index.html

www.boringby.com

MBoring By og Omegn - i gennem tiderne! 
   

 Forsiden

 Til  Billeder Afsnit 30 

 Links

 Gæstebog

 Om os

  Kontakt

 

 

 Nyheder

  Skolefoto

Dilletant i Boring

Gymnastikfoto 

 Boringholm

 Boring kirkebanke 

 

 page55.Nyheder.html

 

Seneste Nyheder  2015-2017.

 

Se sidste nye opdateringer nederst på siden!

 

 

 

Opdat.
dato:
Tryk på Link
herunder:
Tryk for
Link herunder:
Sted /begivenhed, årstal: Kilde:
Webside
den
23.05.2021.
page90.html   Pastor C. V. A. Ruth sognepræst v. Hvirring kirke i årene fra 1938-1967. Pastor C. V. A. Ruth & fru Astrid Ruths familieliv:
ægteparret blev gift i 1929 i Sdr. Broby kirke på Fyn.
Pastor C. V. A. Ruth var sognepræst i Skellerup kirke på Fyn,
hvor præstefamilien boede privat i Skellerup præstegård,
i årene fra 1929 - 1938.
Pastor Ruth ønskede at komme tilbage til sin hjemstavn,
Jylland, han fik ansættelse som sognepræst ved Hvirring kirke, hvor familien boede privat i Hvirring præstegård fra 1938-1967.
Nb.: Læs ordlyden i
pastor C. V. A. Ruths følelsesladede brev til nogle af sine sognebørn /og gode venner i Boring; da han og hans familie havde hjælp behov under den tyske besættelse - i årene
fra 1940-1945.
Uddrag
af "Kirkenyt for
Skellerup og
Ellinge sogne,
jan/febr. 1982:
her skriver
pastor emeritus
C. V. A. Ruth,
Brædstrup, et
interessant
indlæg i bladet!
Kirkebogen:
Sdr. Broby
sogn, 1929, se vielsesregister,
parrets vielse!
Webside opdateret
24.11.2021
index-side   Opdatering af index-side: Kontingentet for hjemmesiden "boringby.com". for perioden 24.04.2021 - 23.04.2022, er ligesom tidligere år blevet betalt af "Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn", fakturadato 23.02.2021. Kilde:kasserer Brian Lange, Hornborg.
Webside opdateret
24.11.2021
side217.html   Opdatering af index-side: Kontingentet for hjemmesiden "boringby.com". for perioden 24.04.2021 - 23.04.2022, er ligesom tidligere år blevet betalt af "Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn", fakturadato 23.02.2021. Kilde:kasserer Brian Lange, Hornborg.
Webside opdateret
24.11.2021
       
Webside opdateret
24.11.2021
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Opdat.
dato:
Tryk på LINK
herunder:
Tryk på LINk
herunder:
Sted, begivenhed, årstal: Kilde:
Webside
opdat.
24.02.2021
side81.html   Side 81 / afsnit 81. Opdatering af alle tekstsider
i hovedafsnit om:

 Rask Hovedgård, Fruensvej 15-17,
i Skovby, v. Rask Mølle.

Her alle navne på ejere (og evt.familie) på den
gl. herregård "Rask",  samt købs- & salgsdatoer
m.m. - i årene fra 1453 - 2021 / til nutiden!
Kilde 1.: Oplysninger
fra forfatter Hans Pagh
Knudsen, København.
Kilde: 2.: Lokalhistorisk
arkiv for Hvirring sogn,
v. formand Sonja
Eskerod Madsen og
Hans Madsen, Skovby.
Webside
opdat.
24.02.2021
page76.html   Rask Hovedgårds historie fra 1922 - 1938,
med billeder af hovedbygningen, parken.
Der er ligeledes et billede af ejeren af Rask
Hovedgård fra 1922-1938, Fru Ellen Dorph
Broager, læge & plejehjems-forstander
på Rask Hovedgård: Fru Ellen Dorph
Broager, var født i 1871 i Uldum,

som datter af byens læge Johan Ferdinand Tesch,
og senere gift med praktiserende læge i Uldum,
Peter Dorph Broager, død 1909. (Efter mandens
død blev Fru Ellen Dorph Broager enkepension).
Nb: Her findes en ekstra udgave af hovedafsnit, med  alle navne på ejere af Rask Hovedgård fra 1453-2021.
Kilde 1.: forfatter Hans
 Pagh Knudsen, "Den
Rohdeske Gård" på
Christianshavn.
Kilde: 2.: Lokalhistorisk
arkiv for Hvirring sogn,
v. formand Sonja
Eskerod Madsen og
Hans Madsen, Skovby.
Webside
opdat.
26.03.2021
page77.html   Siden er opdateret med et nyt billede af Misse Bryld på strøgtur på Vesterbrogade.
Familiens ferieophold på Rask Hovedgård, 1946, hos Fru Karen Marie "Misse" og hendes mand, er beskrevet i tekst  og billeder, med 4-årige Hans´
erindringer fra ferien, hvor han sammen med
sine forældre, mormor og moster, ferierede
hos hans "moster Misse" i Jylland, sommere 1946.
Her 74-75 år senere er billederne fra Rask Hovedgård fundet frem af familiens fotoalbum.
Kilde: forfatter Hans
Pagh Knudsen, "Den Rohdeske Gård" på
Christianshavn,
fortæller om sine
oplevelser på Rask
som 4-årig, - under
familiens ferieophold
på Rask Hovedgård,
1946,
Webside
opdat.
24.02.2021
page78.html   I året 1759 var forvalter /sen. godsejer på Rask
Hovedgård, Laurids Ammitzbøll netop blevet viet
 i Vor Frue kirke i Kbh., til jomfru Marie Sophie Rohde, datter af vinhandler Rasmus Jespersen Rohde & hustru Geirtrud Lentz, familien boede i huset "Den Rohdeske Gård" på Christianshavn.
Det er specielt Fru Marie Sophie Ammitzbøll, f. Rohdes familiehistorie,som denne historie handler om, bl.a. om hendes niece, Geirtrud Birgitte Bodenhoff, f. Rosted, (f. 1779 - d. 1998), niecen fik en tragisk skæbne, da hun mistede sin mand købmand Andreas Bodenhoff, junior i 1796.
Læs den sagnomspundne historie om den rige enkefrue Geirtrud Birgitte Bodenhoff.
Fru Ammitzbøll og hendes mand Laurids Ammitsbøll fik syv børn hjemme på Rask Hovedgård. De mange børnefødsler har måske været for hårdt for Fru Marie Sophie Ammitzbøll, hun døde fra syv mindreårige børn, i året 1775. 
Kilde: forfatter Hans
Pagh Knudsen, "Den Rohdeske Gård" på
Christianshavn, har henledt vores opmærksomhed på,
Fru Ammitzbøll - og hendes niece Geirtrud Birgitte Bodenhoffs tragiske livshistorie.
Webside
opdat.
24.02.2021
page79.html   Fru Ammitzbølls søsterdatter, Geirtrud Birgitte Bodenhoff, f. Rosted, blev begravet på Assistens kirkegård i København. Et smukt gravmæle over Geirtrud Birgitte Bodenhoff og hendes mand, købmand Andreas Bodenhoff findes på Assistens kirkegård i København.
Ps: Billede af Bodenhoffs gravminde på Assistens kirkegård i København.
Kilde: forfatter Hans
Pagh Knudsen, "Den Rohdeske Gård" på
Christianshavn, har henledt vores opmærksomhed på,
Fru Ammitzbølls og hendes nieces tragiske livshistorie.


Webside
opdat.
24.02.2021
page80.html   1759-1776: Der var slægtsforbindelse mellem familien på Rask Hovedgård, /ved Fru Marie Sophie Ammitzbøll, f. Rohde, og godsejer Laurids Ammitzbøll, og vinhandler Rasmus Jespersen Rohde og hustru Geirtrud Lentz, /i huset "Den Rohdeske Gård", i Strandgade 14, Christianshavn.
Ps.: Billede af huset "Den Rohdeske Gård", på Christianshavn fra 2020., og billede af Rask Hovedgård, fra 2020.
Kilde: forfatter Hans
Pagh Knudsen, "Den Rohdeske Gård" på
Christianshavn,
Webside
opdat.
24.02.2021
page83.html   Historien om Skovby: Herregården "Rask" blev udstykket til 38 statshusmandsbrug i Skovby i1921.
En granitsten med inskription blev rejst og afsløret i 1938 på "Rask" på jubilæumsdagen, i anledning af 150 års dagen for Stavnsbåndets ophævelse i 1938.
Fruensvej 10, i Skovby. Sønnen Gunni Freddy Børner Jensen fortæller om sin barndom og opvækst i Skovby, samt fortæller om "Konfirmandturen" til Viborg Domkirke i 1943, hvor 12 konfirmander fra Skovby var med på turen!
Kilde: Formand for Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn, Sonja Eskerod Madsen, Skovby.
Webside
opdat.
10.03.2021
page85.html   Kalhavevej10, Rask Mølle. I årene fra 1960-1989 boede Stinne og Kristen P. Rasmussen i huset. På denne side er der familiebilleder og avisartikler fra familiens mærkedage i 1970´erne, samt et billede af sønnen Johannes Rasmussen med en 108 år gl. udgave af Horsens Folkeblad fra 1872.
 Billede af huset Kalhavevej 10, samt en tak til datteren Lis Rasmussen, (gift Aakilde), for de fine billeder fra barndomshjemmet i Rask Mølle.
Kilde: Lis Rasmussen, (gift Aakilde) i Galten, 2013.
Webside opdat.
21.03.2021
side92.html   side92. Hovedsiden om huset Kalhavevej10, i Rask Mølle, er blev opdateret med et billede af huset,
på denne side er alle ejere af huset nævnt - igennem tiderne.
Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, Boring 32, udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, f. Pedersen.
Webside opdat.
21.03.2021
page84.html   Raskvej50, Boring sø. Sølvbryllupsbillede af Kristen Peter Rasmussen og hustru Stinne Rasmussen. Der er adskillige billeder af Kristen Rasmussen som ung mand, og i barndomshjemmet på Raskvej 47. Kilde: Rosa Bech, f. Rasmussen, der er født og opvokset på ejendommen Raskvej 47; (Rosa Bech er gift med fhv. gdr. på Boring Højgård i Boring, Svend Due Bech, nuv. bor parret på Vinkelvej i Brædstrup.
Webside
opdat.
21.03.2021
page86.html   Raskvej50, Boring sø, Billede af ejendommen "Sølyst", familiehistorie om Kristen P. Rasmussen og hustru Stinne, og deres tre børn Johannes, Kamma, og Elisa "Lis" Rasmussen.
Lis Rasmussen har overdraget værdifulde billeder og papirer til "Lokalarkivet for Hvirring sogn" i 2013; deriblandt er papirer fra Lis Rasmussens indlæggelse på St. Josephs hospitalt i Horsens, hvor hendes far kristen Rasmussen har betalt for hendes operation og ophold på hospitalet i 1946.
Der er også anbefalinger fra Lis Rasmussens forskellige arbejdspladser i årene fra 1949 - 1959.
Kilde: Elisa "Lis" Rasmussen, i Galten (2013), Lis er født og opvokset på ejendommen Sølyst, Raskvej 50, Boring.
Webside
opdat.
27.03.2021
page87.html   Hvirring konfirmander, 16.04.1939, fotograferet s.m. pastor C.V.A. Ruth og fru Agnes Ruth, foran konfirmandstuen i Hvirring præstegård. Kilde: Else Marie og Henning Rasmussen, Uldum.
Kildefoto: fotograf Valborg Madsen, Rask Mølle.
Webside
opdat.
27.03.2021.
page88.html   Konfirmandholdet 1948-1949, ses uden for våbenhuset i Hvirring kirke, her er konfirmanderne er fotograferet s. m. præsteparret C.V.A. Ruth og frue ved Hvirring kirke. Kildefoto: Elisa "Lis" Rasmussen, Raskvej 50; datter af Kristen Peter Rasmussen og hustru Stinne, Raskvej 50, Boring sø.
Kilde: konfirmandernes navne har Kaj Daugård Hansen, Dahliavej 5, Rask Mølle. hjulpet til med, under Milrids  besøg hos Kaj Daugård Hansen og hustru  Anni, den 22. marts 2021.
Webside
opdat.
28.03.2021
page89.html  

Afsnit24 - Boring 6 -

Boring_forskole_c1943

Forskolelærerinde frk. Anna Isager er fotograferet s.m. sine elever fra 1. - 3. klasse i Boring Forskole,

Se page89 !

Kildefoto: Elisa "Lis" Aakilde, f.  Rasmussen, Galten.

 

 
Opdat. dato: Tryk på LINK
herunder
Tryk på LINK
herunder
Sted, begivenhed, navn, årstal. Kilde:
Webside
opdat.
18.05.2015.
side231.html BisAne_Thx1910 Billeder fra o. 1899 - 1910 - 1942,
Ane Karoline Madsen dtr. fra Anesminde i Boring 35.
Gdr. Therkel Bisgaard Therkelsen, søn fra Hanballegård i Boring; Foto 1910: Ane og Therkel Bisgaard i deres stue på Østergaard i V. Ørum, s. m. tre af deres børn: Ellen, 1909; Sigurd, f. 1907 og Karen Margrethe.
 Nb.: Se personificeret Efterkommertavle for Bisgaard-slægten, d.v.s. at fødselsdata på nulevende personer er blevet sløret på websiden: se side 231.
Kildefoto: Inga og Erik madsen i Brædstrup.
webside
ny side
17.05.2015.
page 56.html BisfamV2_page56 »

Ingers Bisgaards konfirmation i V. Ørum, c. 1955.

forældrene gdr. Sigurd Bisgaard Th. & Magda s.m. Inger og søskende: Arne, Hans Erik og Therkel.

Nederst ses farmor Ane Karoline Bisgaard, der har besøg af børnebørnene: Henning, 2 år og Kaja, 3 år.

Se page 56.

Foto: ca. 1955.
Bent Bisgaard.
Foto 1942:
Inga & Erik Madsen
Brædstrup
webside
ny side
17.05.2015.
page 57.html Bisfest1_page57 »

2012: Fætter og kusinefest i Bisgaardslægten: Therkel Ladegaard & Arne Bisgaard; Oluf Bisgaard & Therkel Bisgaard; Jytte & Erik Bisgaard, Eva & Jørgen Nielsen.

Se page 57.

Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
17.05.2015.
page 58.html Bisfest2_page58 »

Fest 2012 i Bisgaard-slægten: Bent Bisgaard fotograferer kusiner & fætre: Karla U. Bisgaard, Anne Grethe K., Anne Margr. L. & ven Karl E. Andersen; Eva og Jørgen Nielsen; Jytte & Erik Bisgaard.

Se page 58.

Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
17.05.2015.
page 59.html Bisfest3_page59 »

2012: Fætter og kusinefest i Bisgaardslægten: Kaja Bisgaard holder tale; Anne Grethe K.; Karla Ulstrup B.; Lis Bisgaard; Inger Jacobsen; Therkel Ladegaard.

Se page 59.

Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
17.05.2015.
page 60.html BisfamB1_page60» Rutebilvognmand i Brande, foto 1959; Arne Bisgaard og hustru Marie; Kaja, Birthe og Erik.
Se page 60.
Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
17.05.2015.
page 61.html BisfamV1_page61 »

Bisgaardslægten i Vester Ørum i 1950: Ane Karoline fejrer sin 70 års fødselsdag.

Familien Bisgaard står i æresporten i Vester Ørum ved Ane & Therkel Bisgaards sølvbryllup, 1929.

Se side 61.

Kildefoto:
Hans E. Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
17.05.2015.
page 62.html BisfamP1_page62 »

Bisgaardslægten, Fredericia:

Foto 2013: Bent Bisgaard, Tove & Helle;

Foto 1992: Tove, Helle, Marie og Bent Bisgaard.

 Se page 62.

Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside .    

 

 

 

webside
ny side
17.05.2013.

page 64.html

BisfamG1_page64 »

Bisgaardslægten, Grejs. 1988: Gerda og Gunnar Bisgaard. 1948-50: Gerda og Gunnar Bisgaard i deres stue på gården i Grejs; Foto 1944: parrets 3 sønner. Foto 1970´: to døtre.

 Se page 64.

Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
17.05.2015.
page 65.html BisfestG2_page65 » Bisgaardfamilien, Grejs; i anledning af forældrenes sølvbryllup i 1963, har de unge mennesker: Oluf, Bent, Henning, Eva og Kirsten, været hos fotografen.
Se page 65.
Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
24.05.2015
page 66.html BisfestK1_page 66 » 2015: Kirsten Bisgaards 65 års fødselsdagsfest: 1. billede: Tove B, Lis B; 2. billede: Astrid H; 3. billede: Gitte B; Søren J. Bisgaard; Søren B. Jane B; 4. billede: Kirsten B.; Søren; Anders H.; Chr.; Karen.
Se page 66.
Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
24.05.2015
page67.html BisfestK1_page 67 »

2015: Kirsten Bisgaards 65 års fødselsdagsfest: 5. billede:
Chr. D.; Marie H.; Søren J. B.; Nicolai Th.; Gitte B.: Ingrid H.; 6. billede: Kirsten B,; Karla B.; Eva B.; 7. billede: Lone B,

Oluf B.; 2. Lars B.; 8. billede: Marie cykler m. cykelvognen.

Se page 67.

Kildefoto:
Bent Bisgaard
Pjedsted.
webside
ny side
22.06.2015
page68.html BisfestK1_page68 » 2015: Kirsten Bisgaards 65 års fødselsdagsfest: 5 billeder af gæsterne til fødsledagsfesten. Kilde: Bent Bisgaard,
Pjedsted.
webside ny side
10.08.2015
page69.html St.Croix_NielO_1918» Niels Olesen og hustru Mary Christine boede på St. Croix s.m. deres 7 børn; fam. emigrerede til Niels Olesens hjemland, Danmark i 1918, hvor de købte /og bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i Bandbjerg i Rask Mølle i aug. 1918 til 1933.    Kildefoto: Hans Christian Skibby, Tørring.

Kilde: Knud Thorning Christensen, Molsvej, Rønde
webside
ny side
10.08.2015
page70.html St.Croix_karet_1914» Niels Olesen og hustru Mary Christine boede på St. Croix s. m. deres 7 børn; børnene blev kørt i skole i en hestetrukken åben karet med en indfødt kusk på bukken. Familien flyttede til Niels Olesens hjemland, Danmark i 1918, hvor de købte /og bosatte sig på ejendommen Kalhavevej 16, i Bandbjerg i Rask Mølle i aug. 1918 til 1933.     Kildefoto: Hans Christian Skibby, Tørring.

Kilde: Knud Thorning Christensen, Molsvej, Rønde
webside
opdateret
10.08.2015
side97.html teksten opdateret
i afsnit 97
Kalhavevej 16, Rask Mølle.
Ejer af ejendom. (1918-33), Kalhavevej 16: fhv. fængselsinspektør Niels Olesen og hustru Mary Christine boede tidligere /før 1918, på St. Chroix, s.m. deres børn.
  Kilde: May Christensen, f. Olesen, f. 1906 på ST. Croix.
webside
opdateret
10.08.2015
side101.html teksten opdateret
i afsnit 101
Kalhavevej 20, Rask Mølle.
Ejer af ejendommen (1930-81), Kalhavevej 20:
Niels Thorning Christensen og May Christensen, f. Olesen, og deres 4 børn.
  Kilde: Knud Thorning Christensen, Molsvej, Rønde.
webside
opdateret
13.08.2015
side169.html nyt billede sat ind
på websiden
med billedtekst
Raskvej 45, Boring skov. Kildefoto: Bodil Korshøj i Herning. Bodil Pedersen er født og opvokset i Boring 32.
webside
Ny side
14.08.2015
page71.html Ny side indsat
med billede og minitekst.
Raskvej 45, Boring skov. Billede af Kristen Pedersen, han var korporal i hæren under 1. Verdenskrig.
Kristen Pedersen & 2 soldater-kammerater, der holder pause mellem to af hærens fjedervogne, ca. 1917.
Kildefoto: Bodil Korshøj, f. Pedersen, i Herning.
webside
opdateret
14.08.2015.
side43.html Tekst opdateret
enkelte steder
Boring 29: Anesminde i Boring; de sidste opdateringer om Jens Sørensens død, den 20.05.2015. Kilde: Milrid og Aage Søndergaard.
webside
opdateret
19.08.2015.
 page72.html  Billede og minitekst
indsat på siden
Hovedgaden 15, Rask Mølle. Skrædder Kr. Jørgensens søn, Peter Jørgensens konfirmation, 1910; Peter Jørgensen er mejeribestyrer i Søvind i 1924; han bliver gift med Marie Mikkelsen, fra Boring Vestergård., parret & deres børn, er fotograferet i 1940. Kildefoto: Aage Søndedergaard,
Boring 34, sen. /Lupinvej 10,
Rask Mølle.
webside
opdateret
21.08.2015.
side19.html Hovedafsnit - side 19
tekst, indsat billede
"Boringhøj", Boringvej 14, Ejere af ejendommen- igennem tiderne. Indsat billede af Kristian Sørensen; hans døtre:  Syssen & Eva; samt Edith og Birthe Henriksen, døtre af Elna & Kr.Henriksen. Kildefoto: Leo Sørensen, chauffør og tidl. vognmand i Tilst.
Webside opdateret
19.06.2016
side25.html Boring 8 - side 1, & side 26.
tekst opdateret.
Afsnit 25, er opdateret, ang. nuværende
ejer af Boring 8,
Boringgård, bygninger, matr. 16i.
Skødedato: 23.06.2014
webside
opdateret
19.06.2016
side61.html Boring 53 - tekst opdateret
på hele afsnit.
Afsnit 61 - er opdateret
ang. tidl. ejer af Boring 53,
matr. 8a, 1858-1866
skolelærer i Fiirgaarde,
Mads Chr. Madsen & hustru
Themine Høy, parret der sen.
emigrerede s.m. deres børn,
 til Californien, omkr. 1883.
Kilde: Henning Nicolaisen
Kystvejen, Århus. juni 2016.
webside
opdateret
19.06.2016
side68.html Raskvej 40 - tekst opdateret
hele afsnit.
Afsnit 68 - er opdateret
ang. Mikael Nielsen
og Laurine og deres
børn og børnebørn.
Kilde: Børge Therkelsen,
 Kornelvej, Rask Mølle,
samt kirkebogen
for Hvirring sogn.
webside
opdateret
19.06.2016.
side44.html  Boring 40 - tekst opdateret
 side 6.
Afsnit 44 - er opdateret
ang. Mikkel Sommer Kristensen
og hans familie fra Boring.
Kilde: kirkebogen
for Hvirring sogn.
webside
opdateret
18.07.2016.
side68.html Raskvej 40 - tekst opdateret
side 5, 6, 7, 8, 9.
Afsnit 39 - er opdat. ang. sønnen
Niels Nielsen,  "Niels Mikael", f. 1899,
gmd. Niels Nielsen i Ølholm;
blev gift i 1928 m. Marie Lund,
dtr. af Mikkel S. Lund, Kalhavevej 37.
Kilde: Børge Therkelsen
Kornelvej, Rask Mølle,
samt kirkebogen for
Hornborg sogn.
webside
opdateret
18.07.2016.
side39.html Boring 23 - tekst opdateret
hele afnit.
Afsnit 39 - er opdat. ang. gmd. på
Boring Højgård, Jens Therkelsens
6 børn: Therkel; Kristen; Viggo;
 Ejnar; Alfred; og Astrid, med
beskrivelse af deres familie.

Kilde: Børge Therkelsen
Kornelvej, Rask Mølle,
samt kirkebogen for
Hornborg sogn.
webside
opdateret
17.08.2016
side39.html Boring 23, i
Boring by, tekst, hele afsnit opdateret
Afsnit 39/ boring39.html - er opdat. ang. tekst i hele afsnit; ang. Boring Højgård, Boring 23: Jens Therkelsens sønner: Kristen Therkelsen & hans efterkommere, bosat i Ålborg, Alfred Therkelsen
& efterkommere, bosat i Ålborg, m. flere.
Kilde: slægtsforsker
Else Therkelsen
& familie, Ålborg.
Webside
opdatere
16.07.2017
side7.html billede opdateret Afsnit 7, Møllersmindevej 30, Billede af gården Møllersminde m.m.. Kilde: udlånt af Lokalarkivet for Hvirring sogn.
Webside
opdatere
19.08.2017 
side10.html tekst opdateret Møllersmindevej17, Afsnit10, Stenkærhus.
opdateret Margrethe Hansen og familie med korrekte fødselsdataer, samt Stinne og Kristian Mortensen, forældre og familie.
Kilde Slægtsborg for gdr. Jens Julius Hansens slægt fra Føvling. Kirkebog for Linnerup sogn.
Webside
opdatere
2.04.2017 
side12.html  tekst opdateret  Møllersmindevej 12. Børnehaven Solstrålen.
Navneskifte: den 1.01.2013, Den aldersintegrerede inst. "Søstjernen", Møllersmindevej 12. Rask mølle.
 
Kilde: Horsens Folkeblad. 
 webside
opdateret
30.06.2017
side13.html tekst i side 13 er opdateret Side 13. (Møllersmindevej 10), Stenkærgård, matr. 15b / 31b., med billede af gården Stenkærgård, 1951. Kilde: Billede af Stenkærgård er udlånt af formand for Lokalarkiv for Hvirring sogn. Sonja Madsen, Skovby.
webside
opdateret
30.06.2017
side14.html tekst og billede er opdateret Afsnit 14. Møllersmindevej 8, Seniorbofællesskabet Stenkærgård. Billede af Stenkærgård, vinter 2005.
Skødedato: 30.08.2001.
Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendomsopl..
Webside
opdateret
10.07.2017
side16.html tekst opdateret Afsnit 16, Møllersmindevej 2. Teksten er opdateret med skødedato. Kilde: Søgte skødedatoer  på OIS-ejendomsopl..
Webside
opdateret
2.04.2017 
 
side18.html  tekst /billede er opdateret  Side 18. Teglværkesgården m teglværkdarbejdere, 1910, hvor man ser det gl.Boring Teglværk i baggrunden.  Kilde: billedet er taget af fotograf Peder Madsen, Rask Mølle. Kilde: Foto fra Mildred Pedersens fotoalbum. 
Webside
opdateret
17.07.2017
side21.html tekst og billede Afsnit21. Boring 2, tekst og billede af gården er opdateret. Kilde: billedet af gården er udlånt af nuv. ejer af Boring 2.
Webside
opdateret
17.07.2017
side22.html tekst og billede Afsnit 22, Boring 3, tekst og billede opdateret. Kilde: billedet er udlånt af Mie og H.C. Therkelsen.
Webside opdateret
17.07.2017
side24.html tekst
opdat.
afsnit 24. Boring 6, tekst opdateret Kilde: Søgte skødedatoer på OIS ejendomsopl..
Webside opdateret
17.07.2017
side25.html tekst opdateret Afsnit 25, Boring 8, Opdateret med nye ejere. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS ejendomsopl.
Webside opdateret
17.07.2017
side28.html tekst opdateret. Afsnit 28, Boring 11, Opdateret med ny ejer. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS ejendomsopl.
Webside opdateret
17.07.2017
side29.html tekst opdateret Afsnit 29, Boring 12, Hele afnsit, 10 sider opdateret, med ny ejer. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS ejendomsopl.
Webside opdateret
17.07.2017
side30.html tekst opdateret Afsnit 30, Boring 14, Hele afsnit, 15 sider opdateret, med ny ejer. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS ejendomsopl.
Webside opdateret
17.07.2017
side31.html tekst opdateret Afsnit 31, Boring 13-15. Skolens gl. have. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS ejendomsopl.
Webside opdateret
17.07.2017
side33.html tekst opdateret Afsnit 33, Boring 17, Marie Falkenbergs hus, Hele afsnit, 16 sider opdateret, med ny ejer.
Opdateret fødselsdata på gdr. på Stenkærgård, Margrethe Hansen familie, der boede i huset i 1930erne. Læs om Georg Schønemanns slægt: smeden i Boring: (1830-1871) Hans Gregersen og hustru Anne M. Jensdatter, og parrets søn Thomas Hansen, og sønnesønnen Jeppe Lauritz Schønemann Hansen, der gik til skole i den gl. Boring skole (Boring 21), Jeppe Lauritz havde ambitioner, han blev stabschef for Kostforplejningen på Fredericia Kaserne. I 1917 blev han tildelt Dannebrogsorden af
Odenskapitlet på Amalienborg.
Kilde. Georg Schønemann, Korsør, oldebarn af Jeppe Lauritz Schønemann Hansen, Fredericia.
Webside
opdateret
17.07.2017
side34.html tekst opdateret Afsnit 34, Boring 18, Tidl. gl. Købmandsgård. Hele afsnit, 11 sider opdateret, med nye ejer af huset. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS-ejendomsopl..
Webside
opdateret

17.07.2017
side35.html tekst opdateret Afsnit 35, Boring 19, Den gl. smedie,
Opdateret med ny ejer, samt data om Stinne og Kr. Mortensen og deres familie.
Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendomsoplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side36.html tekst opdateret Afsnit 36, Boring 20, "Elias Hansens hus",
ejerforhold er opdateret, billede af huset er Ok..
 Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side37.html tekst opdateret Afsnit 37, Boring 21, ejerforhold er opdateret, billede af gl. skolebygning fra 1890-95 er Ok Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side38.html tekst opdateret Afsnit 38, Boring 22, Ejerforhold er opdateret, foto af huset er Ok. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side39.html tekst opdateret Afsnit 39, Boring 23, Luftfoto af Boring Højgård, fra 1951 er Ok. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side40.html tekst opdateret Afsnit 40, Boring 24, Foto af daværende familie og Nedergårdens stuehus, 1905. OK. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side41.html tekst opdateret Afsnit 41, Boring 26, der er endnu intet billede af huset! Ejerforhold opdateret. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side42.html tekst opdateret Afsnit 42, Boring 28, Foto af Jettes hus er Ok. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side43.html tekst opdateret Afsnit 43, Boring 29, Anesminde. Nye ejerforhold er opdateret. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side44.html tekst opdateret Afsnit44, Boring 30, Fotobillede af gl. stuehus fra 1945 er Ok. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
30.07.2017
side45.html tekst opdateret Afsnit 45, Boring 32, Luftfoto af Gl. Vestergård er OK. 2 billeder af Mildred Pedersen og søskende i Jumbergig,
NYT. Siden er nu HOVED-afsnit, d.v.s. med den fulde tekst om gårdens ejere - sat ind nederst på side 45. (Der ligger stadig et afsnit om Boring 32, med alle gårdens ejere i gennem tiderne - på side179.html
Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, Herning.
Webside opdateret
2.08.2017
side46.html tekst opdateret Afsnit 46, Boring 33, billede af gården Frydenslyst er OK;  opdateret med tekst og dato. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, Herning.
Webside opdateret 2.08.2017 side47.html tekst opdateret Afsnit 47, Boring 34, billede af ejendommen Birkeholm er OK; opdateret med tekst og dato.dato opdateret. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, Herning.
Webside opdateret 2.08.2017 side48.html tekst opdateret Afsnit 48, Boring 35, billede af gården Anesminde er OK; dato opdateret. Kilde: Aage Søndergaards fotoalbum
Webside opdateret 2.08.2017 side49.html tekst opdateret Afsnit 49 Boring 36, billede af sølvbryllup på gården Vestergaard er OK; opdateret m. tekst og dato. Kilde: Aage Søndergaards fotoalbum
Webside opdateret 1.11.2017 side50.html tekst opdateret
Afsnit 50, Boring 37, ang. torvehandler Karl Klausen og hans familie. Broderen Otto Klausen, f. 1904 i Boring skov, var gartner i/på Nørre Vosborg. Kilde: Frode Olesen, Hansgård, Boring 49, Boring skov.
Webside opdateret 2.08.2017 side51.html tekst opdateret Afsnit 51, Boring 38, opdateret med nye ejere, tekst og dato. ingen billeder af gården. Kilde: OIS-ejendomsoplysninger, 2017.
Webside opdateret
16.08.2017.
side52.html teksten kontrolleret Boring 39; afsnit 52; samme ejer, ingen rettelser. Kilde: OIS-ejendomsoplysninger, 2017
Webside opdateret
16.08.2017.
side53.html tekst og billeder. Boring 40, Afsnit 53, Søhuset, Nye ejere af huset, sept. 2016; Billede af huset indsat påny. Kildefoto: mildred Pedersens fotoalbum.
Webside opdateret
16.08.2017.
side54.html tekst og billeder. Boring 42, afsnit 54, Danielsens hus, samme ejer, ingen rettelser. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
16.08.2017.
side55.html tekst og billeder Boring 44, afsnit 55, Humlegården, ejer-forhold opdateret. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
16.08.2017.
side56.html tekst og billeder. Boring 45, Pederslyst, samme ejer,ingen opdateringer. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
01.11.2017.
side57.html billeder og minitekst. Boring 47, Gdr. Niels Andreas Clausen og hustru Ane Kristine, f. Pedersen ejede ejendommen fra 1901-1919. Datter Astrid Clausen blev gift med Sigfrid Nielsen Omann i Ølholm, 1935. Kilde: Frode Olesen, Hansgård, Boring 49, i Boring skov.
Webside opdateret
16.08.2017
side58.html billeder og html Boring 49, Hansgård, Boring skov.uændret.
samme ejer, billede af gården genindsat.
Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
16.08.2017.
side59.html billeder og tekst Boring 50, Duelykke, skydebanen, inden nye oplysninger. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
16.08.2017.
side.60.html billeder og tekst Boring 51, afsnit 60, Hanballegård, samme ejer, inden nye opdateringer. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
16.08.2017.
side61.html billeder og tekst .Boring 53, Julius Rasmissens ejd.
samme ejer, opdateringer i tilslutning til billedet af fotograf Peder Madsens børn, der sår v. ejendommen. (Henning Rasmussen fra Uldum og hans søskende sår tvivl om, at ejendommens stuehus er den samme som deres barndomshjem. De tror at stuehuset er fra Skovgård, Boring 40.
Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside opdateret
16.08.2017
side62.html billeder og tekst. ´Boring 55, Tage Therkelsens ejd.
samme ejer. ingen rettelser.
Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
webside
opdateret
16.08.2017
side63.html billeder og teks Raskvej 31, Gert J. Padezski. Opdaterede billedet af Jens P. Møller, der står i stuehusets hoveddør. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
16.08.2017

side64.html tekst og
billeder.
Raskvej 33, Peder Skovfogeds ejendom.
(samme ejer), opdat.fødselsdatoer, indsatte 2 billeder af Margrethe og Laurs Pedersens børn: Marie Astrup, f. Pedersen, Karl Pedersen, Peder Pedersen, Ove Pedersen; Gudrun Pedersen, Ester Pedersen m.m.,
Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendoms-oplysninger.
Webside
opdateret
18.10.2017.
side65.html tekst og billeder ikke opdateret endnu  
Webside
opdateret
18.10.2017.
side66.html tekst og billeder ikke opdateret endnu.  
webside
opdateret
01.11.2017.
side67.html      
webside
opdateret
01.11.2017.
side68.html tekst opdateret Raskvej 40, Boring Skovgård. Første side i afnit 68, (side 1), er opdateret.  
Webside
opdateret
18.10.2017.
side224.html tekst og billeder Boring kær og Uldum tørvekær, bl.a. i årene fra 1914 - 1945. Billede af Mildred Madsen, der som ung pige stakker tørv i kæret ca. 1915. 6 billeder fra tørvekæret. Kilde: Mildred Pedersen, f. Madsens fotoalbum, udlånt af barnebarnet Bodil Korshøj, Herning.
Webside
opdateret
18.10.2017.
side225.html tekst Boring Vandværk fungerede indtil 1968. Kilde: Protokollen fra Boring Vandværk.
Webside
opdateret
18.10.2017.
side226.html Tekst og billeder Hovedgaden 1, Møbelhuset 1977-1999, ved Mogens Rasmussen, Rask Mølle; og et billede fra Rask Mølle Hovedgade. Billede 1. Mogens Rasmussen, møbelhandler i Rask Mølle.
Billlede 2.: Mildred Pedersens fotoalbum
Webside
opdateret
18.10.2017.
side227.html tekst og billeder Rask Mølle Borgerband fungerede fra 1975 - 2010, (35 år). Orkesterets gl. smukke lyre (med indgraveret årstal og navne på orkestermedlemmer) er gemt for eftertiden og kan ses på Hvirring sogns, lokalhistoriske arkiv på Rask Mølle skole. Kilde: Milrid og Aage Søndergaard.
Webside
opdateret
18.10.2017.
side228.html tekst og billeder Boring 9. Kristian Falkenberg er fotograferet s.m. datteren Gudrun Falkenberg og ægtemand, gdr. Niels Pedersen; ved festbordet ved Ragnhild og Karls Bechs sølvbryllupsfest i 1958, Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum.
Webside
opdateret
18.10.2017.

side229.html tekst og billeder Gl. Matrikelkort fra Boring 1790, hvor gårdenes matrikler og navne er med. Kilde: Karl Christiansen, Boring Nedergård, Boring 24.
Webside
opdateret 23.07.2017
side230.html billeder opdateret side 230, Kalhave. Opdateret billede af gården: Kalhavevej 53, Lindegaard. (Johanne Pedersen, f. Jensen fødehjem i Kalhave). Købmandsfam. i Kalhave; gården Kalhavevej 49; Knudsen-familien fotograferet 1946. Kildefoto: Johanne Pedersen, nuv. Lupinvej, Rask Mølle.
Kilde: fhv. købmand i Thyregod, Vagn Knudsen, Vesterlund.
Webside
opdateret 23.07.2017
side231.html billeder opdateret side231, Anebjerg, Boring 35, billeder af datteren Ane Karoline Madsen og sønnen fra Hanballegård, der bliver gift i 1904, og køber gården Østergård i Vester Ørum, hvor der er et familiefoto fra ca. 1910, fra deres stue s.m. tre af deres børn. Sølvbryllupsbillede fra 1929, hvor Ane og Therkel Bisgaard står i æresporten s.m. deres voksne børn. Familiens Efterslægtstavle er med - nederst på siden, den er personaliseret! Kildefoto: Hans Erik Bisgaard, gdr. på østergård i Vester Ørum; samt billeder fra fætteren Bent Bisgaard, Pjedsted v. Fredericia.
Webside
opdateret 23.07.2017
side232.html billeder opdateret Side232, Rask Mølle billeder: 1. Møllegade i Rask Mølle, 1900; 2. Møllegården og Mølledammen, 1895; 3. Rask Mølle vandmølle og savværk. 1900; 4. Kalhavevej, vinter, 1907. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning
Webside
opdateret 23.07.2017
side233.html billeder opdateret side 233, billeder af gården Anebjerg, Boring 35, samt billeder af gdr. Erik Madsen og hans hustru, der ejede gården fra 1892-1933. Billederne er taget af fotograf Peder Madsen, Rask Mølle Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning
Webside
opdateret 23.07.2017
side234.html billeder opdateret side234, Hanballegård, Boring 51, Mikkel Therkelsen og 4 sønner, 1894. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning.
Webside
opdateret 23.07.2017
side235.html billeder opdateret side 235, Hvirring kirkegård, møllesten/gravminder med inskription, (ligger udenfor våbenhuset); minder for gmd. og sognefoged Terkel Laursen, Boring, 1749-1808, Møller Niels Jensen på Rask Møllegård, og hustru. Kilde: Nationalmuseets bog, om bl.a Hvirring kirke, her omtales gravminderne.
Webside
opdateret 23.07.2017
side236.html billeder opdateret side 236, Møllersmindevej 24, Rasm Mølle. virksomhed og erhverv. Kilde: Søgte skødedatoer på OIS - ejendomsoplysninger.
Webside
opdateret 23.07.2017
side237.html billeder opdateret side237, Rask Mølle, Møllersmindevej 28, billede af erhvervsvirksomheden Rask Mølle Spaantagning set udefra, og et billede af en medarbejder på arbejde inde i virksomheden. Kildefoto: Hans Jørgen Johansen, Rask Mølle.
Webside
opdateret 23.07.2017
side238.html billeder opdateret side238, Rask Mølle, Hovedgaden, Karetmagerens hus, 1895, hvor man ser den gl. Vindmølle i Mølletoften i baggrunden Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning.

Webside
opdateret 23.07.2017
side239.html billeder opdateret Side 239, siden har relations til side36, Boring 20. Indsat opdateret billede af Anders Knudsens familie 1910, familien står i fordøren til deres hus, Boring 20. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning.
Webside opdateret 23.07.2017 side240.html billeder opdateret Side 240, Rask Mølle, Hovedgaden 1, Fotografens hus, 1895, og billede  af Hovedgaden dengang da der kun var hjulspor ned ad gaden.. Kilde: Mildred Pedersens fotoalbum, udlånt af Bodil Korshøj, Herning.
webside
opdateret
1.10
.2017.
side241.html tekst og billede side241.html - Foto fra 1922, Sølvbrudeparret Ane M. & Jens Therkelsen & deres 6 børn: Therkel; Kristen; Viggo;  Ejnar; Alfred; & Astrid; samt 1 billede fra c. 1920, af  Ane & Jens Therkelsen i fordøren på Boring Højgård; 1 billede af Ane, f. Jensen, 1920, & 1 billede af Jens Therkelsen, c. 1920; + 1 billede af hans forældre: gmd. Terkel Hansen & hustru Kirsten, f. Jensen, & et barnebarn.
Siden et opdateret: bynavnet Aalborg -
staves nu: Aalborg! Svigerdatter: Mary Therkelsen, f. Madsen, kaldes: Maja Therkelsen! Bagermester Viggo Therkelsens hustru hedder: Anna Kristine, dette er rettet: 1.10.2017.
Kilde 1:  slægtsforsker
Else Therkelsen
& Bent Therkelsen, Aalborg. Kilde 2: Børge Therkelsen,
Rask Mølle.
Webside
opdateret
1.07.2017.
Rettet
10.08.2017
side243.html tekst og billeder Boring Højgård, Boring 23. Køer på græs v. foden af Boring Kirkehøj, Jens Therkelsen kører med stivvogn;
Børge Therkelsen, Kornelvej 2C, Rask Mølle, ses som 5-årig, leger på Boring Højgård s.m. gårdshunden, ca. 1930,  Børge er på ferie hos sin farfar og farmor, Jens Therkelsen og Ane Therkelsen. Rettelse af navnet Anna Kristine m.m.. Siden er rettet, den 1.10.2017
Kilde 1:  slægtsforsker
Else Therkelsen
& familie, Aalborg. Kilde 2: Børge Therkelsen,
Rask Mølle.
Ny webside
1.07.2017
Rettet
10.08.2017
side244.html tekst og billeder Boring Højgård, Boring 23. Jens Therkelsen og familie.
Bryllupsbillede af Ejmar Therkelsen og hustru Estrid Markussen s.m. landstingsmand Jensen Klejst. Rettelse af navnet Anna Kristine m.m.. Siden er rettet, den 1.10.2017.
Kilde 1:  slægtsforsker
Else Therkelsen
& familie, Aalborg. Kilde 2: Børge Therkelsen,
Rask Mølle.
Ny webside
1.07.2017
Rettet
10.08.2017.
side245.html tekst og billeder Boring Højgård, Boring 23, Jens Therkelsen og familie, Guldbryllupsbillede 1982, af Astrid Therkelsen og Sejer Lund, Kalhave. Bryllupsbillede 1957 af Gerda Lund og Gunnar Skibsted, gdr. i Hansted.Rettelse af navnet Anna Kristine m.m.. Siden er rettet, den 1.10.2017. Kilde 1:  slægtsforsker
Else Therkelsen
& familie, Aalborg. Kilde 2: Børge Therkelsen,
Rask Mølle.
Ny webside
1.07.2017
Rettet
10.08.2017
side246.html tekst og billeder Boring Højgård, Boring 23, Jens Therkelsen og hustru Ane Marie´s EFTERSLÆGT: v. sønnen Viggo Therkelsen, f. 1901, han blev udd. bager, åbnede bageri og bagerforretning i Aalborg i 1929, billede af personale, og bagermester og næringsbrev, Viggo blev gift i 1929 med Anna Kirstine Thomsen fra Dronninglund. Parrets børn: sønnen Bent Therkelsen og Else Korsbæk Pedersens bryllup  1961, Parrets børn og børnebørn. Rettelse af navnet Anna Kristine m.m.. Siden er rettet, den 1.10.2017. Kilde:  slægtsforsker
Else Therkelsen
& familie, Aalborg. Kilde
Ny webside
oprettet
16.08.2017
side247.html tekst og billeder Raskvej 33, Egeballe, (omh. Peder Skovfoged Lindhardt Pedersens ejendom, hans forældre og søskende: Laurs Pedersen, skovfoged i Egeballe, og hustru Margrethe Pedersen. Billeder af: parrets børn: Karl, f. 1918; Marie Astrup, f. 1920; Ove, f. 1925; Gudrun, 1929; og Ester, f. 1936 i Egeballe. Kildefoto: Mildred Pedersens fotoalbum, lånt af Bodil Korshøj, Herning.
Ny webside oprettet
01.11.2017.
side248.html 2 nye billeder med minitekst 2 billeder af gdr. Niels Andreas Clausen og hustru Ane Kristine, f. Pedersens familie, (parret ejede ejend. Boring 47 fra 1901-1919). Datteren Astrid Clausen blev gift med Sigfrid Nielsen Omann i Ølholm, 1935 Kildefoto: Frode Olesen, Hansgård, Boring 49.
Webside
opdateret
12.09.2017
side18.html tekster opdateret Afsnit 18, Møllersmindevej 1, opdat. ang. Svend Erik Hansens fødselsår: 1928. Svend E. Hansen er nævnt, da han som barn, i 1932, var med sin far, Elias Hansen oppe på Boring Teglværk - tidligt om morgenen - for at fyre op på Teglværket. Kilde: Svend Erik Hansen, Rask Mølle, han var født i Boring 20, den 12.04.1928.
Gunnar Therkelsen har læst korrektur på siden!
Webside
opdateret
12.09.2017.
page6.html tekst opdateret Page 6, Møllersmindevej 1, opdat. ang. Svend Erik Hansens fødselsår: 1928. Svend E. Hansen er nævnt, da han som barn, i 1932, var med sin far, Elias Hansen oppe på Boring Teglværk - tidligt om morgenen - for at fyre op på Teglværket. Kilde: Svend Erik Hansen, Rask Mølle, han var født i Boring 20, den 12.04.1928.
Gunnar Therkelsen har læst korrektur på siden!
Webside
opdateret
1.10.2017
side40.html tekst
opdateret
Side 40, Boring 24, Boring Nedergård, Opdat. er sønnen Laurs Jørgensens fødselsdag, den 26.12.1840, (ikke 25 dec. som tidligere skrevet). Kilde: Gl. Aftægtskontrakt for Jørgen Thomsen og hustru, fra 1861, og Hvirring sogns kirkebog, Fødselsregister 1840.
Webside
opdateret
1.10.2017
side39.html Tekst opdateret Afsnit 39, Boring 23, Boring Højgård, Opd.  ang. sønnen Viggo Therkelsen, født på Boring Højgård i 1901, hans hustrus navn er Anna Kristine, f. Thomsen. Kilde: Bent Therkelsen i Aalborg, g.m. slægtsforsker Else Therkelsen i Aalborg.
Ny webside oprettet
01.11.2017.
side249.html Nye billeder og tekst Hvirring. Nr. Snedevej 119, på Honum mk.,
Luftfoto af gården Nr. Snedevej 119; brudebillede af gdr. Svend Hansen og hustru Johanne, f. Rasmussen, 1947; Svend Hansen og broderen Kristian Hansen på tandem Danmark rundt, 1934.
Kildefoto: Erna Seyffart, f. Hansen, f. 1948; hun er datter af gdr. Svend Hansen og hustru Johanne, f. Rasmussen.
Ny webside oprettet
01.11.2017.
side250.html Nye billeder og tekst Hvirring Østergård, Hvirring mark; Børnene fra Hvirring Østergård hygger sig ved søbadet, 1930; brudeparret Svend Hansen og Johanne, f. Rasmussen, 1947; Billede af Poul Hansen, 1939; og søsteren Elna Hansen, f. 1933; Billede af gravminde over Sigrid Sommer og Adolf Hansen, tidligere gdr. på Hvirring Østergård. Kildefoto: Erna Seyffart, f. Hansen, f. 1948; hun er datter af gdr. Svend Hansen og hustru Johanne, f. Rasmussen
Opdat. webside
9.02.2018
side14.html Tekst opdateret Møllersmindevej 8 G, Stenkærgård, Rask Mølle, Opdateret: Nanna Møldrup flytter, og Lisbeth Rosendal indflytter, 1.01.2018. Kilde: private oplysninger fra fælles venner.
 

 

 

 

 

  Opdat.: 24.11.2021 

Boring 

8763 Rask Mølle

 

Adresseregister »

 

Maxiregister »

 

Oversigtsregister »

 

Nyheder »

 

Om os »

 

Kontakt »

 

Priv. bidrag & legater »

 

Bemærk: Er der persondata, som du mener skal personaliseres? Skriv en kommentar i en mail!  

Jeg kan ikke påtage mig et juridisk ansvar for oplysninger der fremkommer i Boring-bogen,  - ligeledes på denne webside!

 

 

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

Dronning Margrethe den I. boede ofte på 'Boringholm'

på Boring sø - fra 1388-1412.

 

Boring By og Omegn - i gennem tiderne!