www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 Rask Mølle Borgerband

Læs her!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Hovedgaden i Rask Mølle  

 

 

Smed Hans P. Nielsen´s Hus, Hovedgaden 10, i Rask Mølle. Foto 1950.

 

Smedemester Hans Peter Nielsen & hustru Gerda Reedtz Nielsen, boede privat i huset Hovedgaden 10, hvor husets baglokaler & tilbygning rummede smedeforretning & -værksted.  

 

 

 

I 1950-60´ kunne man ofte se smedesvend Niels Frederiksen´s Morris holde parkeret foran "Smedens hus" på næsten alle hverdage, mens han arbejdede på smedeværkstedet, eller ude hos kunderne i Rask Mølles opland. (Smedesvend Niels Frederiksen boede privat på Gartnervænget 12 i Rask Mølle).

 

Smedens Hus, Hovedgaden 10, ses forrest til højre bag den parkerede bil, huset ligger direkte ud Hovedgadens fortov. I bygningen bagved huset ligger butik og smedeværksted. Hans Peter ”Smed” Nielsen havde på dette tidspunkt en meget alsidig  smedevirksomhed, hvor han bl.a. skoede heste for hobbylandmænd og andre hesteejere.

Smeden Hans Peter Nielsen udlejede også Ferm vaskemaskiner til kunderne, når der skulle vaskes storvask i de private hjem i årene fra 1955-65; dette var inden de fuldautomatiske vaskemaskiner blev hver mands eje. Hans Peter Nielsen kunne egenhændigt bære & flytte de tunge Ferm vaskemaskiner op og ned ad trapperne ude hos kunderne! Smed Hans Peter Nielsen var desuden forhandler af benzin, olie og gas, som det ses på billedet står benzinstanderen og olietromlen på den åbne plads foran smedeforretningen, her havde kunderne mulighed for at få tanken fyldt op på deres bil, knallert eller traktor.

 

Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum; udlånt af Bodil Korshøj, f. Pedersen, nuv. bosat i Herning.

 

Ove Rasmussens hus, Hovedgaden 14, i Rask Mølle, Foto 1950-55.

 

I huset Hovedgaden 14, boede Ritze Bager, navnet havde hun fået, fordi hendes afdøde mand Magnus Jensen havde været bager i Rask Mølle. Parret har tre døtre: Anne Grethe Rasmussen, kaldet Gete, hun er gift med Ove Rasmussen, husets nuværende ejer. Den anden datter, Lis blev gift med ejendomsmægler og gårdejer Sanddal i Rask Mølle. Den 3. af døtrene er Karen Juhl, f. Jensen, Karen er gift med tømrer Bjarne Juhl, Hovedgaden i Rask Mølle.

Nb.: Det smukke hus, Hovedgaden 14, ses på ovenstående billede. (Benzinstanderen på Smedens plads står der ikke mere)! 

 

Kildefoto: Mildred Pedersen´s fotoalbum; udlånt af Bodil Korshøj, Herning / Bodil Pedersen, født og opvokset i Boring.

 

 

 

Rask Mølle Borgerforening (1895 - 1995)

har udgivet en pjece om Rask Mølle

i anledning af 100 års jubilæet

 

 

Af lokaliteten Navlhale med vand- og vindmøller udsprang møllebyen Rask Mølle, der snart blev til stationsbyen Rask Mølle, da jernbanen, der gik fra Horsens gennem Rask Mølle til Tørring, blev indviet i 1891. Rask Mølle udviklede sig til en driftig by, med station, posthus, mejeri og alt, hvad man kunne ønske sig af håndværk og handel, og byen voksede støt og roligt. Det var Rask Mølle, man tog til for at handle og for at komme videre ud i verden.

 

 

Den 10. december 1895 indkaldte en kreds af byens agtværdige borgere til et møde på Rask Mølle Gæstgivergård og Rask Mølle Borgerforening blev stiftet!

 

 

Borgerforeningen har gennem årene præget udviklingen i byen, skønt den fra starten nærmest var en selskabelig forening. F. eks. samlede man i 1912 ind til gadebelysning og opstillede 2 Lux-lamper! Vandværk og senere varmeværk har også sin rod i Borger-foreningen.

 

 

Fugleskydning i Rask Mølle 1924

 

 

I 1924 afholdt man den første fugleskydning. Allerede i 1945 fik Rask Mølle som en af de første småbyer en byplan, og ved den første kommunesammenlægning var man med i debatten om skolesammenlægning og alderdomshjem - skolen blev placeret i Rask Mølle og alderdomshjemmet i Flemming. I 1963 etablerede man julebelysning i Hovedgaden, og den har man siden kunnet udbygge og vedligeholde.

 

Det var Borgerforeningen, der tog initiativ til de tre byfester i midten af 1960´erne, der gav et pænt tilskud til opførelsen af Rask Mølle Hallen, man etablerede legeplads, præget af debatten om bl.a. om børnepasning, trafikforhold og posthuset.

 

Borgerforeningen har gennem de 100 år afholdt en bred vifte af arrangementer: Møder, fester for børn og voksne, foredrag, messer, fugleskydning, bankospil, dilettant, revy, udflugter, juleoptog.

 

 

Jernbanen i Rask Mølle blev nedlagt den 31 marts 1962.

Den 31 marts 1962 kørte det sidste tog fra Rask Mølle og med det forsvandt også i årene derefter mange af byens forretninger. Møllerne er også forlængst væk. Den sidste, Motormølle og parcelhusbyggeriet i 1970´erne satte skub i byens vækst, så gjorde, og gør, privatbilismen og konkurrencen fra de større byer det stadig vanskeligere at drive en rentabel forretning i en by af Rask Mølles størrelse. Derfor er det vigtigt, at vi alle, private som erhvervsdrivende, viser vilje til at stå sammen og styrke vort lokalsamfund, for det er det sammenhold, der skal skabe livskvalitet og bære tilværelsen her i vores dejlige by.

 

 

"Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn" i Rask Mølle

blev stiftet i januar 1994.

På opfordring af Borgerforeningen nedsatte man i januar 1993 en lokalhistorisk arbejdsgruppe, der så i januar 1994 stiftede "Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn",

og som sin første opgave har Lokalhistorisk Forening efter ønske fra Borgerforeningen, udarbejdet denne en fotografisk beskrivelse af de gamle huse på Hovedgaden og Stationspladsen i Rask Mølle.

Rask Mølle 1995.

Pjecen er udarbejdet af nuv. formand i Borgerforeningen

Birthe Lange og tidligere formand, Lone Rasmussen.

 

 

 

 

Hovedgaden 1, matr. 2d & 2m, er bygget i 1895.


1895-1939: fotograf Peder Madsen & hustru Karen Madsen, f. Eskildsen fik skøde på huset Hovedgaden 1 i 1895; de indrettede huset med plads til fotoforretning og -atelier, samt en lejlighed på 1. sal, der i første omgang var beregnet til udleje. Peder Madsen og hustru Karen havde deres private bolig i stueetagen, indtil børneflokken efterhånden voksede, og de selv fik behov for alle værelser på husets 1. sal.


Fotograf Peder Madsen & hustru Karen fik 8 børn: Margrethe, Ane, Valborg, Holger, Alma, Ida, Ejnar og Ellen, hvoraf tre af døtrene: Margrethe, Ida & Valborg havde arvet faderens talent for portrætfotografering, de tre piger blev uddannede som fotografer, og fik hver især selvstændig fotoforretning & -atelier i henholdsvis København, Hjørring og Rask Mølle.


Fotograf Valborg Madsen overtog faderens fotoforretning og huset på Hovedgaden 1 i Rask Mølle, i 1930. Fotograf Peder Madsen arbejdede til det sidste i fotoatelieret eller kørte ud med sit kamera på cyklen; han døde efter kort tids sygdom i 1939.

Valborg Madsen drev fotoforretningen videre indtil 1954, hvor solgte huset til købmand og manufakturhandler Martin Peter Jensen.


 

Møbelhuset i Rask Mølle”, ejet af møbelhandler Mogens Rasmussen fra 1977-2007.


1954: manufakturhandel v. købmand Martin Peter Jensen.

 

1954: fotoforretning og fotoatelier v. fotograf Helmer Lorentsen, på husets 1. sal.

 

1955: fotoforretning og fotoatelier ved fotograf Hans Christensen, på husets 1. sal.

 

1957: Ildebrand på husets 1. sal ødelagde fotoatelier og dyrebare billeder.

 

1956:Autoforretning ved mekaniker Vagn Munkholm Nielsen.


1966:Trikotageforretning, ved Jens Møller Andersen og hustru Gerda Andersen


1969:Trikotageforretning ved Ove Kristensen


1970:Møbelhandel, ved Jens Vestergaard & hustru Karen Vestergaard


1976:Møbelhandel ejet af Willy Nielsen.


1977:MøbelhusetRaskMølle ejet af Mogens Rasmussen.


2007:EjendomsselskabetL.G.C.EjendommeApS., ejet af brødrene Lars Falkenberg,

Gert Falkenberg & Claus Falkenberg, Rask Mølle.

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum. Kilde: Statens Arkiver, Ejendomsoplysninger.

 

 

 

Hovedgaden 3, matr. 2n, i Rask Mølle. Foto fra 1960´.


1895: huset er opført af bagermester Anders M. Andersen, Rask Mølle, iflg. skøde 1895 køber han byggegrund 2n af gdr. & møller Jens Andersen på Rask Møllegård. Det er sandsynligt at huset Hovedgaden 3 er bygget af murer Elias Nielsen, Rask Mølle.


1899: bagermester Mikkel Peter Mikkelsen, Rask Mølle køber huset 1899.

1901: fra folketælling 1901 bor bagermester Mikkel Peter Mikkelsen i huset og

tjenestepige Mette Marie Madsen, og slægtning, aftægtsmand Peter Mikkelsen.


1901: Mariane Jensen Nørregaard køber huset; hun gifter sig i 1909 med Carl Nymann.

1906: fra folketællinger 1906 bor blikkenslagermester Niels Christian Emil Hansen og

husmoder Anne Dorthe M. Pedersen og børn: Ella & lilly, Ketty, Uffe & Kaj, i huset.

 

1909: Hans Jensen køber huset i 1909 af Carl Nymann og Mariane Nymann Nørregaard.

1909: Mikkel Kristian Pedersen køber huset i 1909

 

 På billedet: Hovedgaden 3, matr. 2n i Rask Mølle, ses som det er forreste st. hus med kvist.


1915: malermester Therkel Sørensen Ravn får skøde på huset; han var født 25.04.1866 i

Gauerslund s.; (død: 6.11.1955 i Rask Mølle), han var søn af gmd. Søren Jensen Ravn & hustru Ellen Andersen i Brejning, Gauerslund sogn. Maler Therkel S. Ravn blev gift i Hornstrup kirke, 27.10.1899 med Johanne Andersen, f. 27.01.1874 i Hornstrup sogn; (Johanne S. Ravn døde: 27.06.1950 i Honum, Hvirring sogn).


1928: malersvend Viggo S. Ravn overtager faderens malerforretning i 1928, han bliver gift den 23.10.1928 i Sønder Vissing kirke, m. Ingeborg Rasmussen, hun var født den 6.02.1903 i Sdr. Vissing sogn, datter af husmand Jens Rasmussen i Sdr. Vissing, & hustru Gertrud Katrine Jensen.


1932: malermester Viggo Sørensen Ravn, får skøde på Hovedgaden 3, den 24.11.1932, han var født 20.02.1902 i Rask Mølle, (død o. 1990 på Møllebo). Viggo S. Ravn og hustru Ingeborg havde tre børn: sønnen Jens Thorkild Ravn, f. 1929 i Rask Mølle; datteren Bodil Ravn, f. 1933 i Rask Mølle, & sønnen Per Ravn, f. i Rask Mølle.

 

Kilde: Statens Arkiver, kirkebøger & folketællinger; & OIS ejendomsoplysn.: husnr. & matrikler.

 

 

Opdateret 18.10.2017.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »  

 

Landsbysamfund » 

 

Priv. bidrag & legater »

 

Gæstebog »

 

 

Rask Mølle 1930 »

Hovedgaden 17, billede af  den gl. købmandsbutik; s.

Brugs; Bager, Pizzaria.

Se side 226, denne side.

 

Rask Mølle Hovedgade»

Hovedgaden 1, fotograf Peder Madsens hus 1895.

Se page 6, 

 

Marie&Ejnar Andersen»

Fest 1958. Gartner Ejnar Andersen, Marie, og datter Kirsten Andersen.

Se page 7,

 

Edith&Vagn Munkholm»

Fest 1958. Mekniker Vagn Munkholm og hustru Edith.

Se page 8,

 

Fotoatelier iRaskMølle»

Fotograf P. Madsens hus på Hovedgaden 1, 1918.

Se page 9,

 

Borgerforening i R.M.»

1895-1995. Rask Mølle Borgerforening. Uddrag fra jubilæumspjece m.m.

Se page 9,

 

DagvognenCa1900»

Billede af den hestetrukne Dagvogn, der kørte mell. Rask Mølle og Nr. Snede.

Se page 34,

 

TørringlokomotivCa1900»

Toget gør holdt i Rask Mølle.

Stationsforstanderen står på stationen s.m. Møllegårdens ejer, Jens Andersen.

Se page 35,

 

RaskMølleKro1895&2011

Billede af "Rask Mølle Kro & Gæstgivergaard" .1895. Hjælp os med navne på Kroejere og forpagtere fra 1892 - til nutid.

Se side 184

 

RaskMølleØlhandel1914»

Ejere fra 1914-57: Anders P. Andersen & hustru Marie.

Fra 1957-75: Datter, Anna Paula A. Hovedgaden 20.

Se side 192.

 

Afsnit87_Kalhavevej4»

Chauffør Aage Jepsen & hustru Ella; deres datter

Ellen Margrethe; boede i huset Kalhavevej 4 i R.M.

Se side 193.

 

Honumskovvej1960»

Clara & Michael Andersen´s sølvbryllup; Fritz & Vigga; Anna P. A. & datter Edith;

Ellen Margrethe Jepsen.

Se side 194.

 

Vandværksvej 4.RaskM. 

Karetmagerens hus, 1898; Elektricitetsværket 1917;

Fjernvarmeværket 1982.

Side 238.