ww.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I.

boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

Velkommen til  "Historisk Forening"

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

    

Opbyggelig lokalhistorie!  

Du kan være med til at skrive historien om Erhvervsvirksomheder i Rask Mølle & omegn! 

 

 

Gårdenes placering

i Boring 1790

 Kalhave

Knudsen-familie

Møllersmindevej

Erhverv i Rask Mølle.

denne side.

RMSpåntagning A/S.

Møllersmindevej 28. 

ses side 237! siden opbygges snart!

Møllersmindevej24.

 

ses på 236, denne side!

 

 

Erhvervsvirksomheder i Rask Mølle.

 

 

Møllersmindevej 24. Foto 2014.

Bolig- & erhvervsejendom, matr. 31bz, Boring by matrikel, Hvirring sogn.

 

Frank R. Andersen står som adm. dir./ ejer af boligen & erhvervsvirksomheden: ”Frankdk”, Møllersminde 24, i Rask Mølle. Frank R. Andersen fik skøde på grundarealet (5.834 kvm), den 19.06.2008, af Hedensted kommune. Erhvervsbygningen, der er opført i 2009, er et 600 kvm stort søjlefrit rum med 3 porte, indholdende værkstedsgrave, udsugningsanlæg, lagerhal, kontor & omklædningsrum m. m.. Beboelsen er opført i 2009, med boligareal: (208 kvm + indbygget garage); boligen er beliggende på den sydlige del af matriklen, Møllersmindevej 24.

 

 

På billedet ses: beboelses- & erhvervsejendommen, Møllersmindevej 24, i Rask Mølle Syd,

ejer Frank R. Andersen (& Heidi Henriksen). Bag virksomhedens produktionshal kan man

se flere erhvervsejendomme bl.a.: R. M. Spåntag, der er beliggende på Møllersmindevej 28,

samt t.v.: beboelses- & erhvervsejendommen, Falkenberg Huse, Møllersmindevej 14b..

 

Erhvervsvirksomheden ”Frankdk”, var indtil dec. 2013 beliggende på Møllersmindevej 24; firmaet var ejet af Frank R. Andersen, Rask Mølle. Virksomhedens speciale var reparation af vogne, trucks, ladvogne, lastbiler m. vippelad &  varevogne m.m., bl.a. for vognfabrikken ”Lastas A/S.” i Hedensted, der forhandler lastvogne & trailere m. m., i hele Skandinavien.

 

"Lastas A/S" fusionerede i år 2000 med Molgier vognfabrik, som på dette tidspunkt indgik i Lastasfamilien. Frank R. Andersen´s virksomhed ”Frankdk” i Rask Mølle, havde i høj grad gavn af dette samarbejde, som medførte mange forskellige arbejdsopgaver bl.a. på landbrugsvogne m.m.. Virksomhedens aktiviteter, blev omkring 31.12.2013, overflyttet til Hedensted; efter forlydende, er det planen, i nær fremtid, at beboelses- og erhvervsejendommen ”Frankdk” skal skifte adresse til Horsens Vest, til en central placering, tæt på motorvej E45, ved Lund.

 

 

Kilde: 2.03.2014, EDC-Ejendomsmæglerne i Horsens, DE-online. Kildeoplysninger: Statens OIS-ejendomsoplysninger.

 

 

 

Hjemmesiden opdat.

23.07.2017.

 

Se de nye opdateringer:

page55.Nyheder.html

 

Ældre opdateringer: Page 3.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 106 matrikler. Dette register 

indeholder Links til alle Afsnit!

 

Maxiregister 1 »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Maxiregister 2 »
Hvis din computer ikke kan vise siden 'Maxiregister 1'.

Kontakt os! Send mail-adr..  Skriv at du ønsker EN FIL med Maxiregister sendt i

mail, som vedhæftet fil!  

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

 

Om os »

 

 

Sponsorer til websiden »

www.boringby.com - fra den 1.01.2011 - til 31.12.2013; samt tilsagn om sponsorstøtte i 2014:

fra Lokalhistorisk Forening

for Hvirring sogn. 

se side 217.

 

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

 

Landsbysamfund »

 

 

Priv. bidrag & legater »

Boring Fonden søger midler, små som store 

bidrag, til bevaring af 'Historiske Kulturminder,

fra Boring by og omegn', i fortid, nutid og fremtid. Bidragyderne vil blive 

nævnt på index-siden! Læs mere:

 

 

Gæstebog »

 

 

Teknisk ops. af  Websiden »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!