www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 

Hovedgaden & Stationspladsen i Rask Mølle, årene 1900-70.

Erhversdrivende i Rask Mølle & deres familie. 

"Rask Mølle Fotoforretning & Atelier”

Hovedgaden 1, Rask Mølle. Foto 1905.

 

Huset, Hovedgaden 1, i Rask Mølle, er opført ca. 1895 af: Fotograf Peder Madsen; tidl. fotograf i Boring, fra 1890-95. Peder Madsen & hustruen Karen ejede & drev Rask Mølle fotoforretning & -atelier, i årene fra 1995-1939. Parret havde otte børn, hvoraf de tre blev udd. fotografer; datteren Margrethe Madsen blev hoffotograf med en eksklusiv fotoforretning på Bredgade i København, s.m. en kvindelig kollega; datteren Ida Madsen havde selvstændig fotovirksomhed i Hjørring; datteren Valborg Madsen startede som assistent i forældrenes fotovirksomhed - fra 1930 ser man Valborg Madsen´s signatur på mange af portrætterne, der blev taget i faderens fotoatelier. Der var generationsskifte i Madsen-familien i 1930, hvor Valborg Madsen fik skøde på huset Hovedgaden 1, samtidigt med at hun overtog faderens livsværk: ”Rask Mølle Fotoforretning & Atelier”, som hun drev videre indtil 1954. Fotograf Peder Madsen var aktiv i fotoatelieret og med kameraet på cyklen til det sidste - hvor blev syg og døde i 1939.

 

Fotograf Peder Madsen & hustru Karen´s 5: af 8 børn hygger sig på husets hoved-trappe; fra venstre ses: Valborg, 11 år; Margrethe, 15 år; Ida, 5 år; Holger, 9 år; & Ejnar, 4 år gl.; Ane, Alma & Ellen er ikke med på billedet.

 

Kildefoto: Mildred Pedersen´s fotoalbum.

 

Nederst på denne side, fortæller fotograf Peder Madsen´s sønnedatter: Anna Høj Madsen, (gift Møller, og bosat på Gartnervangen i Brædstrup), om sit barndomshjem i Mattrup, fra 1940-45.

 

Parti fra Hovedgaden i Rask Mølle, ca. 1898.

 

På billedet ses en hestevogn fra Boring med kusk og passager, køre på hjulvejen i Rask Mølle, 1898. Køretøjet passerer 'Fotografens hus' på hjørnet af Hovedgaden og Honumvej. Kildefoto: Billedet er taget af fotograf, Peder Madsen, Hovedgaden 1. 

 

 

Fotograf Peder Madsen har fulgt Rask Mølle bys udvikling tæt i årene fra 1890-1937; Peder Madsen har, efter som udviklingen skred frem i Rask Mølle, taget billeder af byens og egnens huse efter opførelsen. Vi kan takke Peder Madsen for, at vi har så mange gode billeder fra Rask Mølle. Han havde altid sit kamera parat til at forevige vigtige begivenheder på egnen. På ovenstående billede kan man se Hovedgaden i Rask Mølle, mens der kun var enkelte huse på den sydlige side af gaden. 

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

Siden er opdateret

den 2.05.2015

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Rask Mølle 1895 »

Parti fra Hovedgaden

med Købmandshandel; sen. Brugsforening, sen. Bager; sen. Pizzaria.

Se side 226,

 

Rask Mølle Hovedgade»

Billeder fra Hovedgaden i Rask Mølle i nyere tid;

samt billeder fra Rask Mølle, 1895.

Se page 6. 

 

Marie&Ejnar Andersen»

Fest 1958. Gartner Ejnar Andersen, Marie, og datter Kirsten Andersen.

Se page 7,

 

Edith&Vagn Munkholm»

Fest 1958. Mekniker Vagn Munkholm og hustru Edith.

Se page 8,

 

Fotoatelier i Rask Mølle»

Fotograf Peder Madsen & hustru´s børn foran huset på Hovedgaden 1, 1905; samt Hovedgaden 1, 1918.

Se page 9, denne side.

 

Hovedgaden1.P.Madsen

Fotografens hus bygges i 1895 i det gl. Rask Mølle.

Peder Madsens søn Holger fortæller om sin far & mor.

Se side 240.

 

Anna Høj Møller, f. Madsen, Gartnervangen, Brædstrup.

fortæller autentiske historie fra sit barndomshjem i Mattrup, årene 1940-45.


Anna Høj Møller fortæller om sine forældre:

Min far, Holger Madsen, (var søn af tømrer og fotograf, Peder Madsen & hustru Karen i Rask Mølle). Han købte en gård på Rishedevej 8, v. Mattrup Ladegård skole; han blev gift med Marie Hassing i februar 1925.

Gården bestod mest af sandmuld, det første der blev gjort, var at plante læhegn mellem markerne, og et læhegn oven for gården, til mors glæde, hun kom fra den fede jord i Kollerup Præstegård, (7300 Jelling), nær skoven.


Anna Høj Møller´s fortælling om fødegården:

Gårdens jorder var meget egnet til mange kartofler, min far var aktiv og nytænkende, han havde bl.a. fremavlskartofler; i flere år var han fast leverendør af spisekartofler, bl.a. til Uldum Højskole og Skt. Josef Hospital i Horsens, katolsk. Desuden plantede han en frugtplantage m. forskellige fine æbler-sorter, så vi havde næsten frisk frugt året rundt.

Far og Mor havde været på forskellige skoler, Mor på Vestbirk Højskole og Far på Uldum Højskole. De fik 5 børn: 4 drenge, & 1 pige – ego / Anna Høj Møller, f. Madsen.

Danmark var besat af tyske tropper i årene fra 1940-45.

Danmarks befrielse, den 4.05.1945:


Kildeoplysninger:

Under besættelsen 1940-45, blev far spurgt af læge Poul Malenstrøm i Nørre Snede, om han ville opbevare våben, nedkastet ved Rørbæk sø – fra England – det sagde han ja til. -

Våbnene blev så i nattens mulm og mørke læsset af i vor store lade og gemt i halmen af min far. Bl.a. Peter Kristensen, Boest Mosebrug, sen. maskinstation

- havde en lastbil, der kunne fragte den farlige last, der også indeholdt fald-skærme brugt ved nedkastning af de tunge metal-containere med våben.

Naboerne var forbavsede over trafik af biler om natten, men far, der ellers var sandfærdig, måtte så antyde, at det sikkert var en dyrlæge der var ude. - Der var jo dengang, kun få der måtte køre bil.


Det blev dog temmelig nervepirrende for Far og Mor og Gruppen (Yvonne), da læge Poul Malenstrøm blev interneret i Frøslevlejren, de var bekymret for, om han under pinsler kunne røbe noget; heldigvis viste det sig, at værne-magten ikke havde opdaget nedkastning af våben; men derimod fundet illegale breve hos lægen. Heldigvis blev han forskånet for at blive sendt videre til én af de livstruende lejre i Tyskland eller Polen. - Han kom hjem igen – temmelig afkræftet. - Far og Mor kunne igen sove roligt. Far havde dog sikret sig lidt ved at lave frugtkælder i forbindelse med husholdningskælder og med udgang lidt skjult mellem træer og buske i haven.

Jeg var den næstyngste, og vidste naturligvis intet om våben i laden. - Mine ældre brødre der arbejdede i stald og lade måtte naturligt informeres og love at holde ”tand for tunge”.


Jeg fik først noget at vide om våbnene, den 3. maj, undervejs til Vesterlund Ungdomsskole. - Det gav jo noget til eftertanke og lettelsen var stor, da vi næste aften, den 4. maj 1945, blev kaldt ind til forstander Maibom og Herdis, for at høre frihedsbudskabet over radioen, hvilken glæde.

Jeg husker turen hjem den følgende week-end, på faste dæk ad grusveje.

Træer og buske i læbælter var udprunget, ligesom havens buske.

Det var forår og Danmark Frit!


Venligst Anna Høj Møller, Gartnervangen, Brædstrup.


Lokalhistorisk forening for Hvirring sogn”; Arkivet har mødelokaler på Rask Mølle skole. Indskr. på hjemmesiden: www.boringby.com, 25.02.2014.