www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

Rask Mølle Borgerband

Læs her!

 

 

Stationsbyen Rask Mølle.  

 

 

Gerda Kirstine & Hans Peter "Smed" Nielsens hus, Foto ca. 1955.

 smedeforretningen, Hovedgaden 10 i Rask Mølle.

 

Smedemester Hans Peter Nielsen i Rask Mølle & hustru Gerda Kirstine Reedtz blev gift i 1942 i Barrit kirke, Vejle amt. I Kirkebogen for Barrit sogn, i vielsesregisteret 1942 kan man se: ungkarl & smedesvend i Vrigsted sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Hans Peter Nielsen, født den 17.06.1918, i Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt; søn af gdr. Anders Jensen Nielsen & hustru Karen Kristine Jensen. Hans Peter Nielsen blev viet i Barrit kirke den 20.06.1942, til pige & husassistent i Barrit Stationsby, Barrit sogn, Bjerre herred, Vejle amt, Gerda Kirstine Reedtz, født den 18.10.1918 i Barrit sogn, Barrit herred, Vejle amt; datter af vejmand Rasmus Reedtz & hustru Hansine Margrethe Jørgensen.

Gerda & Hans Peter Nielsens børn: 1. Inger Reedtz Nielsen, født i sept. 1946 i Rask Mølle; 2. Birgit Reedtz Nielsen, født i juni 1950 i Rask Mølle.

 

På billedet: smedesvend Niels Frederiksens Morris, var hver dag

i arbejdstiden parkeret foran smedens hus & smedeværksted. Foto 1950-55.

 

På billedet ses huset: Hovedgaden 10 i Rask Mølle, det er smedemester Hans Peter Nielsens private bolig (til højre), huset ligger direkte ud til fortovet og Hovedgaden; i bygningen bagved ligger butik og smedeværksted. Hans Peter Nielsen havde en alsidig smedevirksomhed, hvor han foruden de traditionelle smedeopgaver, også ”skoede heste” for egnens hesteejere; han udlejede og flyttede Ferm-vaskemaskiner for kunderne, når der skulle vaskes storvask i de private hjem i årene fra ca. 1955-65. Smedemester Hans Peter Nielsen var forhandler af både benzin, olie og gas.

(På billedet kan man se benzinstanderen og olietromlen, hvor kunderne kunne få tanken fyldt op på deres bil, knallert eller traktor).

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum; udlånt af Bodil Korshøj, f, Pedersen i Boring; gift & bosat i Herning. 

 

 

 

Bagermester Magnus Jensen & hustru Ritza Bager´s hus, Foto 1950-55.

Hovedgaden 14, i Rask Mølle.

 

Tankanlæget der står på pladsen foran Ritza Bager & bagermester Magnus Jensen´s hus på Hovedgaden, ejes og drives af smeden Hans Peter Nielsen & hustru Gerda i deres smedevirksomhed i naboejendommen, Hovedgaden 10.

 

 

På billedet ses Anne Margrethe / Gete & Ove Rasmussen´s hus Hovedgaden 14, i Rask Mølle, sådan som huset så ud

i Anne Margrethe /Gete´s barndomstid o. 1946-55, hjemme hos forældrene bagermester Magnus Jensen & hustru Ritza Bager.

Historien om familien i huset på Hovedgaden 14: bagersvend Magnus Jensen i Rask Mølle, mødte sin kommende hustru, bagerdatteren Ritza Lauritsen, i bageriet i Rask Mølle, hvor hun også var ansat!

Bagersvend Magnus Jensen var oprindlig fra Hatting, hvor han var født 20.02.1899, som søn af snedker Carl Jensen, Hatting & hustru Caroline Christensen. Ritza Lauritzen var født i Horsens, den 10.12.1905, som datter af Bager Hans Carl Lauritsen & hustru Margrethe Pedersen.

Det unge par Ritza & Magnus Jensen blev viet den 23.10.1935 i Hvirring kirke; parret bosatte sig i Rask Mølle, og en tid senere købte Ritza & Magnus Jensen huset og bagerforretningen.

Ritza Bager & bagermester Magnus Jensen fik tre døtre: 1. Karen Gylling, f. Jensen, f. 1936, sen. gift m. fhv. tømrermester Bjarne Juhl, Hovedgaden i Rask Mølle.

2. Lis Gylling, f. Jensen, f. 1941, sen. gift m. gdr. & ejendomsmægler, Sanddal Jensen, Rask Mølle. 3. Anne Margrethe Gylling, f. Jensen, f. 1946, sen. gift m. Ove Rasmussen, parret overtog huset efter Gete´s mor, Ritza Bager & er nuv. 2013, ejere af huset Hovedgaden 14!

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum; udlånt af Bodil Korshøj, f. Pedersen i Boring, gift & bosat i Herning.

 

 

Huset på Vandværksvej i Rask Mølle, omkr. år 1898,

dengang i slutningen af 1800-tallet var huset hjemsted for en "afholds-loge";

senere har der i årtier været karetmagerværksted og malerværksted.  

 

I 1900-tallet blev huset, Vandværksvej 3, udbygget til et tidsvarende Vandværk & Elværk,  der kunne forsyne borgerne i Rask Mølle by med rent drikkevand og elektrisk strøm. Senere, i 1982 blev Rask Mølle Fjernvarmeværk taget i brug

 - på samme adresse, på Vandværksvej; værket leverer fjernvarme til hele byen,

dog undtaget boligerne syd for Møllersmindevej, der ikke har fjernvarme. 

Boligejere i Rask Mølle Syd er bundet af en forsyningsaftale med Dong Naturgas, 

om levering af Naturgas som hovedopvarmningkilde i alle boliger i området.  

 

 

På billedet forrest ses Hovedgaden i Rask Mølle omkring år 1898. Huset man ser i centrum af billedet ligger på vandværksvej, hvor fjernvarmeværket i dag har til huse. I baggrunden ser man Møllegårdens vind- og vandmølle, der tidligere - inden Møllegårdens brand i 1907, lå på henholdsvis Mølletoften og ved mølledammen i Rask Mølle.   

 

Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum.

 

 

Siden er opdateret

1.05.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Rask Mølle 1895 »

Parti fra Hovedgaden

med Købmandshandel; sen. Brugsforening, sen. Bager; sen. Pizzaria.

Se side 226,

 

Rask Mølle Hovedgade»

Hovedgaden 10, smed H.P. Nielsen & hustru Gerda´s ;

hus; Hovedgaden 14, Ritza Bager´s hus; Vandværkdvej 3, Vand- & Elværk, Fjernvarmeværk.

Se page 6, denne side. 

 

Marie&Ejnar Andersen»

Fest 1958. Gartner Ejnar Andersen, Marie, og datter Kirsten Andersen.

Se page 7,

 

Edith&Vagn Munkholm»

Fest 1958. Mekniker Vagn Munkholm og hustru Edith.

Se page 8,

 

Fotoatelier i Rask Mølle»

Fotograf P. Madsens hus på Hovedgaden 1, 1918.

Anna Høj Møller, f. Madsen fortæller

Se page 9,