ejler Jensen ejede ejendommen fra 1921 - dengang Rask Hovedgårds jorder blev udstykket - til de solgte ejendommen 35 år senere i 1956. Må jeg stille dig nogle spørgsmål:
1.: Var ejendommen "Landlyst" på Fruensvej i Skovby dit fødehjem - og Anna og Ejler Jensen dine forældre?
2.: Hvad hed Anna og Ejler Jensens børn (dine søskende), og hvilket år var børnene født - i Skovby?
3.: Blev ejendommen i Skovby i 1956 overtaget af en søn og svigerdatter?
5.: Har du og din familie altid været bosat i Ballerup?
5.:Hvad har du beskæftiget dig med igennem årene?
6.:Har du stadig familie i Skovby /eller i området Horsens /Vejle?
7.: Var din far uddannet tømrer /el. karetmager?
Når jeg spørger om alle disse ting - så er det af oprigtig interesse for lokalhistorien i Hvirring sogn og specielt for Skovby, Rask Mølle og Boring-egnen i 1900-årene. Jeg kan fortælle, Sonja Madsen er meget interesseret i at kende mere til efterkommerne fra ejendommene og familierne i Skovby. Hun påtænker at skrive en fortsættelse af Skovby-bogen, når hun får tid! Vi samarbejder så vidt, at hvis jeg kan skaffe oplysninger ang. Skovby, - eller Sonja Madsen har oplysninger om Boring by og omegn, så udveksler vi opdateringer på Lokalarkivet i Rask Mølle! Mange hilsner, den 12.07.2012.
 
 
2. mail til Milrid & Aage, den 14. juli 2012.
Uddrag fra Gunni Jensens mail - (med indsatte hovedtekster):
 
Gunni Jensen skriver følgende: tak for en fyldestgørende tilbagemelding. Det er utrolig hvad et konfirmandfoto kan føre med sig. Jeg skal gerne besvare jeres spørgsmål!
 
Barndomshjemmet på ejendommen Fruensvej 10, i Skovby.
Landlyst var mit fødehjem, og dermed var som nævnt Anne og Ejler Jensen mine forældre. Vi var kun 2 søskende, jeg havde en bror, født i 1920, han var altså næsten 10 år ældre end jeg, HansJensen, han er død og borte nu, men boede i mange år i Nr. Snede, og var beskæftiget hos en entreprenør med maskiner ved vejarbejde. Landlyst blev altså ikke overtaget af arvinger, men blev solgt, jeg husker ikke til hvem.
 
Gunni Jensens forældre boede i deres otium i et hus på Hovedgaden 9, Rask Mølle
Mine forældre købte herefter huset i Rask Mølle, hovedgaden 9. Min mor døde i 1973. Min far boede der indtil 1979; huset blev solgt til Ejvind Højsgård. Min far var så i en periode på plejehjemmet påRask Hovedgård, som så vistnok blev solgt til andet formål, derefter kom han på Lindved plejehjem, hvor han var til sin død i 1985.
Det har nok været i den periode, hvor de boede i Rask Mølle som huskes, at han kom hos folk for at skifte ruder. Han havde et lille værksted, hvor han syslede med mange gøremål, såsom ompolstring af møbler og reparation seletøj m.m. Han var i sine unge dage uddannet sadelmager.
 
Gunni Jensen byggede huset - ved Hareskoven i Ballerup.
Jeg har tidligere boet i København på Østerbro. Jeg blev gift i 1953, fik lejlighed også på Østerbro; men efter 8 år, fik vi vores datter nr. 2, blev pladsen for småt. Vi byggede så huset her ved Hareskoven, og har boet her siden, nu bor jeg her alene jeg mistede min kone og ældste datter for 6 år siden p.g.a. sygdom, men jeg har min yngste datter i nærheden!
 
Efterlæretideni Hornborg brugsforening ......!
Jeg har i 46 år været beskæftiget inden for brugsforeningsbevægelsen, efter læretiden i Hornborg brugs fik jeg job i en brugs på Djursland, indtil værnepligten kaldte, den blev aftjent i marinen dels på flådestationen på holmen i Kbh, dels ombord på en minestryger. Efter endt tjeneste fik job i HB Hovedstadens brugsforening som ekspedient. Min fritid gik hovedsagelig med at uddybe min teoretiske viden på Handelshøjskolen. Dette førte med sig, at jeg kom med i et team som skulle etablere de første selvbetjeningsbutikker i Kbh.
 
Med i et team som skulle etablere de første selvbetjeningsbutikker i København.
Vi åbnede den første i 1952. Derefter gik det stærkt med udviklingen; så blev det supermarkeder og varehuse m. m. en hektisk men spændende tid. Vi havde også med fusioner at gøre med mange selvstændige brugser i hele landet. I 1973 blev vi selv fusioneret med F.D.B.; her fortsatte jeg som regnskabsmedarbejder, havde mangeartede jobs indenfor regnskab, i mange år som regnskabskonsulent med Københanvn og Nordsjælland som distrikt. Indenfor samme region sluttede jeg som økonomichef og gik på pension i 1991, så jeg er snart en ældre pensionist.
 
Bogen om ejendomme i Skovby: "Skovby - set loklahistorisk".
Du spørger om jeg har familie i Skovby eller Rask Mølle. Nej --- og ja, d.v.s - det har jeg jo nok, men så kommer vi lidt langt ud, jeg havde onkel og tanter og derved også fætre og kusiner i Rask Mølle men de er borte, efterkommerne har jeg ikke tjek på.
Tak for tipset om at kontakte Sonja Madsen om en bogen: "Skovby - set lokalhistorisk", det vil jeg benytte mig af. Du nævner Edith Pedersen som åbenbart bor i jeres nærhed, jeg husker udmærket Edith, Ingvards datter, fra vores skoletid. Jeg tror nok mange af drengene var lidt småforelskede i hende, men hun vidste det bare ikke! Hils hende! Jeg håber mine besvarelser er tilfredsstillende, hermed hilsen og pas på jer selv og hinanden. hej`.
 
Tusind tak for denne fine beretning om Skovby! Det er lokalhistorie, når det er aller smukkest!
Mange venlige hilsner fra "boringbogens arkivkontor" v. milrid & aage søndergaard. 
 

 

 

Indexsiden opdateret

den 7.05.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du konstruktiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Sponsorer til websiden »

boringby.com - fra den

1. januar 2011 - :

Lokalhistorisk Forening

for Hvirring sogn. 

(med mødested på:

Lokalarkivet i Rask Mølle.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.

Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

Boring Fonden søger midler, små som store 

bidrag, til bevaring af 'Historiske Kulturminder,

fra Boring by og omegn', i fortid, nutid og fremtid. Bidragyderne vil blive 

nævnt på index-siden! Læs mere:

 

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Teknisk ops. af  Websiden »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.