www.boringby.com

R M

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Boring By og Omegn - igennem tiderne!

 Rask Mølle Borgerband

Læs her!

 

 Forsiden

  Billeder 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

Rask Mølle skole.   

 

 

På billedet ses Rask Mølle skole, som blev opført på skolebakken i Rask Mølle.

Den nye centralskole blev taget i brug 1. september 1960.

 

Rask Mølle Borgerforening (1895 - 1995)

har udgivet en pjece om Rask Mølle

i anledning af 100 års jubilæet

 

 

Af lokaliteten Navlhale med vand- og vindmøller udsprang møllebyen Rask Mølle, der snart blev til stationsbyen Rask Mølle, da jernbanen, der gik fra Horsens gennem Rask Mølle til Tørring, blev indviet i 1891. Rask Mølle udviklede sig til en driftig by, med station, posthus, mejeri og alt, hvad man kunne ønske sig af håndværk og handel, og byen voksede støt og roligt. Det var Rask Mølle, man tog til for at handle og for at komme videre ud i verden.

 

Den 10. december 1895 indkaldte en kreds af byens agtværdige borgere til et møde på Rask Mølle Gæstgivergård og Rask Mølle Borgerforening blev stiftet!

 

Borgerforeningen har gennem årene præget udviklingen i byen, skønt den fra starten nærmest var en selskabelig forening. F. eks. samlede man i 1912 ind til gadebelysning og opstillede 2 Lux-lamper! Vandværk og senere varmeværk har også sin rod i Borgerforeningen.

 

Kildeoplysninger:  er fra Borgerforeningens pjece i anledning af 100 års jubilæet!

 

 

Rask Mølle Borgerforening

har igennem 100 år arrangeret følgende:

 

Møder, fester for børn og voksne, foredrag, messer, fugleskydning, bankospil, dilettant, revy, udflugter, juleoptog.

 

 

Fugleskydning i Rask Mølle, 

startede i 1924.

 

 

I 1924 afholdt man den første fugleskydning. Allerede i 1945 fik Rask Mølle som en af de første småbyer en byplan, og ved den første kommunesammenlægning var man med i debatten om skolesammenlægning og alderdomshjem - skolen blev placeret i Rask Mølle og alderdomshjemmet i Flemming. I 1963 etablerede man julebelysning i Hovedgaden, og den har man siden kunnet udbygge og vedligeholde.

 

Det var Borgerforeningen, der tog initiativ til de tre byfester i midten af 1960´erne, der gav et pænt tilskud til opførelsen af Rask Mølle Hallen, man etablerede legeplads, præget af debatten om bl.a. om børnepasning, trafikforhold og posthuset.

 

Borgerforeningen har gennem de 100 år afholdt en bred vifte af arrangementer: Møder, fester for børn og voksne, foredrag, messer, fugleskydning, bankospil, dilettant, revy, udflugter, juleoptog.

 

 

 

"Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn" i Rask Mølle

blev stiftet i januar 1994.

 

 

På opfordring af Borgerforeningen nedsatte man i januar 1993 en lokalhistorisk arbejdsgruppe, der så i januar 1994 stiftede "Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn", og som sin første opgave har Lokalhistorisk Forening efter ønske fra Borgerforeningen, udarbejdet denne en fotografisk beskrivelse af de gamle huse på Hovedgaden og Stationspladsen i Rask Mølle.

 

Rask Mølle 1995.

Pjecen er udarbejdet af nuv. formand i Borgerforeningen

Birthe Lange og tidligere formand, Lone Rasmussen.

 

 

 

 

 

Opdateret 25.05.2015.

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »
Søg dit emne i et af de 

105 matrikler. Dette

register indeholder Links

til alle afsnit.

 

Maxiregister »
Personnavne. Alle ejere

af matrikler, ejendomme, huse og gårde er med

i dette register.

 

Oversigtsregister »
Husnumre, skødenumre 

og matrikelnumre, m.m.; 

gårdnavne og husnavne

- er med i dette register.

 

Nyheder »
De nye opdateringer vil være at finde på nyheds-siden!

Har du positiv kildekritik eller en meddelelse om fejl på siden - send en mail til mig!

 

Om os »

Forfatterens idegrundlag, og formål med at lave websiden.

 

Kontakt »

Har du en interessant beretning om egnen! 

Vil du fortælle om din slægt og dine forfædre, el. andet der kan have interesse for os alle - send en mail til mig!  

 

Landsbysamfund »

Aktuelle læserbreve: 40 svære år for landsbyerne.Deltag i debatten!

Send en mail til os! 

 

Priv. bidrag & legater »

Websiden 'boringby.com', har behov for velvillige bidrag, hvis websiden om Boring skal opretholdes på en server på Nettet. Læs mere:

 

Gæstebog »

Har du lyst til at skrive en kommentar til indholdet af denne hjemmeside, så er du hjertelig velkommen!

 

 

Rask Mølle 1930 »

Hovedgaden 17, billede af  den gl. købmandsbutik; s.

Brugs; Bager, Pizzaria.

Se side 226, 

 

Rask Mølle Hovedgade»

Hovedgaden 1, fotograf Peder Madsens hus 1895.

Se page 6, 

 

Marie&Ejnar Andersen»

Fest 1958. Gartner Ejnar Andersen, Marie, og datter Kirsten Andersen.

Se page 7,

 

Edith&Vagn Munkholm»

Fest 1958. Mekniker Vagn Munkholm og hustru Edith.

Se page 8,

 

Fotoatelier iRaskMølle»

Fotograf P. Madsens hus på Hovedgaden 1, 1918.

Se page 9,

 

Borgerforening i R.M.»

1895-1995. Rask Mølle Borgerforening. Uddrag fra jubilæumspjece, startede Lokalhistorisk Forening.

Se page 10, denne side!