www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

    

Honum by & Hvirring sogn

 

 

Honum By & Omegn - igennem tiderne. 

 

 

Afslutningsfest i Honum Husflidsforening, ca. 1925.

 

Efter hver sæson blev der holdt auktion over de ting, eleverne ikke selv beholdt; f.eks. en del tobaksborde. Per ”Skovmand”, Honum skovvej; der ledede husflidsholdet, var ikke rolig, før auktionen var godt i gang, fortæller Niels Mortensen, hvis far, Valdemar Mortensen, Enggårdsvej, Skovby, har fortalt det.

 

 

Eleverne på Husflidsholdet i Honum, blev ledet af Per ”Skovmand”, der boede i ”Skovhuset”, Honum Skov.

 

Fotograf: Peter Madsen, Rask Mølle.

 

Kilde: Oda Sommer, bosat i Vrønding.

 

Lærere & elever fra Husflidsholdet i Honum, ca. 1925.

På øverste række

fra venstre ses:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

På 2. øverste række

fra venstre ses:

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9.

På 3. øverste række

fra venstre ses:

1. 2. 3. 4.

5.  Aage Sommer, søn af

Peter Sommer, Honum.

6. 7. 8.
9. 10. 11.

12. Per "Skovmand", boede

i Skovhuset, Honum skov;

han var leder af

husflidsholdet i Honum.

På 2. forreste række

fra venstre ses:

1. 2. 3.

4. Rasmus Mikkelsen, fhv.

gdr. på Boring Vestergård, nuv.

bor han & hustuenAne Cathrine

på ejend. Birkeholm, Boring 34.

5. 6. 7.

På forreste række

fra venstre ses:

1. 2. 3. 4.
5.

6.  Kresten Sommer,

(storebror til gdr. Ejnar

Sommer, Honum); de

unge karle er sønner af

Søren Sommer, Honum.

7.

8. Kristian Sommer,

søn af Peter Sommer,

Honum.

9. 10.

 

Kilde: Oda Sommer, f. Thomsen i Boring; gift og bosat i Vrønding.

 

 

Hjemmesiden opdat.

6.09.2013.

Ny udstilling: index side!

Se de nye opdateringer:

Nyheder-Page 3.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 105 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du konstruktiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

 

Sponsorer til websiden »

boringby.com - fra den

1.01.2011 - 31.12.2013:

Lokalhistorisk Forening

for Hvirring sogn. 

(med mødested på:

Lokalarkivet i Rask Mølle.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Landsbysamfund »

Nyt indlæg: 2013: 

40 svære år for landsbyerne.

Skriv er indlæg!

Send en mail til: Om os! 

 

 

Priv. bidrag & legater »

Boring Fonden søger midler, små som store 

bidrag, til bevaring af 'Historiske Kulturminder,

fra Boring by og omegn', i fortid, nutid og fremtid. Bidragyderne vil blive 

nævnt på index-siden! Læs mere:

 

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Teknisk ops. af  Websiden »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!